Marmury


Tomasz BartuśMarmury są najczęściej produktami wysokiego stadium metamorfizmu regionalnego - facja amfibolitowa lub granulitowa. Powstają w wyniku zmetamorfizowania skał węglanowych, głównie wapieni, dolomitów, marglii oraz opok (Fig. 1, 2). Czasami mogą także powstawać w warunkach facji zieleńcowej ale ze względu na stosunkowo niski stopień zmian metamorficznych dla takich skał lepiej jest używać nazwy wapienie krystaliczne. Czasami nazwy "marmury", ze względu na podobieństwo teksturalno-strukturalne, używa się też w stosunku do produktów metamorfizmu kontaktowego. Skały takie tworzą się na kontaktach kwaśnych intruzji magmowych z wyżej wymienionymi skałami węglanowymi. Ze względu na różnice procesów powodujących powstawanie tych skał, w stosunku do "marmurów" tworzących się w wyniku metamorfizmu termicznego lepiej jest używać nazwy marmury kontaktowe.

Czysty marmur kalcytowy; Jaskinia Kontaktowaa
Fig. 1. Czysty marmur kalcytowy; Jaskinia Kontaktowa, Stronie Ślaskie, metamorfik Lądka-Śnieżnika (Sudety)
Czysty marmur kalcytowy; Żelazno
Fig. 2. Zgład czystego marmuru kalcytowego; Żelazno, wzg. 446, metamorfik Lądka-Śnieżnika (Sudety); coll. Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki AGH, Fot. J. Wrzak
Marmur szary; przełęcz Kapella
Fig. 3. Marmur szary; przełęcz Kapella, metamorfik kaczawski (Sudety); coll. Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki AGH, Fot. J. Wrzak
Marmur czarny; Wojcieszów
Fig. 4. Zgład marmuru czarnego; Wojcieszów, kamieniołom marmurów na górze Połom, metamorfik kaczawski (Sudety); coll. Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki AGH, Fot. J. Wrzak
Marmur Biała Marianna
Fig. 5. Marmur "Biała Marianna" w typowej odmianie laminowanej; Stronie Śląskie, metamorfik Lądka-Śnieżnika (Sudety)
Marmur Biała Marianna
Fig. 6. Marmur "Biała Marianna" z laminacjami dysharmonijnymi i różowymi kalcytami; Stronie Śląskie, metamorfik Lądka-Śnieżnika (Sudety)
Marmur szary
Fig. 7. Marmur szary; Nowy Waliszów, metamorfik Lądka-Śnieżnika (Sudety)
Marmur różowy
Fig. 8. Marmur różowy; Nowy Waliszów, metamorfik Lądka-Śnieżnika (Sudety)

Marmury zazwyczaj cechują się jasnymi barwami - białą (Fig. 1, 2), szarą (Fig. 3, 5, 7), rożowawą (Fig. 8) ale znane są też rzadsze odmiany ciemne (Fig. 4). Jeśli skałą wejściową (protolitem) były czyste wapienie to marmury zbudowane są wyłącznie z przekrystalizowanego kalcytu (Fig. 1, 2). Jeżeli skały pierwotne zawierały jakieś dodatkowe składniki (np. minerały ilaste), to produkty metamorfizmu mogą zawierać także miki, chloryty, kwarc, skalenie i inne (Fig. 6, 7). Możemy jednak przyjąć, że ich zawartość objętościowa zawsze jest niewielka w stosunku do dominującego kalcytu. Marmury powstające w wyniku metamorfizmu regionalnego niemal zawsze mają charakter kalcytowy, zaś marmury kontaktowe moga być kacytowe lub dolomitowe. Marmury z aureoli kontaktowych mogą zawierać nawet minerały z grupy serpentynu. Tak jest w przypadku marmurów z metamorfiku Rudaw Janowickich (wschodnie obrzeżenie plutonu Karkonoszy) (Fig. 11) albo w słynnych marmurach kontaktowych ze Sławniowic (Fig. 9, 10). Oliwiny powstały w nich poprzez przemiany minarałów ilastych w pirokseny, co w warunkach metamorfizmu kontaktowego i metasomatozy spowodowało przeobrażenie ich w lizardyt (Fig. 11). Marmury mają tekstury homeoblastyczne, granoblastyczne oraz grubo- albo średnioblastyczne, czasami porfiroblastyczne, struktury bezładne lub równoległe typu gnejsowego powstające w wyniku działania w górotworze ciśnienia kierunkowego (stress) i uporządkowania minerałów o pokroju blaszkowym (miki). Wyjątkiem są wapienie krystaliczne powstające w warunkach facji zieleńcowej, ktore często mają tekstury drobnoblastyczne.

