Skip to content

Projektowanie systemów komputerowych

Projektowanie systemów komputerowych


Zasady zaliczenia przedmiotu

 • Zajęcia odbywają się co tydzień
 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
 • Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności
 • Praca na zajęciach jest realizowana w zespołach 2-osobowych
 • Na zajęciach można zdobyć 12 punktów:
  • 6pkt za wykonane zadania
  • 6pkt za kartkówki
 • Zaległe kartkówki będą pisane na ostatnich zajęciach
 • Ocena jest wystawiana na podstawie liczby zdobytych punktów zgodnie z regulaminem studiów AGH

Proponowane narzędzia do tworzenia diagramów

Format nazwy pliku

IS$X_ZADANIE$Y_nazwisko1_nazwisko2.zip

gdzie:

 • $X - numer grupy laboratoryjnej
 • $Y - numer ćwiczenia

Link do chmury

https://cloud.kisim.eu.org/s/bA2q6pWzskMF3nC