Gdzie dowiedzieć się coś o GIS
Pojęcia dotyczące GIS.
Opisy i definicje dotyczące pojęć i narzędzi używanych w programach geoinformacyjnych
Rodzaje oprogamowania dla systemów GIS
DANE GIS
KONWENTERY Danych GIS
Wymagania stawiane programom GIS

WYDAWNICTWA

Krajowe książki o GIS-ie

Czasopisma

"Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS" Grzegorz Myrda, Leszek Litwin . Wyd. Helion. Wydanie I. Warszawa 2005. zobacz na www!!

"Kartografia: Wizualizacja danych przestrzennych" Menno-Jan Kraak, Ferjan Ormeling. Wyd. Naukowe PWN S.A. Wydanie I.Warszawa 1999.

"GIS w geografii fizycznej" Artur Magnuszewski Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa 1999 r

"ERDAS Field Guide" - Przewodnik Geoinformatyczny, Geosystems Polska, Warszawa 1998,

"Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej" Urbański J., 1997, PWN.

"Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej" - Ćwiczenia Kozak J. 1997 Instytut Geografii UJ, Kraków,

"Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej" Widacki W. 1997 Instytut Geografii UJ, Kraków,

"Systemy Informacji Geograficznej. Zastosowanie w badaniach środowiska przyrodniczego" Kistowski M., Iwańska M, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 1997,

"GIS czyli mapa w komputerze" Grzegorz Myrda Helion Gliwice 1997 r."Pierwsza" polska książka o GIS zobacz na www!!

"Systemy Informacji Przestrzennej" Jerzy Gaździcki PPWK Warszawa - Wrocław 1990 r

Oprócz czasopism producenckich i klubowych w Polsce brak jest typowego czasopisma o GIS.

Lukę tą zapełnia w tej chwili czasopismo geoinformacyjne GEODETA w którym można znaleść artykuły dotyczące systemów informacji przestrzennej. Pismo przedstawia często aspekty prawne dotyczące katastru oraz budowy i zastosowań SITu (Land Information System). Coraz częciej przedstawia rozwiązania oprogramowania geoinforacyjnego.

Od 2003 przestało się ukazywać czasopismo CADCAMForum, w którym przedstawiane były kiedys programy geoinformacyjne,
CADCAM Forum

 

KONFERENCJE

Rodzaj Konferencji

Organizator

Charakter

Informacje dodatkowe
"Systemy Informacji Przestrzennej" Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej Konferencja głównie o chrakterze naukowym i prawno administarcyjnym oraz o standaryzacji GIS czyli ISO 19100 http://www.ptip.org.pl
-zawsze Warszawa
"GIS w Praktyce" Centrum Promocji Informatyki Prezentacja projektów i wdrożeń systemów informacji przestrzennej http://www.cpi.com.pl - ostatnio zawsze Poznań
"Spotkania Użytkowniów GIS" SHH Konferencja producencka prezentacja projektów i wdrożeń SHH na bazie BENTLEY i ORACLE http://www.shh.pl
- coroczna - różne miejsca w Polsce
"Jesienne spotkania z GIS-em" Intergraph Konferencja producencka firmy Intergraph coroczna - różne miejsca w kraju
"Krajowa Konferencja Użytkowników Oprogramowania ESRI" ESRI Konferencja producencka firmy ESRI organizowana jest co 2 lata
- zawsze Warszawa

 

KURSY I SZKOLENIA

 

 

 

Weby OSOBISTE :
Serwer NetGis - Serwer o GIS na Uniwersytetcie Warszawskim zarządzany przez dr. Janusza Michalaka - gorąco polecam.
Strona Macieja Laski - podstawowe definicje oraz rys historyczny Systemów Informacji Przestrzennej i kartgrafii cyfrowej.
Strona Igora Karonia - jego praca magisterska o zastosowaniu GIS wraz Multimediami i WWW.

ORGANIZACJE
najważniejsza organizacja GIS w Polsce:
http://www.ptip.org.pl - Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
inne:
http://www.gispol.org.pl - Stowarzyszenie Użytkowników Krajowego Systemu Informacji o Terenie.

