Zastępowanie wartości danych NoData w rastrze z wykorzystaniem informacji statystycznych obliczonych na podstawie wartości pikseli otaczających


Tomasz BartuśProblem

Mamy kilka plików ASCII grid NMT (w formacie ARC/INFO ASCII GRID). Wszystkie z tym samym 32-bitowym typem piksela z wartością zmiennoprzecinkową i rozdzielczością 5 m. Chcemy połączyć te pliki w jeden plik o rozdzielczości 5 m. Tworzymy plik mozaiki. Niestety na krawędziach niektórych elementów mozaiki znajdują się luki z pikselami o wartościach NoData.

Raster NoData Gaps
Fig. 1. Połączone rastry z widocznymi lukami z pikselami o wartościach NoData

Rozwiązanie

Rozwiązanie polega na zamianie wartości pikseli NoData wartościami średniej arytmetycznej obliczonymi na podstawie najbliższego sąsiedztwa pikseli luk. W tym przypadku wartości pikseli zostaną obliczone na podstawie średniej wyciągnietej z matrycy 5 × 5 pikseli. W tym celu wybierzmy:

ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Map Algebra > Raster Calculator

W kalkulatorze rastrów wprowadź wyrażenie:

Con(IsNull("raster"), FocalStatistics("raster", NbrRectangle(5,5, "CELL"), "MEAN"), "raster")

Uwaga!: słowo raster zamień nazwą zbioru rastrowego z tabeli zawartości

Źródła

How To: Remove and replace no data values within a raster using statistical information from the surrounding data values.

 
 

Informacje wstępne

Dane

Arch.: 23MB, po rozpak.: 73MB
 
 

1. Wstęp do GIS

Wykład 1: Wstęp do GIS
 
 
Ćwiczenie 1: Wstęp do ArcGIS: Wycieczka po San Diego
 
Wykład 2: Aplikacja ArcGIS
 
Ćwiczenie 2: Szacowanie szkód wywołanych klęskami żywiołowymi
 
Wykład 3: Rozwiązywanie zadań przy użyciu GIS
 
Ćwiczenie 3: Wybór lokalizacji dla centrum młodzieżowego
 

2. Symbolizacja map

Wykład 4: Symbole i adnotacje
 
Ćwiczenie 4: Symbolizacja i etykietowanie obiektów na mapach
 
Wykład 5: Symbole bazujące na atrybutach
 
Ćwiczenie 5: Projekt centrum dziennego dla emerytów
 
Wykład 6: Metody klasyfikacji danych
 
Ćwiczenie 6: Klasyfikacja map demograficznych
 
Wykład 7: Mapy gęstości i proporcji
 
Ćwiczenie 7: Mapy gęstości i proroporcji
 

3. Układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne

Wykład 8: Układy współrzędnych geograficznych
 
Ćwiczenie 8: Położenie kabla transatlantyckiego. Modyfikacje układów współrzędnych
 
Wykład 9: Odwzorowania kartograficzne
 
Ćwiczenie 9: Położenie kabla transatlantyckiego. Właściwości odwzorowań kartograficznych
 

4. Organizacja danych geograficznych

Wykład 10: Modele danych geograficznych
 
Ćwiczenie 10: Ocena zagrożenia powodziowego. Analiza danych geograficznych
 
Wykład 11: Geobazy
 
Ćwiczenie 11: Ocena zagrożenia powodziowego. Tworzenie przestrzennej bazy danych
 
 
Ćwiczenie 12: Geobaza wspierająca branżę turystyczną w Salzburgu
 
 
 

5. Tworzenie i edycja danych

Wykład 12: Tworzenie i edycja danych GIS
 
Ćwiczenie 12: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja śladów budynków
 
 
Wykład 13: Topologia
 
Ćwiczenie 13: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja obiektów z zachowaniem topologii
 
 
Wykład 14: Edycja atrybutów obiektów
 
Ćwiczenie 14: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja atrybutów
 
 
Wykład 15: Tworzenie nowych obiektów
 
Ćwiczenie 16: Tworzenie nowych klas i ich atrybutów
 
 

6. Analizy GIS

Wykład 16: Procedura analiz GIS
 
Ćwiczenie 17: Definiowanie problemu i wybór danych do analiz
 
 
Wykład 17: Zapytania atrybutowe i przestrzenne, łączenie tabel
 
Ćwiczenie 18: Analiza GIS
 
 
Wykład 18: Prezentacja wyników analiz
 
Ćwiczenie 19: Przygotowanie map do prezentacji
 
 
Ćwiczenie 20: Tworzenie raportów
 
 

7. Geoprzetwarzanie i modelowanie

Wykład 19: Geoprzetwarzanie
 
Ćwiczenie 21: Ocena zniszczeń pożarowych
 
 
Wykład 20: Modele i modelowanie
 
Ćwiczenie 22: Tworzenie i obsługa prostych modeli
 
 
Ćwiczenie 23: Praca z istniejącymi modelami
 
 

8. Tworzenie profesjonalnych map

Wykład 21: Elementy mapy, praca w widoku układu
 
Ćwiczenie 24: Mapa zasobów drewna obszarów National Forest Tongass
 
 
Wykład 22: Tworzenie profesjonalnych map
 
Ćwiczenie 25: Profesjonalna mapa "Siedliska nietoperzy w południowo-zachodniej części Ameryki Północnej"