Pisownia nazw ulic.

System informatyczny wymaga ujednoliconej pisowni nazw ulic występujących w adresach pobytu stałego lub czasowego. Przyjęta w związku z tym reguła pokrywa się w zasadzie z nazewnictwem przyjętym w spisie pocztowym numerów adresowych (tzw.kodów pocztowych). Poniżej przedstawiono przykłady pisowni nazw ulic według zasad obowiązujących w systemie TBD PESEL.

- Nazwą ulicy jest imię i nazwisko. Pisze się tylko nazwisko, np.: BANACHA, CHOPINA, MARCHLEWSKIEGO, PRUSA itp.

Jeżeli zdarzyłby się przypadek wystąpienia w jednej miejscowości dwóch ulic o takich samych nazwach - nazwiskach, ale dotyczących różnych osób, wówczas po nazwisku należy wpisać także imię patrona ulicy, np.:DĄBROWSKIEGO JAROSŁAWA, DĄBROWSKIEGO HENRYKA itp.

- Nazwę ulicy stanowią dwa imiona. Wówczas pisze się oba bez skrótów, np.: CYRYLA I METODEGO, JANA KAZIMIERZA, MARII MAGDALENY itp.

- Nazwę ulicy stanowi imię króla polskiego. Pisze się wtedy całą nazwę, podając na początku imię np.: ANNY JAGIELLONKI, JANA OLBRACHTA, STEFANA BATOREGO itp.

- Nazwa ulicy zawiera wyrazy takie jak : biskup, ksiądz, kardynał, doktor, generał, marszałek, król, królowa, książę, święty itp. Wówczas należy podać je bez skrótów na początku nazwy ulicy, np.: DOKTORA KORCZAKA, GENERAŁA BEMA, KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO, KRÓLOWEJ JADWIGI, KSIĘDZA ŚCIEGIENNEGO, ŚWIĘTEJ BARBARY itp..

- Nazwa ulicy jest przydomkiem jej patrona. Wówczas nazwę taką należy pisać bez skrótów, np.: ANTKA ROZPYLACZA, DOBREGO PASTERZA, KUBUSIA PUCHATKA itp.

- Nazwą ulicy jest pseudonim. Wówczas pisze się do bez zmian i skrótów, np.: BOYA, MOLLIERA, OR-OTA itp.

- Ulica nosi nazwę - nazwisko dwuczłonowe kobiety. Pisze się wtedy oba nazwiska w kolejności oficjalnie przyjętej w danej miejscowości. Ewentualne imiona należy pominąć, np.:
CURIE-SKŁODOWSKIEJ, SKŁODOWSKIEJ-CURIE, JASNORZEWSKIEJ-PAWLIKOWSKIEJ itp.

- Nazwa ulicy jest imieniem z przyimkiem, jakie używano w czasach staropolskich. Nazwę taką pisze się bez skrótów, np.: JANA Z KOLNA, DOBKA Z OLEŚNICY, ZBYSZKA Z BOGDAŃCA itp.

- Pierwszy człon nazwy ulicy to pseudonim, przydomek, nazwa herbu lub zawołanie, a drugim jest nazwisko i imię. Nazwę takiej ulicy pisze się bez skrótów, z pominięciem imienia, np.: BOYA ŻELEŃSKIEGO, FRYCZA MODRZEWSKIEGO, KOSTKI NAPIERSKIEGO

- Nazwę ulicy stanowi data kalendarzowa. Należy pisać najpierw liczebnik cyframi arabskimi, nie stosując końcówek typu "-go", a nazwę miesiąca lub inną, zależnie od typu daty, np.: 1 MAJA, 11 LISTOPADA, 22 LIPCA, 1831 ROKU itp.

- Nazwa ulicy zawiera cyfry rzymskie. Należy ją przyjąć w takiej postaci jaka została przyjęta dla danej miejscowości, bez wprowadzania zmian i skrótów, np.: I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, XX LECIA PRL, I KORPUSU itp.

- Nazwa ulic zawiera okres dziejów polski wyrażony słownie. Wówczas należy przyjąć ją w całości, np.: DWUDZIESTOLECIA PRL, OSIEDLA DZIESIĘCIOLECIA itp.

- Nazwy ulic nie mogą zawierać cudzysłowów, np.: BAONU ZOŚKA, BATALIONU PARASOL itp.

- Nazwa dotyczy innego obiektu topograficznego niż ulica. Jego nazwę należy pisać bez skrótów, np.:ALEJA RÓŻ, BULWAR GDAŃSKI, GROBLA LISIA, MOST DWORCOWY, WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE, OSIEDLE OGRODNICZE, PARK 1 MAJA, RYNEK GŁÓWNY, RONDO ONZ itp.

- Nazwą ulicy jest imię z następującą po nim cyfrą rzymską. Wówczas pisze się, np.: JANA XXIII, WŁADYSŁAWA IV, ZYGMUNTA III itp.

Struktura rekordu opisujacego adres:

Symbol

Nazwa Ilość znaków
KT Kod terytorialny 7
M Miejscowość 24
UL Ulica 30
DOM Numer domu 9
LOK Numer lokalu 4
KP Kod pocztowy 5
DZ Data zameldowania 8

 

Powrót