Prace dyplomowe

February 24th, 2017

Wymagania ogólne

  • Część opisowa pracy musi być napisane w edytorze tekstu LyX (wysokopoziomowa nakładka na LaTeX). Udostępniam formatkę.
  • Przebieg praca musi być dokumentowany z wykorzystaniem repozytorium Git, co wymaga od studenta umiejętności obsługi programu (np. GitExtensions dla Windows).

Lista zrealizowanych prac dyplomowych

2016
Analiza właściwości elektrycznych czujnika indukcyjnego pętlowego
Opracowanie algorytmu automatycznego równoważenia mostka Maxwella-Wiena
Projekt i opracowanie wykrywacza metalu
Stanowisko laboratoryjne do nauki programowania w języku Python w zastosowaniu do przetwarzania i wizualizacji danych z czujników pogodowych
Stanowisko laboratoryjne do nauki programowania w języku Python w zastosowaniu do przetwarzania profili magnetycznych pojazdów
Stanowisko laboratoryjne do pomiarów wartości przyspieszeń w ruchu obrotowym

2015
Implementacja algorytmów klasyfikacji pojazdów samochodowych w środowisku GNU/Linux
Implementacja algorytmów wyznaczania charakterystyk ruchu drogowego w środowisku Matlab
System sterowania trójfazowego falownika z tranzystorami IGBT
Implementacja algorytmu detekcji osi pojazdów samochodowych w oparciu o profile R i X
Układ kondycjonowania sygnału czujnika indukcyjnego pętlowego oparty na generatorze LC
Implementacja algorytmów wyznaczania charakterystyk ruchu drogowego w środowisku GNU/Linux
Wideo detekcja pojazdów samochodowych w ruchu drogowym
Implementacja algorytmu ważenia pojazdów samochodowych w ruchu w środowisku Linux

2014
Projekt, budowa i podstawowe testy funkcjonalne aparatury do określania stanu kontaktu elektrod biomedycznych ze skórą
Opracowanie fizycznego modelu skóry człowieka oraz badania eksperymentalnej aparatury monitorującej stan kontaktu elektroda-skóra
Linuksowa aplikacja do transmisji danych pomiarowych z wieloczujnikowego systemu WIM
Projekt i budowa układu kondycjonera sygnału czujnika pętlowego

2009-2013
Stanowisko laboratoryjne do nauki systemu operacyjnego Linux w wersji dla systemów wbudowanych
Platforma monitoringu pacjenta z interfejsem WWW w oparciu o system wbudowany
Internetowy transmitter danych pomiarowych
Internetowy miniserwer pomiarowy
Bezprzewodowa platforma monitoringu pacjenta w oparciu o system wbudowany
Analiza właściwości metrologicznych laserowego czujnika odległości CM2-30

Comments are closed.