Archive

Posts Tagged ‘embedded’

Interfejs użytkownika w systemach wbudowanych

March 26th, 2010
Comments Off

W pracy tej przedstawiono koncepcję budowy interfejsu użytkownika, charakteryzującego się niewielkimi wymaganiami dotyczącymi zasobów sprzętowych jak i obliczeniowych. Interfejs ten może znaleźć zastosowanie w dowolnych systemach mikroprocesorowych, a w szczególności w mikroprocesorowych systemach pomiarowych. Prezentowane rozwiązanie wykorzystuje wyświetlacz zintegrowanego z panelem dotykowym będący zarówno urządzeniem wejściowym, jak i wyjściowym. Jego zastosowanie dostarcza wielu korzyści, przykładowo zwalnia projektanta z konieczności określania z góry wszystkich potrzebnych przycisków, przełączników i suwaków. Wyświetlacz z panelem dotykowym jako urządzenie wejściowe i wyjściowe interfejsu użytkownika pozwala m.in.: rozdzielić niektóre funkcje interfejsu na system mikroprocesorowy i wyświetlacz, odciążając mikroprocesor oraz algorytmy obliczeniowe.

Z. Marszałek, Interfejs użytkownika w systemach wbudowanych, (User interface for embedded systems),
Pomiary, Automatyka, Kontrola, PAK vol. 55, nr 12/2009, pp. 997-1000.

Publikacja , ,

Graficzny interfejs użytkownika w systemach wbudowanych

January 26th, 2010
Comments Off

W pracy tej przedstawiono koncepcję budowy graficznego interfejsu użytkownika z wykorzystaniem modułu wyświetlacza zintegrowanego z panelem dotykowym, przeznaczonego do wykorzystania w mikroprocesorowych, wbudowanych systemach pomiarowych.

Z. Marszałek, Graficzny interfejs użytkownika w systemach wbudowanych, Materiały konferencji pt. Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału EAIiE, Kraków 2009, s. 217-218.

Publikacja , ,