Archive

Posts Tagged ‘detektor pojemnościowy wilgotności’

Praktyczna realizacja oraz badania eksperymentalne pojemnościowego detektora wilgotności skóry

June 14th, 2013

W artykule przedstawiono praktyczną realizację prototypu oraz wyniki badań eksperymentalnych zaproponowanego przez autorów pojemnościowego detektora wilgotności skóry. Omówiono budowę detektora, przyjęty model skóry oraz przedstawiono sposób realizacji detektora i badań laboratoryjnych jego właściwości metrologicznych. Przedstawiono wyniki pomiarów pokazujące zależność pojemności detektora od wilgotności względnej materiału higroskopijnego. Podczas badań eksperymentalnych prototypu detektora stwierdzono duży wpływ siły docisku detektora do powierzchni próbki na wartość pojemności.

W. Gawędzki, Z. Marszałek, Praktyczna realizacja oraz badania eksperymentalne pojemnościowego detektora wilgotności skóry, Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2013  vol. 59 nr 3 s. 247–249.

Publikacja

Badania symulacyjne pojemnościowego detektora wilgotności skóry

October 10th, 2012

W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych zaproponowanego przez autorów pojemnościowego detektora wilgotności skóry. Omówiono budowę detektora, przyjęty model skóry oraz przedstawiono sposób modelowania ich właściwości dla potrzeb obliczeń numerycznych metodą elementów skończonych. Przedstawiono wyniki symulacji pokazujące zależność pojemności detektora od przenikalności elektrycznej skóry. Proponowany detektor wilgotności może znaleźć zastosowanie podczas tzw. treningu biofeedback, do obserwacji reakcji wilgotności skóry na zmiany chorobowe organizmu, do sprawdzania działania środków kosmetycznych, leków itp.W. Gawędzki, Z. Marszałek, Badania symulacyjne pojemnościowego detektora wilgotności skóry, Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2012 vol. 58 nr 4, s. 358–360.

Publikacja ,