Witam na stronie dedykowanej językowi MicroStation Basic

Informacje na tej stronie uzupełniają kurs programowania publikowany w miesięczniku CADCAMFORUMS P I S   O D C I N K Ó W

Odcinek 1
   04/05.2002 - Wstęp; Limity programowania w BASCIU,
          Środowisko programowania; Pierwszy program.
Odcinek 2
   06/07.2002 - Dane graficzne w pliku dgn, Własności
          elementu grafiki, Pierwsza pętla, Przeszukiwanie pliku,           Podświetlenie znalezionego elementu.
Odcinek 3 - W redakcji
    02.2003 - Pierwszy użyteczny program, Własności
          pliku dgn, modyfikowanie wybranych elementów grafiki.
Odcinek 4 - W przygotowaniu
    04.2003 - Modyfikacja użytecznego programu, wybór
          elementów grafiki za pomocą Ogrodzenia
          (Fence) i Zaznaczenia (Selection Set).


J Ę Z Y K    B A S I C

Sub Main - początek głównej pętli programu.
Dim a as integer - deklaracja zmiennej 'a' jako liczby typu całkowitego.
Dim b as string - deklaracja zmiennej 'b' jako łańcucha znaków (zestawu znaków, liter i liczb).
Do While ... warunek instrukcje Loop - Pętla Do ... Loop wykonywana jest dotąd dokpóki warunek jest spełniony


U Z U P E Ł N I E N I A

Wszelkie pytania dotyczące spraw związanych z prowadzonym kursem, sugestie i propozycje tematów należy kierować na adres artkraw@uci.agh.edu.pl
 
K O D Y    P R O G R A M Ó W

Aplikacja dla 1 odc.
Aplikacja ccf_n1 z kodem źródłowym
Struktura aplikacji, Wykorzystanie obiektu MbeMessageBox.
Aplikacja dla 2 odc.
Kod źródłowy wraz z przykładowym plikiem projektowym ccf_dgn_n2 ccf_n2 Aplikacja podświetla kolejne elementy graficzne zawarte w pliku dgn.
Aplikacja dla 3 odc. - Już dostępna ccf_n3
Kod źródłowy aplikacji, która przeszukuje wszystkie elementy typu "shape", znajduje ich środki (centroidy) a następnie wpisuje powierzchnię kształtu jako tekst.
W następnym odcinku
Zamierzam przedstawić kod źródłowy aplikacji, która będzie przeszukiwała i modyfikowała wszystkie elementy wybrane poprzez zaznaczenie lub ogrodzenie (Fence)


O B I E K T Y    M B E

MBE - Microstation Basic Extensions - są to obiekty dodane do środowiska BASIC, które umożliwiją użytkowanie funkcji Microstation w aplikacjach napisanych w języku BASIC.

Opisy obiektów przedstawionych w ramach kursu:

MbeMessageBox - opis własności standardowego modalnego okna dialogowego

MbeElement - opis własności obiektu reprezentującego jeden element graficzny

MbeDgnInfo - opis własności obiektu reprezentującego jeden plik formatu dgn

CadInput - opis własności funkcji interfejsu MicroStation


 

Ostatnia modyfikacja: 23.01.2003