M i c r o S t a t i o n  i  M i c r o S t a t i o n G e o G r a p h i c s  

Właśnie trafiłeś na pierwszą stronę www w polskim internecie poświęconej temu systemowi GIS.

MicroStation GeoGraphics jest aplikacją typu CAD/GIS z wbudowaną obsługą plików rastrowych, dostarczającą narzędzia do wprowadzania, zarządzania i analizowania informacji geograficznej.

Podstawy MicroStation GeoGraphics

Informacje związane z użytkowaniem MicroStation GeoGraphics

FAQ MicroStation i MSt GeoGraphics

Internetowy kurs geoinformacyjnego zastosowania MicroStation i MSt GeoGraphics

Nowe cechy MicroStation wersji 8

Features will include:

 • 64 bit, floating point numbers - powinno oznaczać pożegnanie z Global orgin, Design resolution i Enhanced precision a na pewno oznacza pożegananie ze starym stałoprzecinkowym formatem dgn który liczy sobie już 15 lat.
 • unlimited levels - korzyści z nowego formatu, dobre dla nowych użytkowników i użytkowników Acada
 • unlimited cell names - korzyści z nowego formatu, dobre dla nowych użytkowników
 • unlimited design file size - korzyści z nowego formatu, dobre dla nowych i starych użytkowników
 • increase in number of vertices in linestring to 5000 - dlaczego akurat 5 tysięcy to nie wiem ;-)

Additional v8 Features will include:

 • define symbology for each level, improve translations to DWG - dobre i potrzebne
 • AccuDraw enhancements plus AccuSnap - AccuDraw jak dla mnie się sprawdził oby AccuSnap był równie dobry
 • drawing layout, extension to drawing composition - zobaczymy w praniu
 • dimension and tag enhancements - wymiarowanie ok. ale po co walczyć z tagami jak można mieć bazę danych?
 • unlimited undo buffer - niezbędne dla nowych użytkowników
 • improved text: paragraphs, true type font, shx fonts, masking - WRESZCIE
 • assign priority to an element - zastąpi wset add i wset drop, raczej pozytywna zmiana
 • read and write DWG files to native format - jakoś nie mogę uwierzyć, że to będzie działało dobrze

OBSERWACJE dotyczące nowej wersji

TOTALNIE PRYWATNA RADA - JUŻ TERAZ WYŁĄCZ W SWOIM MST/J ENHANCED PRECISION - I TAK W NASTĘPNEJ WERSJI TEGO NIE BĘDZIE ;-)).
Podstawowa wada nowej wersji - dostępna będzie pod koniec 2001 roku.

Obcena wersja Beta (z marca 2001) nosi numer 07.09.00.00:
- udostępniana jest tylko użytkownikom programu SELECT,
- użytkownik SELECTA
NIE MOŻE UDZIELAĆ ŻADNYCH INFORMACJI PUBLICZNYCH O NOWEJ WERSJI,
- miejscem dyskusji o nowej wersji jest WWW.VIECON.COM - aby dołączyć się do dyskusji trzeba być użytkownikiem SELECTA ;-),
- jak na razie jest realizowana 1 faza testów - duża ilość zmian (format i nowe narzędzia) spowodowała pewnie konieczność rozłożenia testów na etapy.
- przewidywany koniec testów - wrzesień 2001,
- wersja beta podczytuje pliki Acada (ale jeszcze nie ich nie edytuje),
- kompilator Visual Basica narzędziem programistycznym dla MicroStation v8,
- AccuSnap podobno dobrze działa nawet na dużych (kilku megowych) plikach dgn,
- Nowy format pliku dgn ma ciekawą cechę - jest bowiem 64 bitowy co chyba oznacza, że będzie on "odporny" na atak reklamowo-inwestytcyjny zmiany sprzętu i oprogramowania na systemy 64 bitowe. Konsekwencją tego faktu jest domniemanie, że pewnie będzie on użyteczny dużo, dużo dłużej niż 2-3 lata. I wcale bym się nie zdziwił jakby przetrwał tyle ile jego poprzednik - czyli 15 lat.
- te same dane wektorowe w nowym formacie będą zajmowały o 20% mniej miejsca niż w starym. Rozwiązanie strasznie nie na czasie wszystkie programy zrzerają przestrzeń dyskową jak stada wygłodniałych wilków a tu "masz babo placek" program, który oszczędza nasze dyski ;-).
- duże zmiany jeśli chodzi o używanie tekstu, podobne zasady pracy jak w HTML-u - jak dla mnie to super sprawa, w końcu jakby nie spojrzeć na te moje strony trochę się już "otrzaskałem" z HTML,
- zniesiono ograniczenie wielkości pliku dgn do 32 MB, w nowym formacie pliki będą mogły osiągać taką wielkość taką na jaką pozwala System Operacyjny Windows NT i wynosi ona 4 GB dla jednego pliku,
- kształty (shape) wypełnione kolorem będą miały atrybut "przeźroczystości" - jak dla mnie to poprostu rewelacja.

