Materiały do pobrania

 

Wzór tabelki rysunkowej

 

Instrukcja wykonania mapy złożowej

 

O P I S  do projektu

 

Rysunek 1 – mapa powierzchni terenu

 

Rysunek 2 – profil otworów wiertniczych

 

Rysunek 3 – metoda Baumana

 

Rysunek 4 – metoda tangensów

 

Rysunek 5 – metoda cotangensów

 

Rysunek 6 – metoda warstwicowa

 

Rysunek 7 – konstrukcja uskoku

 

Rysunek 8 – mapa spągu pokładu (ostateczna)

 

Tabela obliczania zasobów

 

Wykres głębinowy zasobów