Obrazek tematyczny

Kurs Solid Edge - Opis oprogramowania

Solid Edge jest nowoczesnym systemem CAD, służącym do komputerowego wspomagania projektowania. Umożliwia tworzenie przestrzennych, parametrycznych modeli części i zespołów, ich analizę, wizualizację, a także opracowanie dokumentacji technicznej.

Solid Edge to parametryczny, hybrydowy system CAD 3D pracujący na platformie Microsoft Windows. Ma szeroki zakres funkcjonalności i przeznaczony jest do tworzenia parametrycznych modeli 3D pojedynczych elementów, zespołów oraz sporządzania kompletnej dokumentacji rysunkowej.

Solid Edge jest częścią strategii Zarządzania Cyklem Życia Produktu - PLM (Product Lifecycle Management) i głównym składnikiem port folio Velocity Series (w jego skład oprócz Solid Edge wchodzą trzy inne systemy: Femap, CAM Express oraz Teamcenter Express). Dwa wysokowydajne modelery graficzne - Parasolid i D-Cubed umożliwiają połączenie bezpośredniego modelowania z precyzyjną kontrolą geometrii za pomocą sterujących wymiarów 3D, co zapewnia niespotykaną dotąd szybkość i prostotę procesu projektowania.

Poza możliwością budowania trójwymiarowych, cyfrowych prototypów maszyn oraz urządzeń Solid Edge dostarcza wydajne mechanizmy kontroli poprawności projektu oraz szeroki zakres analiz (w tym także analizy MES).