Archive

Archive for February, 2010

Rekonfigurowalny system pomiaru parametrów ruchu drogowego

February 26th, 2010
Comments Off

W pracy przedstawiono system pomiarowy o zmiennej strukturze umożliwiający pomiar różnorodnych parametrów ruchu drogowego. Poprzez zmiany struktury użytkownik systemu może dostosować właściwości systemu do swoich aktualnych potrzeb.

P. Burnos, J. Gajda, Z. Marszałek, P. Piwowar, R. Sroka, M. Stencel, T. Żegleń, Rekonfigurowalny system pomiaru parametrów ruchu drogowego, Materiały konferencji pt. Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału EAIiE, Kraków 2009, s. 213-214.

Więcej na www.traffic-1.pl

Publikacja ,