Model systemu oraz otwarte technologie internetowe w zdalnym systemie do automatycznej rejestracji profili magnetycznych pojazdów

December 14th, 2011
Comments Off

W pracy przedstawiono model systemu do automatycznej rejestracji profili magnetycznych pojazdów. System posiada możliwość zdalnego nadzoru oraz zmiany ustawień systemu poprzez sieć Internet. Przedstawiono również otwarte technologie internetowe w praktycznym zastosowaniu. Omówiono budowę systemu, warstwę sprzętową, zasadę działania oraz oprogramowanie rejestrujące. Przedstawiono również rozwiązania niektórych problemów związanych ze zdalnym dostępem zarówno do systemu, jak i do gromadzonych przez niego danych. Pokazano zastosowanie i korzyści wynikające z użytych w nim otwartych technologii internetowych umożliwiających zdalny, tunelowany dostęp do systemu za pomocą modemu GSM z dostępem do Internetu.

Rejgard

Z. Marszałek, M. Mielczarek, Model systemu oraz otwarte technologie internetowe w zdalnym systemie do automatycznej rejestracji profili magnetycznych pojazdów, Materiały XVIII Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych, 2011, Krynica, s. 175 – 180.

Publikacja , , ,

Metoda pomiaru składowych impedancji czujnika indukcyjnego

September 26th, 2010
Comments Off

Czujniki indukcyjne pętlowe są często stosowane do detekcji obecności i pomiaru parametrów oraz klasyfikacji pojazdów. Klasyfikacja pojazdów może odbywać się na podstawie profilu magnetycznego. Profil magnetyczny jest to sygnał proporcjonalny do wypadkowej zmiany impedancji czujnika pod wpływem obiektu pomiarowego (zmiany impedancji są niewielkie tj. rzędu 1%). Do współpracy z takimi czujnikami zazwyczaj stosowane są układy generatorowe lub mostkowe. W pracy tej zaproponowano zmodyfikowany układ mostka, pozwalający na niezależny pomiar składowych (R i L) impedancji czujnika. Dzięki temu uzyskuje się bogatszą informację o obiekcie, co pozwala na lepszą jego klasyfikację. Przedstawiono koncepcję układu, wyniki jego badań modelowych, stosowane algorytmy przetwarzania oraz wyniki testów układu rzeczywistego.

Z. Marszałek, R. Sroka, Metoda pomiaru składowych impedancji czujnika indukcyjnego, Materiały V Kongresu Metrologii 2010, Łódź, s. 130 – 131.

Publikacja , , ,

Wirtualny przyrząd do pomiaru profili bocznych pojazdów z wykorzystaniem czujnika laserowego

September 26th, 2010
Comments Off

W pracy przedstawiono aplikację wirtualnego przyrządu przeznaczonego do współpracy z laserowym czujnikiem CM2-30 firmy Noptel. Aplikacja przyrządu wirtualnego opracowana została w środowisku LabView. Umożliwia ona pełną konfigurację i obsługę czujnika. Tryb i parametry pracy czujnika mogą być określone przez użytkownika manualnie, za pomocą dostępnych komend oraz zestawu możliwych do ustawienia parametrów. Podstawowym przeznaczeniem prezentowanego systemu są pomiary i rejestracja profili bocznych pojazdów będących w ruchu. Rejestrowane profile pojazdów są podstawą do określania ich klas, która jest jednym z ważniejszych parametrów w procesie pomiaru parametrów ruchu drogowego. Przedstawiany system może pracować jako stacjonarny lub mobilny. W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości metrologicznych czujnika laserowego oraz właściwości i cechy aplikacji współpracującej z tym czujnikiem. Przedstawiono również wyniki pomiarów wykonanych w rzeczywistym ruchu drogowym.

Kongres Metrologii, Łódź 6 – 8 września 2010:
J. Kaczmarczyk, Z. Marszałek, R. Sroka, Wirtualny przyrząd do pomiaru profili bocznych pojazdów z wykorzystaniem czujnika laserowego, Materiały V Kongresu Metrologii 2010, Łódź, s. 210 – 211.

