Minerały poboczne skał metamorficznych: granaty


Tomasz BartuśGRANATY
(Mg,Fe)3Al2[SiO4]3

Granaty są dużą grupą minerałów izostrukturalnych (tzn. wykazujących bardzo podobną budowę, lecz różniących się składem chemicznym), będących krzemianami metali dwuwartościowych (wapnia, magnezu, żelaza, manganu) i trójwartościowych (żelaza, glinu, chromu). Do najważniejszych przedstawicieli tej grupy należą:

 • Pirop Mg3Al2[SiO4]3
 • Almandyn Fe3Al2[SiO4]3
 • Spessartyn Mn3Al2[SiO4]3
 • Grossular Ca3Al2[SiO4]3
 • Andradyt Ca3Fe2[SiO4]3
 • Uwarowit Ca3Cr2[SiO4]3

Granaty należą do grupy krzemianów wyspowych (zawierają nie połączone ze sobą tetraedry [SiO4]4-). Największe znaczenie skałotwórcze mają granaty właściwe.

Granaty
Fig. 1. Granaty w pegmatycie, eratyk skandynawski
Łupek mikowy z granatami (Sudety, Krobica/Orłowice)
Fig. 2. Łupek mikowy z granatami, Krobica/Orłowice (Sudety)
Skarn z granatami Bludovit (Czechy, Sudety, Bludov)
Fig. 3. Skarn bludovit - kontaktowa skała wapienno-krzemianowa składająca się z wezuwianu, granatu, diopsydu, wollastonitu, kalcytu, tytanitu, mikroklinu i kwarcu; Bludov (Sudety, Rep. Czeska)

CECHY MAKROSKOPOWE:

 • Postać występowania: wszystkie granaty krystalizują w układzie regularnym.
 • Pokrój kryształów: kryształy izometryczne, najczęściej w postaci dwunastościanu rombowego.
 • Barwa: różna w zależności od składu chemicznego - granaty właściwe mają barwę czerwoną, czasami krwistoczerwoną, częściej wiśniowoczerwoną, nieraz z odcieniem lekko liliowym lub brunatnawym. Inne minerały tej grupy mogą mieć barwy od żółtych, żółtawobrunatnych i zielonobrunatnych, przez szmaragdowozielone, czerwone aż po prawie czarne.
 • Połysk: szklisty lub tłusty, niekiedy zbliżony do diamentowego.
 • Rysa: biała.
 • Twardość: 6,5-7,5.
 • Łupliwość: niewyraźna.
 • Gęstość: 3,5-4,4 g/cm3.
Skarn z granatami (Czechy, Sudety, Vapenna)
Fig. 4. Skarn z dużym granatem wapniowym - grossularem, Vapenna, nieczynny łom granitów Jana Vycpalka (Sudety, Rep. Czeska)

WYSTĘPOWANIE

Granaty występują w skałach metamorficznych, takich jak łupki granatowomikowe, łupki granatowochlorytowe, granulity, eklogity i inne. W skałach magmowych obecne są jako składnik akcesoryczny (np. w granitach, fonolitach). Granaty wykazują dużą odporność na wietrzenie, dzięki czemu mogą gromadzić się w okruchowych skałach osadowych (granatowe piaski plażowe). Dzięki dużej twardości stosowane są w produkcji materiałów ściernych. Niektóre odmiany używane są w jubilerstwie jako kamienie półszlachetne.

TOPAZ
Al2(OH,F)2[SiO]4

CECHY MAKROSKOPOWE:

 • Postać występowania: topaz krystalizuje w układzie rombowym.
 • Pokrój kryształów: krótkosłupkowy.
 • Barwa: topaz najczęściej jest bezbarwny lub żółty, znane są też odmiany o barwie niebieskawej, zielonawej bądż różowej.
 • Połysk: szklisty.
 • Rysa: biała.
 • Twardość: 8,0 - wzorcowa w skali Mohsa.
 • Łupliwość: bardzo dobra.
 • Gęstość: 3,5-3,6 g/cm3.

