D Y D A K T Y K A


P R A C E     M A G I S T E R S K I E


Prowadz prace magisterskie i inynierskie
Tematy prac magisterskich zrealizowanych do tej pory oraz tematy proponowane przeze mnie do realizacji moesz przeglda i wybiera na stronie: Prace magisterskie i inynierskie

UWAGA mona wybiera tematy i zgasza si na 2011 rok


P R Z E D M I O T Y - A K T U L N I E P R O W A D Z O N EP R Z E D M I O T - IPP studia stacjonarne

Inynieria rodowiska Informatyczne podstawy projektowania

P R Z E D M I O T F A K U L T A T Y W N Y - MGKP studia stacjonarne w Krakowie

Inynieria rodowiska Metody Geoinformatyczne w Ksztatowaniu Przestrzeni


P R Z E D M I O T - IPP studia niestacjonarne w Krakowie

Informatyczne podstawy projektowania - kierunek Inyniera Srodowiska
Strona przedmiotuP R Z E D M I O T Y P R O W A D Z O N E W P Z E S Z O C IF A K U L T E T Y - studia Stacjonarne

FAKULTET: Grafika Komputerowa
Fakultet uruchomiony w latach 2006 - 2009 - obecnie zawieszony

FAKULTET: Podstawy zastosowania MicroStation w geodezji grniczej
Fakultet uruchomiony w latach 2005 - 2010 - obecnie zawieszony

FAKULTET: Wybrane zagadnienia z programowania i administrowania Microstation
Fakultet uruchomiony w latach 2001 - 2006 - obecnie zawieszonyLista fakultetw zgoszonych ale nigdy nie urchomionych

FAKULTET: GEOMATYKA GRNICZA
Propozycja nowego faktuletu - Prba uruchomienia fakultetu w 2010/11 - zapisao si 15 osb zabrako 3 osb do uruchomienia fakultetu.
FAKULTET: Nowoczesne bazy danych
Zgoszony w latach 2004 - 2005 - nie uruchmony z braku wystarczajcej liczby chtnych
FAKULTET: Inynieria oprogramowania obiektowego
Zgoszony w latach 2004 - 2005 - nie uruchmony z braku wystarczajcej liczby chtnych

ostatnia aktualizacja: