Archive

Posts Tagged ‘profil boczny pojazdu’

Wirtualny przyrząd do pomiaru profili bocznych pojazdów z wykorzystaniem czujnika laserowego

September 26th, 2010
Comments Off

W pracy przedstawiono aplikację wirtualnego przyrządu przeznaczonego do współpracy z laserowym czujnikiem CM2-30 firmy Noptel. Aplikacja przyrządu wirtualnego opracowana została w środowisku LabView. Umożliwia ona pełną konfigurację i obsługę czujnika. Tryb i parametry pracy czujnika mogą być określone przez użytkownika manualnie, za pomocą dostępnych komend oraz zestawu możliwych do ustawienia parametrów. Podstawowym przeznaczeniem prezentowanego systemu są pomiary i rejestracja profili bocznych pojazdów będących w ruchu. Rejestrowane profile pojazdów są podstawą do określania ich klas, która jest jednym z ważniejszych parametrów w procesie pomiaru parametrów ruchu drogowego. Przedstawiany system może pracować jako stacjonarny lub mobilny. W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości metrologicznych czujnika laserowego oraz właściwości i cechy aplikacji współpracującej z tym czujnikiem. Przedstawiono również wyniki pomiarów wykonanych w rzeczywistym ruchu drogowym.

Kongres Metrologii, Łódź 6 – 8 września 2010:
J. Kaczmarczyk, Z. Marszałek, R. Sroka, Wirtualny przyrząd do pomiaru profili bocznych pojazdów z wykorzystaniem czujnika laserowego, Materiały V Kongresu Metrologii 2010, Łódź, s. 210 – 211.

Publikacja , , ,