Strony webowe Jednostek Naukowych:
Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji UWM - znajdziesz tu raczej informacje o katerzde.
Zakład Systemów Informacji Geograficznej IGUJ - warto zobaczyć świetnie opracowany graficznie serwis (spektakularne zastosowanie javy) służący do przedstawienia prostych informacji. Godny polecenia jest EnviroGIS i program HERODOT.
Pracownia Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej PAN - godne polecenia miejsce, znajdziesz tam info o Atlasie Polski oraz o programie AVISO.
Zakład Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Leśnej - strona prowadzona m.in. przez Marka Czajkę
Serwer Edukacyjny WGGiIŚ AGH - Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH Kraków, co prawda jeszcze projekt jest w fazie początkowej ale już zapraszamy,

Komercyjne adresy www związane z GIS
http://www.gis.pl/ - firma GeoDigital,
http://www.gis.com.pl - firma ESRI Poland,
http://www.geodezja.pl/ - Polski Internetowy Informator Geodezyjny, serwuje informacje dotyczące zarówno geodezji jak i firm geoinformatycznych,
http://www.mapserver.pl - firma Virtual Property,
http://www.gis-net.pl/index.html - Firma GeoSolutions
http://www.cartall.com.pl - Firma Cartall - kartografia cyfrowa
http://www.northpoint.com.pl - Firma NORTHPOINT - jednym z pracowników jest Krzysztof Lemańczyk

 

 

Internet GIS (WebGIS)
Koniecznie musisz zobaczyć strony
Grzegorza Myrdy! super strona InterenetGIS. Technologia Jshape (Java) oraz CGI. Obecnie uruchomiony został profesjonalny serwis poświęcony komercyjnemu wykorzystaniu GIS .
Ponadto można oglądnąć również zastosowanie internet gis na stronie
http://www.designers.pl/mapy po uprzednim ściągnięciu plug-ina można oglądać dostępne miasta, które odwiedził Papież. Technologia - Autodesk MapGuide.
Podobna strona w techologi
i MapLook(TM) na stronach firmy Sarga http://www.sagra.com.pl

Oglądaj polskie realizacje GISu -
Interaktywna mapa Sopotu:
http://www.sopot.pl

 

Pojęcia dotyczące GIS

GIS - Zespół ludzi,sprzętu i oprogramowania pozwalającego pozyskiwać, przetwarzać i udostępniać dane, które posiadają określoną lokalizację (informację przestrzenną) oraz przyporządkowany atrybut danej lokalizacji (informację opisową) o obiektach wyróżnionych na danym obszarze. System spełniający opisane warunki nazywamy Systemem Informacji Przestrzennej.

Informacjami przestrzennymi nazywa się informacje o położeniu, geometrycznych własnościach i przestrzennych relacjach obiektów, które mogą być identyfikowane w odniesieniu do Ziemi. Jednakże termin obiekt nie dotyczy tylko i wyłącznie realnie występującego tworu natury lub człowieka lecz także może być to zjawisko przyrodnicze, społeczne, czy też ekonomiczne opisujące lub występujące na badanym obszarze.

Aktulanie zauważalna jest tendencja do zastępowania pojęcia programy GIS pojęciem programy GeoInformacyjne a systemy GIS wykorzystujące w swojej pracy dane inżynierskie (geodezyjne) przyjmuje się nazywać GeoInżynieryjnymi.

SIS - Spatial Information Systems - Systemy Informacji Przestrzennej SIP

GIS - Geographical Information Systems - Systemy Informacji Geograficznej SIG

GIS - GeoInformation Systems - Systemy Informacji Przestrzenej SIP

LIS - Land Information Systems - Systemy Informacji o Terenie SIT

DATA MINING - po polsku Przekopywanie Danych albo lepiej Eksploatacja Danych.
SPATIAL DATA MINING - po polsku Przekopywanie Danych Przestrzennych.
OLAP - On Line Aplication Processing - po polsku (nie wiem może tak?) Bieżące Przetwarzanie Danych?

ale już pojawiły się informacje o SPATIAL OLAP => Bieżące Przetwarzanie Danych Przestrzennych?

 

Opisy i definicje dotyczące pojęć i narzędzi używanych w programach geoinformacyjnych

Skróty i pojęcia ogólne

MapInfo
"pole pracy". Definiuje ono układ okien, warstw w oknach i generalizujących właściwości prezentacyjnych warstw.

MGE
"..."

ArcInfo
"Spatial Database Engine" SDE - SDE to osobny serwer uruchomiony obok serwera Oracle, na tym samym komputerze, SDE to rozbudowana aplikacja posiadająca całą masę funkcji do przetwarzania danych geometrycznych, jest jej wszystko jedno gdzie i jak zapisze swoje dane. Dane w formacie SDE są dostępne tylko za pośrednictwem SDE. Pozwala ona na gromadzenie danych w postaci znormalizowanej (każda współrzędna w osobnej kolumnie) i przetwarzanie danych w SQL na serwerze. To są zwykłe dane numeryczne, można je ściągać przez SQL*net,ODBC, JDBC i co tam się komu zamarzy. Stosowany do zapisywania i udostępniania danych tekstowych poza własną bazą ArcInfo.

