Archive

Posts Tagged ‘profil R’

Detekcja osi pojazdów z użyciem pętli indukcyjnej

November 19th, 2013

Aktualnie stosowane rozwiązania, umożliwiające detekcję osi pojazdów samochodowych, bazują na mechanicznych czujnikach nacisku, po których przejeżdża pojazd. Powszechnie stosowane są czujniki piezoelektryczne, lub o wiele droższe, kwarcowe, umożliwiające poza detekcją osi, ważenie pojazdów w ruchu (WIM). Tam, gdzie nie jest wymagana informacja o masie pojazdu, a wymagana jest klasyfikacja pojazdów ze względu na liczbę i ułożenie osi, drogie systemy WIM nie są konieczne. Nie zawsze sprawdzają się w stu procentach, ponieważ samochody ciężarowe mogą podnosić przynajmniej jedną oś. Systemy bazujące na pętli indukcyjnej, dzięki innej zasadzie działania, pozwalają na detekcję również podniesionych osi, przez co możliwa jest poprawna klasyfikacja pojazdów ciężarowych. Pętle indukcyjne charakteryzują się bardzo dużą trwałością oraz prostą budową. Czas ich eksploatacji wielokrotnie przekracza czas eksploatacji stosowanych detektorów. Pętle indukcyjne do detekcji osi pojazdów wymagają stosowania bardzo czułych układów kondycjonowania nowej generacji.

Z. Marszałek, Detekcja osi pojazdów z użyciem pętli indukcyjnej, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2013 nr 34, s. 43–47.

Publikacja , , ,

Model polowy czujnika indukcyjnego pętlowego

April 4th, 2012
Comments Off

W pracy przedstawiono trójwymiarowy model polowy czujnika indukcyjnego pętlowego. Do uzyskania rozkładu pola magnetycznego wykorzystano aplikację Maxwell 3D. Omówiono przygotowanie modelu oraz przedstawiono wybrany rozkład amplitud indukcji sinusoidalnej generowanej przez czujnik w obecności obiektu metalowego. Obliczone z rozkładu pola parametry impedancji czujnika zestawiono ze zmierzonymi parametrami impedancji rzeczywistego czujnika i przeprowadzono weryfikację modelu poprzez porównanie kształtów sygnałów uzyskanych z pomiarów z sygnałami uzyskanymi z modelu polowego.

Z. Marszałek, Model polowy czujnika indukcyjnego pętlowego, Materiały XVIII Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych, 2011, Krynica, s. 19 – 26. Read more…

Publikacja ,

Model systemu oraz otwarte technologie internetowe w zdalnym systemie do automatycznej rejestracji profili magnetycznych pojazdów

December 14th, 2011
Comments Off

W pracy przedstawiono model systemu do automatycznej rejestracji profili magnetycznych pojazdów. System posiada możliwość zdalnego nadzoru oraz zmiany ustawień systemu poprzez sieć Internet. Przedstawiono również otwarte technologie internetowe w praktycznym zastosowaniu. Omówiono budowę systemu, warstwę sprzętową, zasadę działania oraz oprogramowanie rejestrujące. Przedstawiono również rozwiązania niektórych problemów związanych ze zdalnym dostępem zarówno do systemu, jak i do gromadzonych przez niego danych. Pokazano zastosowanie i korzyści wynikające z użytych w nim otwartych technologii internetowych umożliwiających zdalny, tunelowany dostęp do systemu za pomocą modemu GSM z dostępem do Internetu.

Rejgard

Z. Marszałek, M. Mielczarek, Model systemu oraz otwarte technologie internetowe w zdalnym systemie do automatycznej rejestracji profili magnetycznych pojazdów, Materiały XVIII Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych, 2011, Krynica, s. 175 – 180.

Publikacja , , ,

Metoda pomiaru składowych impedancji czujnika indukcyjnego

September 26th, 2010
Comments Off

Czujniki indukcyjne pętlowe są często stosowane do detekcji obecności i pomiaru parametrów oraz klasyfikacji pojazdów. Klasyfikacja pojazdów może odbywać się na podstawie profilu magnetycznego. Profil magnetyczny jest to sygnał proporcjonalny do wypadkowej zmiany impedancji czujnika pod wpływem obiektu pomiarowego (zmiany impedancji są niewielkie tj. rzędu 1%). Do współpracy z takimi czujnikami zazwyczaj stosowane są układy generatorowe lub mostkowe. W pracy tej zaproponowano zmodyfikowany układ mostka, pozwalający na niezależny pomiar składowych (R i L) impedancji czujnika. Dzięki temu uzyskuje się bogatszą informację o obiekcie, co pozwala na lepszą jego klasyfikację. Przedstawiono koncepcję układu, wyniki jego badań modelowych, stosowane algorytmy przetwarzania oraz wyniki testów układu rzeczywistego.

Z. Marszałek, R. Sroka, Metoda pomiaru składowych impedancji czujnika indukcyjnego, Materiały V Kongresu Metrologii 2010, Łódź, s. 130 – 131.

Publikacja , , ,