......... o dokonaniach i danych osobowych autora nieniejszej strony ;-))                                         

       Teraz najbardziej zajmuje mój czas realizacja projektu INVISIP oraz fakultet

a poniżej możesz poczytać o mojej działaności zawodowej:

Kilka słów o moich projektach GIS

Moje publikacje     

Informacje o moim doktoracie

Na uczelni: Obecnie jestem adiunktem na Akademii Górniczo Hutniczej na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w Katedrze Ochrony Terenów Górniczych.

Kontakt: 
AGH Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
e-mail artkraw@uci.agh.edu.pl
tel. 012 6172276 - praca
al. A. Mickiewicza 30  30-059 Kraków
Pawilon C-4 pok. nr 7 (parter)

Zapraszam zainteresowanych GIS i inżynierią środowiska do korespondencji artkraw@uci.agh.edu.pl


Główny temat pracy:  Moje zainteresowania dotyczą tematyki związanej z Systemami Informacji o Terenie w kontekście ochrony środowiska naturalnego na terenach górniczych. Szczegółowiej zakres zainteresowania można przedstawić w następujących punktach:
 *  Ochrona terenów górniczych
 *  Ochrona środowiska: zmiany hydrogeologiczne gleb oraz geochemiczne, emisja zanieczyszczeń do atmosfery, prawo ochrony środowiska.
 *  Planowanie przestrzenne.
 *  Metadane (ISO 19115).
 *  Programowanie systemów CAD i GIS.

Ze strony informatycznej posluguję się narzędziami typu GIS i CAD.
Doświadczenia w pracy to następujące kombinacje:
Na DOS-ie:   
MicroStation v5 MGE PC-1 with Oracle 6,
MGE PC-2 with DBASE III+ i program KARTOTEKA

Na Win NT/2000:
  MicroStationSE with Geographics 5.7 and Access97
MGE 7.0 i TerraModeler
Microstation Geographics /J

Na LINUXIE:
GRASS - wiadomo
MapExtreme - Java-owy publikator danych firmy MapInfo Corporation

Programowanie:
Aktualnie MicroSation BASIC.
oraz VisualBasic 6
Próbowałem swoich sił w programowaniu Geomediów, a i C-shell script dla GRASSA też wiem jak napisać :-)
  


Podstawowe adresy dla GIS i RDBMS:


Powrót do strony głównej