LHC beauty

SEMESTR ZIMOWY 2017-18

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Mechanika i Budowa Maszyn C

KONSULTACJE

poniedziałek 10-11:30
ul. Kawiory 26a (D11) pok. 111,

LITERATURA

  • D. Halliday, R.Resnick, J. Walker "Podstawy Fizyk1" t.1-5, + Zbior zadań
  • J. Jedrzejewski, W.Kruczek "Zbior zadan z fizyki" t.1-2,

  • ------------------------------------------------