Oracle
"Spatial Data Option" SDO - SDO jest zintegrowany z ORACLEM, to w zasadzie metoda zapisu w bazie, metoda indeksowania i parę funkcji do przeszukiwania danych. Serwer oracla służy mu do gromadzenia swoich danych, ale w postaci binarnej, wszystkie współrzędne pojedynczego obiektu w jednym polu w jednym rekordzie). Można powiedzieć że to nakładka na serwer. Aktualna nazwa Spatial Cartrige SC
"Spatial Cartrige" to (za tekstem z www.oracle.com.pl)
Dane przestrzenne to każde dane powiązane z położeniem. Położenie to zakodowane w sposób geograficzny adresy klientów, kształt koryta rzeki i jej obszaru dopływowego, lokalizacja słupów telefonicznych lub każde inne dane posiadające współrzędne XY. Dane przestrzenne nie są ograniczone do powierzchni Ziemi, ale również biorą pod uwagę grubość skorupy ziemskiej, regiony wodne i dolne części atmosfery. Oracle8 Spatial Cartridge jest integralną częścią Architektury Przetwarzania Sieciowego.

Bentley

inne:

Project GIS : to stworzony przy użyciu określonych narzędzi, zespół obiektów (lub warstw) modelujących wybrany fragment rzeczywistości odniesionej do powierzchni Ziemi.

Rodzaje oprogamowania dla systemów GIS

 

Autocad Map Autodesk http://www.autodesk.com/solution/gis/index.htm
ArcInfo
http://www.esri.com/
Bentley MicroStation GeoGraphics - GIS pod MicroStation
http://www.bentley.com/products/geographics/
Caris
http://www.universal.ca/
Erdas
http://www.erdas.com/
GEO
Concept
http://www.geoconcept.com/
GRASS
http://www.geog.uni-hannover.de/grass/welcome.html
Maptitude Mapping Software
http://www.caliper.com/maptovu.htm
MapInfo
http://www.mapinfo.com
Manifold
http://www.manifold.net
MapInfo GIS
http://www.mapinfo.com/
MapPoint2000
MGE i GeoMedia Suite
http://www.intergraph.com/
Softree
http://www.softree.com/
TNTmips -
http://www.microimages.com

DARMOWE oprogramowanie

Digitalizacja rastrów

1) Rastry BMP możesz zwektoryzować za pomocą programu WinTopo

Szczegółowsze, choć oganiczone tylko do kilku wybranych programów, informacje znajdują się na stronie newsy

 

DANE dla systemów GIS

na podstawie pl.comp.gis

1. Strona www firmy Sarga http://www.sagra.com.pl/ tam mają produkt atlas Polski '99, który zawiera dane dot. dróg i miast w Polsce.
2. W związku z tworzeniem ortofotomap dla prawie całego świata "warstwice" może posiadać
http://www.kiberso.glasnet.ru/
3. "Komputerowy atlas województwa krakowskiego" jako element Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej
4. Uczestnicy konferecji PTIP bodajże 1997 i użytkownicy Intrgrapha dostali promocyjny krążek na którym był projekt MGE zawierający wektorowe dane dot.całej Polski
5. Firma GEOPOL na zlecenie GUGiK wydaje mape sozologiczna w skali 1:50 tys. jest większość pd. Polski, np. całe województwo śląskie z warstwami w formacie MapInfo,
6. Geosystems Polska sprzedaje DEM opracowany na podst. zdjec sat., podobno wiarygodny w skali 1:25 tys.
7. Użytkowanie ziemi, jest projekt Corine Land Cover, zrobiony tez na podstawie zdjec sat., dostepny w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie. Wiarygodnosc 25x25 m, bo to siatka kwadratow, coś jak raster - pewnie z Landsata.
8. Pod koniec 1999 roku będzie wektor dróg, miejscowości, lasów, wód, poziomic dla calej Polski w skali do 1:250 tys. i będzie to najdokładniejszy dostępny wektor w Polsce dla całej Polski. Wykonywany jest w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie,
9. United Nations Environment Programme
Global Resource Information Database Arendal, Norway

KONWERTERY dla danych GIS

Prosty i darmowy jest Geographic Explorer z BlueMarble: http://www.bluemarblegeo.com
Bardziej zaawansowany, ale tylko w jedną stronę jest ARCV2CAD:
http://www.guthcad.com.au/arcv2cad.htm Konwersja danych Arcinfo do dwg i dxf.
Zestaw różnych konwerterów jest na
http://www.cadalog.com

Wymagania stawiane programom GIS

Stosowanie w plikach(bazach) przechowujących dane graficzne - kartograficznych układów odwzorowania powierzchni.

Relacyjna baza danych tekstowych.

POWRÓT