Publikacje

October 3rd, 2017


Wykaz moich publikacji na stronie biblioteki AGH bpp.agh.edu.pl

Lista wybranych publikacji (do 2014)

 1. Z. Marszałek, Analiza właściwości metrologicznych układów do detekcji osi pojazdów z wykorzystaniem czujników indukcyjnych pętlowych, Praca doktorska, AGH w Krakowie, 2014.
 2. Z. Marszałek, Detekcja osi pojazdów przy użyciu czujników indukcyjnych pętlowych — Inductive loop sensors for vehicle axle detection, VI Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia królową badań stosowanych: Kielce–Sandomierz 19–22 czerwca, 2013, s. 163–170.
 3. W. Gawędzki, Z. Marszałek, Badania symulacyjne pojemnościowego detektora wilgotności skóry, Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2012 vol. 58, nr 4 s. 358–360.
 4. Zgłoszenie wynalazku 2010-07-05. Opublikowane 2012-01-16:
  Z. Marszałek, Sposób pomiaru składowych impedancji czujnika indukcyjnego i układ pomiarowy składowych impedancji czujnika indukcyjnego. Nr zgłoszenia P-391 744 A1, ref., Biuletyn Urzędu Patentowego; ISSN 0137-8015 — 2012 nr 2 s. 35.
 5. P. Burnos, J. Gajda, Z. Marszałek, P. Piwowar, R. Sroka, M. Stencel, T. Żegleń, Road traffic parameters measuring system with variable structure, Metrology and Measurement Systems, 2011, vol. 18, No. 4, pp. 659 – 666.
 6. Z. Marszałek, M. Mielczarek, Model systemu oraz otwarte technologie internetowe w zdalnym systemie do automatycznej rejestracji profili magnetycznych pojazdów, Materiały XVIII Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych, 2011, Krynica, s. 175 – 180.
 7. Z. Marszałek, Model polowy czujnika indukcyjnego pętlowego, Materiały XVIII Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych, 2011, Krynica, s. 19 – 26.
 8. P. Burnos, J. Gajda, Z. Marszałek, P. Piwowar, R. Sroka, M. Stencel, System pomiaru parametrów ruchu drogowego o zmiennej strukturze Traffic-1, Drogownictwo, 2011 R. 66 nr 9 s. 283 – 285.
 9. Z. Marszałek, R. Sroka, M. Stencel, A new method of inductive sensor impedance measurement applied to the identification of vehicle parameters, Metrology and Measurement Systems, 2011, vol. 18, No. 1, pp. 69 – 76.
 10. Kongres Metrologii, Łódź 6 – 8 września 2010:
  Z. Marszałek, R. Sroka, Metoda pomiaru składowych impedancji czujnika indukcyjnego, Materiały V Kongresu Metrologii 2010, Łódź, s. 130 – 131.
 11. Kongres Metrologii, Łódź 6 – 8 września 2010:
  J. Kaczmarczyk, Z. Marszałek, R. Sroka, Wirtualny przyrząd do pomiaru profili bocznych pojazdów z wykorzystaniem czujnika laserowego, Materiały V Kongresu Metrologii 2010, Łódź, s. 210 – 211.
 12. Kongres Metrologii, Łódź 6 – 8 września 2010:
  J. Gajda, Z. Marszałek, P. Piwowar, R. Sroka, M. Stencel, T. Żegleń, System o zmiennej strukturze do pomiaru parametrów ruchu drogowego, Materiały V Kongresu Metrologii 2010, Łódź, s. 186 – 187.
 13. Z. Marszałek, R. Sroka, Wirtualny przyrząd do pomiaru profili bocznych pojazdów z wykorzystaniem czujnika laserowego, Pomiary, Automatyka, Kontrola, PAK vol. 56, nr 9/2010, s. 1035-1038.
 14. J. Gajda, R. Sroka, Z. Marszałek, M. Stencel, P. Piwowar, T. Żegleń, System o zmiennej strukturze do pomiaru parametrów ruchu drogowego, Pomiary, Automatyka, Kontrola, PAK vol. 56, nr 9/2010, s. 1039-1042.
 15. Z. Marszałek, Interfejs użytkownika w systemach wbudowanych,
  Pomiary, Automatyka, Kontrola, PAK vol. 55, nr 12/2009, s. 997-1000.
 16. Konferencja: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału EAIiE, Kraków 28.05 – 30.05.2009:
  P. Burnos, J. Gajda, Z. Marszałek, P. Piwowar, R. Sroka, M. Stencel, T. Żegleń, Rekonfigurowalny system pomiaru parametrów ruchu drogowego, Materiały konferencji pt. Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału EAIiE, Kraków 2009, s. 213-214.
 17. Konferencja: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału EAIiE, Kraków 28.05 – 30.05.2009:
  Z. Marszałek, Graficzny interfejs użytkownika w systemach wbudowanych, Materiały konferencji pt. Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału EAIiE, Kraków 2009, s. 217-218.
Comments are closed.