WYSTĘPOWANIE

Topaz spotkać można w pegmatytach granitowch. Jego znaczenie skałotwórcze jest niewielkie, jest natomiast znany jako piękny kamień szlachetny. Zastosowanie w jubilerstwie znajdują jednak tylko osobniki o dużej czystości i przezroczystości. Topaz jest minerałem odznaczającym się dużą twardością.

STAUROLIT
(Fe, Mg, Zn)2 Al9[Si4O22(OH)2]
Staurolit, zbliźniaczenia krzyżowe
Fig. 5. Staurolit, zbliźniaczenia krzyżowe (Fot. GeologyPage)
Łupek mikowy ze staurolitem (Czechy)
Fig. 6. Łupek mikowy ze staurolitem (Sudety, Rep. Czeska)

CECHY MAKROSKOPOWE:

 • Postać występowania: staurolit krystalizuje w układzie jednoskośnym, tworząc niemal wyłącznie kryształy ziarniste i wrosłe.
 • Pokrój kryształów: tabliczkowy, czasem długosłupowy, o długości kilku do kilkunastu cm.
 • Barwa: najczęściej nieprzeźroczysty czarny, ciemnobrunatny, żółtobrunatny, czerwonobrunatny lub półprzeźroczysty.
 • Połysk: szklisty, zmatowiały, na przełamie tłusty.
 • Rysa: szaro-biała.
 • Twardość: 7,0-7,5.
 • Łupliwość: niewyraźna jednokierunkowa.
 • Inne właściwości: Nazwa pochodzi od stauros (gr.) - krzyż, lithos - kamień. Minerał często tworzy podwójne zbliźniaczenia w kształcie krzyża. Często kryształy przyrastają pod kątem 60° tworząc charakterystyczne postaci krzyża św. Andrzeja.

WYSTĘPOWANIE

Staurolit to minerał pospolity skał metamorficznych powstający w wyniku metamorfizmu regionalnego skał ilastych w facji amfibolitowej (subfacja staurolitowo-almandynowa). Najczęściej spotykany jest w łupkach łyszczykowych, serycytowych, kwarcowo-skaleniowych, kwarcytowych, a czasami w paragnejsach, rzadziej w skałach zmetamorfizowanych kontaktowo i pegmatytach. Współwystępuje z almandynem, kwarcem, muskowitem i biotytem.

Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Materiały wstępne

 
 
 
 
 
 
Tabela geochronologiczna (upr.) b/w
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) basic colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) full colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna
 
 
 

Skały magmowe

 
 
Klasyfikacja skał magmowych
 
dokument pdf
Skały magmowe (prezentacja)
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzemiany_wyspowe (oliwiny, granaty, topaz)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały plutoniczne:
 
 
 
 
Granitoidy (granit, granodioryt, tonalit)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały wulkaniczne:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały żyłowe:
 
 
 
 
Aplity, lamprofiry
 
 
 
 
..

Skały osadowe

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minerały skał osadowych
 
 
 
 
 
Skały okruchowe
 
 
 
 
 
 
 
Struktury sedymentacyjne skał okruchowych - prezentacja
 
Skały węglanowe
 
Wapienie (wstęp)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały krzemionkowe
 
Martwice krzemionkowe i gejzeryty
 
 
Rogowce (radiolaryty, gezy, spongiolity)
 
 
Opoki
 
 
 
 
 
 
Ewaporaty
 
 
 
 
Skały alitowe, fosforanowe
 
 
 
 
 

Skały metamorficzne

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epidot
 
 
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - materiały do ćwiczeń
 
dokument pdf
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - prezentacja
 
 
dokument pdf
Produkty metamorfizmu regionalnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty ultrametamorfizmu
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu termicznego
 
 
Skarny
 
 
Hornfelsy
 
 
 
 
Produkty dynamometamorfizmu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu impaktytowego
 
 
 
 
 
 
Materiały do ćwiczeń cz. II
 
dokument pdf
Prezentacja Metamorfizm II
 
dokument pdf

Wyniki kolokwium

 
 
kolokwium ze skał OSADOWYCH (22.01.2018)
 
Wszystkie