Archive

Posts Tagged ‘pomiar parametrów ruchu pojazdów’

Model systemu oraz otwarte technologie internetowe w zdalnym systemie do automatycznej rejestracji profili magnetycznych pojazdów

December 14th, 2011
Comments Off

W pracy przedstawiono model systemu do automatycznej rejestracji profili magnetycznych pojazdów. System posiada możliwość zdalnego nadzoru oraz zmiany ustawień systemu poprzez sieć Internet. Przedstawiono również otwarte technologie internetowe w praktycznym zastosowaniu. Omówiono budowę systemu, warstwę sprzętową, zasadę działania oraz oprogramowanie rejestrujące. Przedstawiono również rozwiązania niektórych problemów związanych ze zdalnym dostępem zarówno do systemu, jak i do gromadzonych przez niego danych. Pokazano zastosowanie i korzyści wynikające z użytych w nim otwartych technologii internetowych umożliwiających zdalny, tunelowany dostęp do systemu za pomocą modemu GSM z dostępem do Internetu.

Rejgard

Z. Marszałek, M. Mielczarek, Model systemu oraz otwarte technologie internetowe w zdalnym systemie do automatycznej rejestracji profili magnetycznych pojazdów, Materiały XVIII Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych, 2011, Krynica, s. 175 – 180.

Publikacja , , ,

Rekonfigurowalny system pomiaru parametrów ruchu drogowego

February 26th, 2010
Comments Off

W pracy przedstawiono system pomiarowy o zmiennej strukturze umożliwiający pomiar różnorodnych parametrów ruchu drogowego. Poprzez zmiany struktury użytkownik systemu może dostosować właściwości systemu do swoich aktualnych potrzeb.

P. Burnos, J. Gajda, Z. Marszałek, P. Piwowar, R. Sroka, M. Stencel, T. Żegleń, Rekonfigurowalny system pomiaru parametrów ruchu drogowego, Materiały konferencji pt. Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału EAIiE, Kraków 2009, s. 213-214.

Więcej na www.traffic-1.pl

Publikacja ,