AMD/ELEKTRA

Strona przedmiotów elektrycznych


Alessandro Volta (1745- 1827)

André-Marie Ampere (1775-1836)

Georg Simon Ohm (1789 -1854)

Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887)

Rok akademicki 2020/21 - semestr zimowy

Konsultacje: B3 p.112
 		    wtorek 	 1145 - 1230 
		    środa        1115 - 1200   

Wydziały - Kierunki - Przedmioty