CENTROIDY

Definicja podstawowa: Z formalnego punktu widzenia centroidem nazywamy środek masy danej firgury geometrycznej - punkt ten jest matematycznie jednoznacznie wyznaczalny dla każdej figury (płaskiej - bo takie rozważamy).

Centoridy w pewnym okresie czasu rozwoju informatyki (Intergraph MGE) posłużyły do jednoznacznej identyfikacji płaskich obszarów zamkniętych - wyznaczonych pojedynczymi liniami !! - to był właśnie ten chwyt Intergrapha - niepotrzebne stało rysowanie za każdym razem całego poligonu pomimo, że sąsiedni był już narysownay, można było dorysować tylko jego brakujący fragment - program identyfikował taki obszar wstawiał centroid i dzięki niemu powstawał nowy poligon. Mało tego, kilka linii tworzących figurę w bazie danych było identyfikowane przez ten właśnie punkt - stwarzało to wygodną relację jednen punkt (centroid) do jednego wiersza bazy danych

problem1 - Niestety nie zawsze centrum masy danej figury ląduje w jej wnętrzu - i tu się pojawił problem ze stosowaniem centroidów.

nie spotkałem się aby MGE wstawiło centroid poza obszarem - prawdopodobnie problem1 został rozwiązany poprzez wstawienie dodatkowych reguł tworzenia centroidu ... albo pracowałem zawsze z dość regularnymi obszarami (czego wykluczyć nie mogę - MGE nie mam już zainstalowanego więc nie sprawdzę) i takiej sytuacji nie spotkałem.

Znaczenie potoczne: punkt wstawiony ręcznie - mniej więcej w środku działki, który przyjmujemy jako punkt reprezentujący naszą działkę do niego najczęściej jest podłączny rekord bazy danych. Swego rodzaju proteza ukierunkowana na współpracę grafiki z bazą danych. taki punk można raczej nazywać punktem reprezentatywnym działki a nie centroidem.

Tekst napisany na specjalne życzenie mgr inż. Józka Maślanki. Niestety pisałem go pomiędzy 6 a 7 szklanką kawy o 23.30 w nocy więc jest on krótki i pełen błędów, za wszelkie poprawki i sugestie z góry dziękuję

pozdro,

Artur K,