Publikacja , , ,

Interfejs użytkownika w systemach wbudowanych

March 26th, 2010
Comments Off

W pracy tej przedstawiono koncepcję budowy interfejsu użytkownika, charakteryzującego się niewielkimi wymaganiami dotyczącymi zasobów sprzętowych jak i obliczeniowych. Interfejs ten może znaleźć zastosowanie w dowolnych systemach mikroprocesorowych, a w szczególności w mikroprocesorowych systemach pomiarowych. Prezentowane rozwiązanie wykorzystuje wyświetlacz zintegrowanego z panelem dotykowym będący zarówno urządzeniem wejściowym, jak i wyjściowym. Jego zastosowanie dostarcza wielu korzyści, przykładowo zwalnia projektanta z konieczności określania z góry wszystkich potrzebnych przycisków, przełączników i suwaków. Wyświetlacz z panelem dotykowym jako urządzenie wejściowe i wyjściowe interfejsu użytkownika pozwala m.in.: rozdzielić niektóre funkcje interfejsu na system mikroprocesorowy i wyświetlacz, odciążając mikroprocesor oraz algorytmy obliczeniowe.

Z. Marszałek, Interfejs użytkownika w systemach wbudowanych, (User interface for embedded systems),
Pomiary, Automatyka, Kontrola, PAK vol. 55, nr 12/2009, pp. 997-1000.

Publikacja , ,

Rekonfigurowalny system pomiaru parametrów ruchu drogowego

February 26th, 2010
Comments Off

W pracy przedstawiono system pomiarowy o zmiennej strukturze umożliwiający pomiar różnorodnych parametrów ruchu drogowego. Poprzez zmiany struktury użytkownik systemu może dostosować właściwości systemu do swoich aktualnych potrzeb.

P. Burnos, J. Gajda, Z. Marszałek, P. Piwowar, R. Sroka, M. Stencel, T. Żegleń, Rekonfigurowalny system pomiaru parametrów ruchu drogowego, Materiały konferencji pt. Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału EAIiE, Kraków 2009, s. 213-214.

Więcej na www.traffic-1.pl

Publikacja ,

Graficzny interfejs użytkownika w systemach wbudowanych

January 26th, 2010
Comments Off

W pracy tej przedstawiono koncepcję budowy graficznego interfejsu użytkownika z wykorzystaniem modułu wyświetlacza zintegrowanego z panelem dotykowym, przeznaczonego do wykorzystania w mikroprocesorowych, wbudowanych systemach pomiarowych.

Z. Marszałek, Graficzny interfejs użytkownika w systemach wbudowanych, Materiały konferencji pt. Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału EAIiE, Kraków 2009, s. 217-218.

Publikacja , ,

Wyświetlacz z panelem dotykowym (EA eDIP240)

March 24th, 2009
Comments Off

Przykładem wyświetlacza zintegrowanego z rezystancyjnym panelem dotykowym jest moduł eDIP240-7 (EA, 08). Rozdzielczość wyświetlacza to 240×128 pikseli. Ekran jest dwukolorowy, niebiesko-biały. Komunikacja z wyświetlaczem możliwa jest przez RS-232, I2C lub SPI, przy użyciu określonego protokołu. Moduł posiada wbudowane funkcje graficzne umożliwiające rysowanie punktów, odcinków, prostokątów, przycisków, suwaków, opuszczanych menu, bitmap i innych obiektów pozycjonowanych z dokładnością do jednego piksela. Rysowanie obiektów następuje po wykonaniu komend, które mogą pochodzić z wewnętrznej 32kB pamięci EEPROM lub z 64B bufora, do którego trafia zawartość pola danych nadesłanej, poprawnej ramki danych.

Electronic Assembly, (2008), Embedded LCD-Display 240×128 with Intelligence, www.lcd-module.de

antic , , , ,