Marmur sławniowicki - złoty
Fig. 9. Marmur dolomityczny sławniowicki w odmianie złotej; Sławniowice, metamorfik Sudetów Wschodnich (Sudety); coll. Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki AGH, Fot. J. Wrzak
Marmur sławniowicki - szary
Fig. 10. Marmur dolomityczny sławniowicki w odmianie szarej; Sławniowice, metamorfik Sudetów Wschodnich (Sudety); coll. Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki AGH, Fot. J. Wrzak
Marmur z serpentynitem
Fig. 11. Marmur poligenetyczy z minerałem z grupy serpentynów - lizardytem; Rędziny, metamorfik Rudaw Janowickich (Sudety)

Występowanie

Wapienie krystaliczne, marmury i marmury kontaktowe tworzą się w wyniku metamorfizmu wapieni, dolomitów, marglii oraz opok. W przypadku oddziaływania na wapienie wysokich temperatur, w zmetamorfizowanych produktach mogą pojawić się: wollastonit, diopsyd, zoizyt, grossular oraz plagioklazy (Bolewski & Parachoniak 1986). Znane są także podobne do kontaktowych skarnów - metamorficzne skały wapienno-krzemianowe zbudowane głównie z piroksenu i plagioklazu zwane erlanami.

Bibliografia

Bolewski A., Parachoniak W., 1986. Zarys petrografii. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Kraków.
Majerowicz A., Wierzchołowski B., 1990. Petrologia skał magmowych. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Ryka W., Maliszewska A., 1982. Słownik petrograficzny. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Materiały wstępne

 
 
 
 
 
 
Tabela geochronologiczna (upr.) b/w
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) basic colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) full colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna
 
 
 

Skały magmowe

 
 
Klasyfikacja skał magmowych
 
dokument pdf
Skały magmowe (prezentacja)
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzemiany_wyspowe (oliwiny, granaty, topaz)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały plutoniczne:
 
 
 
 
Granitoidy (granit, granodioryt, tonalit)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały wulkaniczne:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały żyłowe:
 
 
 
 
Aplity, lamprofiry
 
 
 
 
..

Skały osadowe

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minerały skał osadowych
 
 
 
 
 
Skały okruchowe
 
 
 
 
 
 
 
Struktury sedymentacyjne skał okruchowych - prezentacja
 
Skały węglanowe
 
Wapienie (wstęp)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały krzemionkowe
 
Martwice krzemionkowe i gejzeryty
 
 
Rogowce (radiolaryty, gezy, spongiolity)
 
 
Opoki
 
 
 
 
 
 
Ewaporaty
 
 
 
 
Skały alitowe, fosforanowe
 
 
 
 
 

Skały metamorficzne

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epidot
 
 
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - materiały do ćwiczeń
 
dokument pdf
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - prezentacja
 
 
dokument pdf
Produkty metamorfizmu regionalnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty ultrametamorfizmu
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu termicznego
 
 
Skarny
 
 
Hornfelsy
 
 
 
 
Produkty dynamometamorfizmu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu impaktytowego
 
 
 
 
 
 
Materiały do ćwiczeń cz. II
 
dokument pdf
Prezentacja Metamorfizm II
 
dokument pdf

Wyniki kolokwium

 
 
kolokwium ze skał OSADOWYCH (22.01.2018)
 
Wszystkie