Archive

Archive for July, 2013

Warto brać udział w konkursach. Lider ITS 2013

July 27th, 2013

Do wzięcia udziału w konkursie  LIDER ITS 2013 z pracą magisterską [1] zachęciłem naszego absolwenta specjalności PTiB [3]. Praca była “mocno” interdyscyplinarna (ITS, metrologia, informatyka). Obejmowała obszar otwartych technologii internetowych, m.in.: Linux embedded, MySQL czy PHP, a ja byłem opiekunem technicznym w tym obszarze. Praca [1] nieoczekiwanie została uznana za najlepszą. Decydowało Jury w składzie [2]:

prof. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska – przewodniczący Jury,
prof. Wojciech Wawrzyński, Politechnika Warszawska,
prof. Jerzy Mikulski, Politechnika Śląska,
dr inż. Marek Litwin, Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA,
dr inż. Izabella Mitraszewska, Instytut Transportu Samochodowego,
dr inż. Jacek Oskarbski, Urząd Miasta Gdyni,
mgr inż. Marek Rolla, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
mgr Piotr Krukowski.

Marcin Jeliński zajął 1 miejsce w kategorii najlepsza praca dyplomowa i został
Liderem ITS 2013. Gratulacje!

[1] Marcin Jeliński, Internetowy transmiter danych pomiarowych, 29.01.2013, 06.02.2013. Promotor: dr inż. Marek Stencel
[2] Strona konkursu Lider ITS [Online]: www.itspolska.pl
[3] Ocena specjalności PTiB [Online]: www.kmet.agh.edu.pl

antic