LHC beauty

SEMESTR ZIMOWY I LETNI 2017-18

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Mechanika i Budowa Maszyn C

AKTUALNOŚCI

Egzamin I termin: 25.06 godz. 14:30 s.B D10
Egzamin II termin: 28.06 godz. 13:00 s.B D10
Egzamin III termin: 11.09 godz. 10 s.C D10

WYKŁADY

KURS C GRUPY 9-12
2.10 WSTĘP
9.10 Kinematyka (wykład tablicowy)
16.10 Dynamika
23.10 Praca, moc, energia
30.11 Ped, zderzenia
6.11 Ruch obrotowy
13.11 Dynamika bryły sztywnej
20.11 Grawitacja
27.11 Ruch drgający
4.12 Ruch falowy
18.12 Mechanika płynów
8.01 Termodynamika
15.01 Elektrostatyka I
22.01 Elektrostatyka II
26.02 Prąd
5.03 Pole magnetyczne
19.03 Pole magnetyczne - indukcja
26.03 Równania Maxwella
9.04 Drgania elektryczne, układy RLC
16.04 Fale elektromagnetyczne
7.05 Optyka
14.05 Dualizm światła i materii
21.05 Atomy, ciała stałe
28.05 Relatywistyka
11.06 Fizyka i energetyka jądrowa

KONSULTACJE

poniedziałek 10-11:30
ul. Kawiory 26a (D11) pok. 111,

LITERATURA

  • D. Halliday, R.Resnick, J. Walker "Podstawy Fizyk1" t.1-5, + Zbior zadań
    Podręcznik jest dostępny w zasobach Biblioteki Głównej AGH: t.1, t.3. (dostępny z komputerów AGH )
  • J. Jedrzejewski, W.Kruczek "Zbior zadan z fizyki" t.1-2,

  • ------------------------------------------------