Autor strony: dr hab. inż. Andrzej Bień prof. n. AGH

specjalność: Metrologia

pawilon B1, pokój 210

telefon: +0126172873

fax: +0126338565

email: abien@agh.edu.pl

Adres: Andrzej Bień

Akademia Górniczo-Hutnicza

Katedra Metrologii

al. Mickiewicza 30
                                                                                                                                            
30-059 Kraków

Poland

                                                                      Wydawnictwa AGH