Kimberlity


Tomasz BartuśGrupa ultrazasadowaych skał magmowych, hipabysalnych o składzie zbliżonym do perydotytów obejmuje takie skały jak: kimberlity.

KIMBERLITY
 

Kimberlity są ultrazasadowymi, alkalicznymi (potas), hipabysalnymi skałami o strukturze porfirowej. Ich nazwa pochodzi od miejscowości Kimberley w RPA. Zbudowane są z fragmentów skał górnego płaszcza Ziemi oraz dolnej części skorupy ziemskiej (perydotyty, eklogity), prakryształów, ksenolitów skał otoczenia, fragmentów magmy oraz składników lotnych (CO2+H2O).

Kimberlit
Fig. 1. Kimberlit; Południowa Afryka; Fot. James St. John

Opis

Kimberlity są ciemnymi skałami ultrazasadowymi o składzie perydotytów. Posiadają tekstury fanerokrystaliczno-porfirowe z drobnokrystalicznym tłem skalnym i zatopionymy w nim prakryształami. Ciasto skalne jest budowane z oliwinu, flogopitu, kalcytu, dolomitu, minerałów z grupy serpentynu, magnetytu, perowskitu i apatytu. Wśród prakryształów występują fenokryształy oliwinu (często wtórnie zmienione), flogopitu, ilmenitu i piropu. W skałach często występują ksenolity skał płaszcza oraz skorupy - pochodzących z otoczenia kominów wulkanicznych. Jako minerały akcesoryczne w kimberlitach występują diamenty.

Występowanie

Kimberlity mają duże znaczenie gospodarcze, ponieważ są skałami macierzystymi dla diamentów szlachetnych i przemysłowych. Sposób ich powstawania jest wyjaśniony tylko w umiarkowanym stopniu, ponieważ nie zaobserwowano ich powstawania w warunkach naturalnych. Powstawanie diamentów jest możliwe tylko w warunkach bardzo wysokich ciśnień, jakie za wyjątkiem impaktów metorytów (zob. produkty metamorfizmu uderzeniowego) nie występują w obrębie skurupy ziemskiej, stąd wniosek, że skały, które je zawierają powstają w górnym płaszczu Ziemi. Kimberlity występują w formach kominowych, dajkach i sillach. Znane są z krajów południowej części Afryki, Indii, Brazyli, północno-zachodniej Kanady, Chin, Australii i Syberii.

Bibliografia

Majerowicz A., Wierzchołowski B., 1990. Petrologia skał magmowych. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Ryka W., Maliszewska A., 1982. Słownik petrograficzny. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Materiały wstępne

 
 
 
 
 
 
Tabela geochronologiczna (upr.) b/w
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) basic colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) full colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna
 
 
 

Skały magmowe

 
 
Klasyfikacja skał magmowych
 
dokument pdf
Skały magmowe (prezentacja)
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzemiany_wyspowe (oliwiny, granaty, topaz)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały plutoniczne:
 
 
 
 
Granitoidy (granit, granodioryt, tonalit)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały wulkaniczne:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały żyłowe:
 
 
 
 
Aplity, lamprofiry
 
 
 
 
..

Skały osadowe

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minerały skał osadowych
 
 
 
 
 
Skały okruchowe
 
 
 
 
 
 
 
Struktury sedymentacyjne skał okruchowych - prezentacja
 
Skały węglanowe
 
Wapienie (wstęp)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały krzemionkowe
 
Martwice krzemionkowe i gejzeryty
 
 
Rogowce (radiolaryty, gezy, spongiolity)
 
 
Opoki
 
 
 
 
 
 
Ewaporaty
 
 
 
 
Skały alitowe, fosforanowe
 
 
 
 
 

Skały metamorficzne

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epidot
 
 
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - materiały do ćwiczeń
 
dokument pdf
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - prezentacja
 
 
dokument pdf
Produkty metamorfizmu regionalnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty ultrametamorfizmu
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu termicznego
 
 
Skarny
 
 
Hornfelsy
 
 
 
 
Produkty dynamometamorfizmu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu impaktytowego
 
 
 
 
 
 
Materiały do ćwiczeń cz. II
 
dokument pdf
Prezentacja Metamorfizm II
 
dokument pdf

Wyniki kolokwium

 
 
kolokwium ze skał OSADOWYCH (22.01.2018)
 
Wszystkie