 

Jeśli chciałbyś uzyskać choć trochę więcej informacji o nowej 8 wersji MStation to zjarzyj na http://www.v8ball.com

 

MicroStation GeoGraphics

W pierwszym rzędzie musisz sobie uświadomić że jest to program, którego pierwsze linijki kodu powstały w połowie lat dziewiędziesiątych jego sprzedaż na naszym rynku rozpoczęto dopiero w 1996 r. System ten od tego czasu (3 lata) bardzo intensywnie się rozwjał. Od tej pory istnieją następujące jego wersje:
pierwsza v 5.5.0.0 o nazwie handlowej
MicroStation GeoGraphics 95,
druga v 5.7.0.0 o nazwie handlowej
MicroStation GeoGraphics SE,
trzecia v 7.0.0.0
o nazwie handlowej MicroStation GeoGraphics/J,
czwarta v 7.1.0.0
o nazwie handlowej MicroStation GeoGraphics/J
obecnie dla wersji 7.1 przygotowano dwa dodtakowe udoskonalenia:
        1) w najbliższym czasie będzie, albo już pracuje w technologii ProjectBank,
        2) istnieje dodatkowe rozszerzenie SDODGN służące do pracy na danych przestrzennych zgromadzonych w cartige-u iSpatial (SC) bazy Oracle 8i. Plik *.dgn jest wtedy zapisywany do bazy danych Oracle8i Spatial. Java (JMDL) w microstation pozwala na tworzenie aplikacji specjalizowanych do obsługi konkretnych zadań w środowisku Spataial. Dzieje się to pewnie dlatego, że Oracle też rozwija zastoswanie Javy w swoich aplikacjach. Java z Javą zawsze się łatwo dogada ;-).


    Najnowsza wersja 7.1 w porówaniu do wersji 7.0 charakteryzuje się następującymi nowymi cechami:

Analizy sieci MicroStation GeoGraphics 7.1 oferuje narzędzia do modelowania i analiz sieciowych. Na podstawie istniejących sieci możemy wygenerować między innymi najkrótszą drogę między punktami sieci, analizując wszystkie załamania i punkty węzłowe. Program jest wyposażony w funkcje promienistego wyszukiwania i tworzenia sieci od punktu sieci przez wszystkie załamania i punkty węzłowe w zdefiniowanej przez użytkownika odległości. Można też prowadzić analizy, wykorzystujące elementy sieci ze zdefiniowanym kierunkiem, i podążać siecią zgodnie z kierunkiem przypisanym do poszczególnych elementów oraz przeciwnie do tego kierunku. Liniowe elementy sieci mogą mieć również parametry takie, jak opór i koszt. Parametry tworzone są w momencie generowania sieci, ale ­ co jest bardzo użyteczne ­ mogą bazować na wyniku zapytania do bazy danych. Jeżeli parametry nie zostaną podane, są w sposób automatyczny obliczane na podstawie długości liniowego segmentu sieci. Znany z wcześniejszych wersji mechanizm graficznego budowania zapytań jest całkowicie zintegrowany z nowymi narzędziami analizy topologii sieci.

MicroStation GeoDefinder MicroStation GeoDefinder, dostarczany razem z MicroStation GeoGraphics, jest częścią znanej od dawna aplikacji MicroStation GeoCoordinator. Jego głównym zadaniem jest przyłączenie do mapy odpowiedniego układu odniesienia, co umożliwia odczytanie współrzędnych elementów na mapie w jednostkach tego układu (np. długość i szerokość geograficzna). MicroStation GeoDefinder pozwala:
- dodawać definicje nowego układu odniesienia do pliku projektowego, zawierającego istniejące dane graficzne
- umieszczać punkty kontrolne w pustym pliku projektowym, korzystając ze współrzędnych systemu odniesienia,
- odczytywać definicje systemów odniesienia zawartych w plikach podłączonych referencyjnie,
- umieszczać etykiety dla pliku głównego oraz plików referencyjnych.

Integracja z ProjectWise MicroStation GeoGraphics 7.1 został zintegrowany z ProjectWise, co zapewnia przeniesienie możliwości zaawansowanego zarządzania dokumentacją do projektów geoinżynieryjnych.

Inne rozszerzenia MicroStation GeoGraphics 7.1 zawiera również wiele drobnych udoskonaleń. Najważniejsze z nich to: automatyczne odczytywanie i przekazywanie do bazy danych współrzędnych punktów charakterystycznych elementów liniowych i punktowych,
automatyczne łączenie elementów liniowych w łańcuch,
automatyczne odczytywanie i przekazywanie do bazy danych długości elementów liniowych,
zapisywanie ustawień sesji projektowej ­ po otwarciu projektu możemy przywołać ustawienia dotyczące m.in. menedżera map (Map Manager), menedżera wyświetlania (Display Manager) oraz ustawień (Settings) MicroStation GeoGraphics.

THE END NEWS - informacje podane za CADCAMForum

Podstawową sprawą w MGG jest projekt. Jego budowa może ułatwić lub utrudnić nam późniejsze korzystanie z danych w nim zawartych. Stąd też na pierwszy rzut proponuję zapoznać się z uwagami dotyczącymi niektórych aspektów jego budowy zawartymi w moim poradniku który zawiera kilka własnych i zapożyczonych spostrzeżeń dotyczących zasad budowy projektu GIS w MSGG.


 
Poradnik Złote myśli dotyczące budowy projektów GIS w MGG;-)

1. Trzymaj prostotę danych- prostszy rysunek jest łatwiejszym dokumentem do zarządzania, edycji i analizy.
2. Buduj proste modele - lepiej mieć prostszy ale działający model niż duży  i skomplikowany o niezrozumiałych elementach, z których część nie jest w ogóle możliwa do użycia.
3. Nowe dane zawsze możesz dodać później, digitalizowanie na zapas może doprowadzić do braku możliwości późniejszego dotarcia do źródeł danych.
4. Najpierw określ narzędzia analizy danych, zapoznaj się z charakterystyką ich działania potem określ dziedzinę danych które mogą być przez nie analizowane, a dopiero potem przystępuj do budowy projektu. (dalej patrz punkt 2.)
5. Baza danych systemów GIS to nie czarna dziura - jej pojemność też się kiedyś skończy
6. Jeśli budowa projektu GIS będzie stanowiła dla Ciebie cel twojego życia to na pewno nie będzie ona się nadawała do wykorzystania przez innych.
7. Materiały kartograficzne digitalizuj na ekranie - rastrowy podkład zawsze się może później przydać.
8. Nie zamieniaj mapy w obrazek - digitalizuj w konkretnym układzie współrzędnych.
9. Jeśli masz materiały bez układu współrzędnych, to poświęć czas i energię na znalezienie mapy tego samego terenu z układem kartograficznym a potem wnieś układ współrzędnych na swoją mapę!!.
10. Oprócz normalnej archiwizacji projektu pamiętaj o archiwizacji etapów prac - pliki po digitalizacji, po kontroli topologii a także po założeniu połączeń bazowodanowych.
11. Zasada intuicyjnej obsługi jakiegokolwiek GIS na Microstation nie działa!! (a prawa Murphiego obowiązują z siłą wodospadu).
12. Zastanów się nad grafiką twojego projektu - stracisz czas później na wzajemne dopasownie warstw do wydruku!!
13. Naprawdę NIE musisz koniecznie wykorzystać 16 kolorów i 3 stylów linii z 6 grubościami w pierwszych 3 warstwach projektu.
14. Na wstępie przyjmij, że kolory które oglądasz na ekranie są nie do uzyskania na wydruku. Dlatego najpierw wydruk próbny pełnej palety barw na twojej ukochanej drukarce a następnie mieszanie barw -> powstanie własnej palety -> jej archiwizacja -> próbny wydruk kolorów zawsze pod ręką ->dopiero potem projektowanie grafiki obiektów w systemie.
15. Pamiętaj, że GIS to nie kartografia!!!! Możesz to w pewnym sensie połączyć ale trzeba to robić rozsądnie!
16. Native problem z MicroStation - jeden plik dgn nie powinien przekraczać ok 2-3 MB. Na przykład jeśli obciążanie grafiką spowoduje wzrost jego objętości do np. 2MB to trzeba wiedzieć że założenie obiektów MSt GG spowoduje dalszy wzrost objętości pliku nawet o kolejne 0.5 MB (w zależności od proporcji ile klas obiektów wraz z ilością połączeń atrybutów do ilości łączonych elementów graficznych).

Powrót na stronę główną