Archive

Posts Tagged ‘interfejs użytkownika’

Graficzny interfejs użytkownika w systemach wbudowanych

January 26th, 2010
Comments Off

W pracy tej przedstawiono koncepcję budowy graficznego interfejsu użytkownika z wykorzystaniem modułu wyświetlacza zintegrowanego z panelem dotykowym, przeznaczonego do wykorzystania w mikroprocesorowych, wbudowanych systemach pomiarowych.

Z. Marszałek, Graficzny interfejs użytkownika w systemach wbudowanych, Materiały konferencji pt. Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału EAIiE, Kraków 2009, s. 217-218.

Publikacja , ,