logo_pub     Piotr Augustyniak spis publikacji

publikacje 1993-1996
menu
Uwaga, ta strona zawiera odnośniki do plików pdf, które mogą być objęte prawem autorskim. Czytelnik może przeglądać je na własny użytek w znaczeniu identycznym jak robi to w czytelni biblioteki publicznej. Jednakże kopiowanie i wtórne udostępnianie tych plików może naruszać prawo własności intelektualnej. Autor zaleca szczególną ostrożność i przestrzeganie prawa polskiego i międzynarodowego podczas wykorzystywania udostępnionych plików.
 • 1. Andrzej Miszke, Stanisław Rapacz, Piotr Augustyniak, Janusz Sokołowski "Komputerowa analiza próby kalorycznej" Otolaryngologia Polska (dwumiesiecznik) Tom XLVII Nr 1 1993, str. 63-67 (pdf 153k)
 • 2. Piotr Augustyniak "Mikrokomputerowy system analizy elektronystagmogramów" ZN AGH Elektrotechnika Tom 11. Zeszyt 4. 1992, str. 393-409 (pdf 235k)
 • 3. Piotr Augustyniak "Oprogramowanie systemu komputerowej analizy elektronystagmogramów" ZN AGH Elektrotechnika Tom 12. Zeszyt 1. 1993, str. 37-46 (pdf 230k)
 • 4. Ryszard Tadeusiewicz, Andrzej Izworski, Piotr Augustyniak "Formation of Medical Physics Students in the Field of Electronics Medical Equipment" w materiałach 10-th Congress of the Polish Society of Medical Physics, Kraków Sept. 15-18, 1995, p19 (pdf 10k)
 • 5. Piotr Augustyniak, Dariusz Miszczak "Testing the Quality of the Algorithms for Automated Electrocardiogram Analysis" w materiałach: 10-th Congress of the Polish Society of Medical Physics, Kraków Sept. 15-18, 1995, str 73-75 (pdf 20k)
 • 6. Piotr Augustyniak, Andrzej Izworski "Educational Software for a Student Laboratory of Automated Electrocardiogram Analysis" w materiałach: 10-th Congress of the Polish Society of Medical Physics, Kraków Sept. 15-18, 1995, str 23-25 (pdf 11k)
 • 7. Piotr Augustyniak "Determination of the Diagnostic Parameters of an Electronystagmogram Using Signal Filtration in the Time-Frequency Domain and Adaptively Selected Characteristics" w materiałach I Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie Zakopane 26-29. 09. 1995, str 7-12 (pdf 65k)
 • 8. Piotr Augustyniak "Przybornik falkowej analizy sygnałów" w materiałach I Krajowej Konferencji użytkowników MATLAB-a, Kraków 14-15. 11. 1995, str 250-257 (pdf 378k)
 • 9. Piotr Augustyniak, Ryszard Tadeusiewicz "Improve the Quality of Diagnostic Parameters of an Electronystagmogram Using Signal Filtration in the Time-Frequency Domain and Adaptatively Adjusted Characteristics" w materialach IEEE-SP International Symposium on Time-Frequency and Time-Scale Analysis, Paris 18-21. 06. 1996, str. 381-384 (pdf 64k)
 • 10. Piotr Augustyniak "An Improved Method of Nystagmus Segmentation Using Adaptive Modification of Time-Frequency Signal Representation" w materiałach Summer School on Wavelets Zakopane 31. 08. - 4. 09. 1996, str. 1-4 (pdf 200k)
 • 11. Piotr Augustyniak, Joanna Grabska-Chrząstowska, Andrzej Izworski "Niestandardowe techniki przetwarzania sygnałów biologicznych" w materiałach Ogólnopolskiego Seminarium "Perspektywy rozwoju fizyki medycznej w Polsce", Ustroń, 3 - 4. 10. 1996, str. 33-34 (pdf 86k)
 • 12. Piotr Augustyniak, Andrzej Izworski, Ryszard Tadeusiewicz "Kompleksowe kształcenie studentów Fizyki Medycznej w zakresie biocybernetyki, elektronicznej aparatury medycznej oraz przetwarzania sygnałów biologicznych" w materiałach Ogólnopolskiego Seminarium "Perspektywy rozwoju fizyki medycznej w Polsce", Ustroń, 3 - 4. 10. 1996, str. 35-36 (pdf 84k)
 • 13. Piotr Augustyniak "Advanced Method of Nystagmus-Phase Separation Using Adaptive Modification of Time-Frequency Signal Representation" w materiałach 3-rd International Conference on Signal Processing, Beijing, China 14-18. 10. 1996, str. 351-354 (pdf 39k)

projekty
nagrody
publikacje
1993-1996
1997-1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

poprzednia str domowa następna

poprzednia od góry str domowa następna


Ostatnia aktualizacja: