LHC beauty

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Cząstki Elementarne i Ich Oddziaływania - semestr zimowy 2017-18

UWAGA

Ostateczny termin oddawania projektów to 7-8 lutego 2018.

WYKŁAD
wtorek
11:20-13:35 s.125 D D10
ĆWICZENIA/Projekt/Wykład
środa 13-14:30
s.08 U5
3.10 Zagadnienia wprowadzające, relatywistyka
Wstep.pdf
4.10  
10.10 Żródła czastek o wysokich energiach
HE_zrodla.pdf
11.10 Relatywistyka, jednostki
zad1.pdf
17.10 Od eksperymentu do teorii
Rownania.pdf
18.10  
24.10 Oddziaływania elektromagnetyczne
elm.pdf
25.10 zad. 1 cd
zad2.pdf
31.10 Rozpraszanie elektron-proton ep.pdf
Oddziaływania silne
silne.pdf
1.11  
7.11 Model kwarkowy
Kwarki.pdf
8.11 zad2.pdf cd
14.11 Oddziaływania słabe i elektrosłabe
Elekrtoslabe.pdf
15.11 zad3.pdf
21.11 Od hitów do wyników
Eksperyment.pdf

22.11  
28.11 Fizyka na LHC: CP i SUSY
CP_SUSY.pdf
29.11 Projekt.pdf
5.12 Fizyka na LHC: Higgs. Higgs.pdf
Neutrina neutrina.pdf
6.12 zad4.pdf
12.12 Projekt: ROOT (e-learning)
ROOT Primer
ROOT Tutorial
ROOT basic
13.12 Projekt: konsultacje
9.01 Test koncowy
zagadnienia.pdf
20.12  

LITERATURA

  • D.H. Perkins "Wstep do fizyki wysokich energii"
  • A.Bettini "Introduction to Elementary Particle Physics"
  • M.Thomson "Modern Particle Physics"
  • B.Martin, G.Shaw "Particle Physics"
  • C.Grupen, B.Shwartz "Particle detectors"

KONSULTACJE

środa 14-16
ul. Kawiory 26a (D11) pok. 111,

------------------------------------------------