Łączenie obiektów w obrębie jednej klasy GeoMedia


Tomasz BartuśOPROGRAMOWANIE

Geomedia Professional: 06.01.11.13

PROBLEM:

Jak w GeoMediach w obrębie jednej klasy połączyć część obiektów o różnych atrybutach w jeden obiekt stanowiący "tło".

przykład: Klasa zagospodarowania przestrzennego posiada różne kategoria obiektów (lasy, pola uprawne i inne). Jak się ją powinno przetwarzać aby docelowo otrzymać w nowej klasie dwie kategorie: las i nie_las.

ROZWIĄZANIE:

No to po kolei:

  1. Attribute Query wybieram lasy i tworzę zapytanie,
  2. Attribute Query wybieram wszystkie inne kategorie i tworzę zapytanie,
  3. Analitycal Merge łączę wszystkie inne kategorię w jedną (tło),
  4. Wyniki 1 i 3 należy teraz połączyć w jedną nową klasę. Kopiuję strukturę klasy zagospodarowania przestrzennego (mam atrybuty). Za pomocą: Select by Legend Entry oraz Edit -> Feature -> Change to Feature Class, kopiuję wyniki zapytań 1 i 3 na utworzoną warstwę,
  5. Cieszę się nową klasą złożoną z połączonych atrybutów.
 
 

Informacje wstępne

Dane

Arch.: 23MB, po rozpak.: 73MB
 
 

1. Wstęp do GIS

Wykład 1: Wstęp do GIS
 
 
Ćwiczenie 1: Wstęp do ArcGIS: Wycieczka po San Diego
 
Wykład 2: Aplikacja ArcGIS
 
Ćwiczenie 2: Szacowanie szkód wywołanych klęskami żywiołowymi
 
Wykład 3: Rozwiązywanie zadań przy użyciu GIS
 
Ćwiczenie 3: Wybór lokalizacji dla centrum młodzieżowego
 

2. Symbolizacja map

Wykład 4: Symbole i adnotacje
 
Ćwiczenie 4: Symbolizacja i etykietowanie obiektów na mapach
 
Wykład 5: Symbole bazujące na atrybutach
 
Ćwiczenie 5: Projekt centrum dziennego dla emerytów
 
Wykład 6: Metody klasyfikacji danych
 
Ćwiczenie 6: Klasyfikacja map demograficznych
 
Wykład 7: Mapy gęstości i proporcji
 
Ćwiczenie 7: Mapy gęstości i proroporcji
 

3. Układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne

Wykład 8: Układy współrzędnych geograficznych
 
Ćwiczenie 8: Położenie kabla transatlantyckiego. Modyfikacje układów współrzędnych
 
Wykład 9: Odwzorowania kartograficzne
 
Ćwiczenie 9: Położenie kabla transatlantyckiego. Właściwości odwzorowań kartograficznych
 

4. Organizacja danych geograficznych

Wykład 10: Modele danych geograficznych
 
Ćwiczenie 10: Ocena zagrożenia powodziowego. Analiza danych geograficznych
 
Wykład 11: Geobazy
 
Ćwiczenie 11: Ocena zagrożenia powodziowego. Tworzenie przestrzennej bazy danych
 
 
Ćwiczenie 12: Geobaza wspierająca branżę turystyczną w Salzburgu
 
 
 

5. Tworzenie i edycja danych

Wykład 12: Tworzenie i edycja danych GIS
 
Ćwiczenie 12: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja śladów budynków
 
 
Wykład 13: Topologia
 
Ćwiczenie 13: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja obiektów z zachowaniem topologii
 
 
Wykład 14: Edycja atrybutów obiektów
 
Ćwiczenie 14: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja atrybutów
 
 
Wykład 15: Tworzenie nowych obiektów
 
Ćwiczenie 16: Tworzenie nowych klas i ich atrybutów
 
 

6. Analizy GIS

Wykład 16: Procedura analiz GIS
 
Ćwiczenie 17: Definiowanie problemu i wybór danych do analiz
 
 
Wykład 17: Zapytania atrybutowe i przestrzenne, łączenie tabel
 
Ćwiczenie 18: Analiza GIS
 
 
Wykład 18: Prezentacja wyników analiz
 
Ćwiczenie 19: Przygotowanie map do prezentacji
 
 
Ćwiczenie 20: Tworzenie raportów
 
 

7. Geoprzetwarzanie i modelowanie

Wykład 19: Geoprzetwarzanie
 
Ćwiczenie 21: Ocena zniszczeń pożarowych
 
 
Wykład 20: Modele i modelowanie
 
Ćwiczenie 22: Tworzenie i obsługa prostych modeli
 
 
Ćwiczenie 23: Praca z istniejącymi modelami
 
 

8. Tworzenie profesjonalnych map

Wykład 21: Elementy mapy, praca w widoku układu
 
Ćwiczenie 24: Mapa zasobów drewna obszarów National Forest Tongass
 
 
Wykład 22: Tworzenie profesjonalnych map
 
Ćwiczenie 25: Profesjonalna mapa "Siedliska nietoperzy w południowo-zachodniej części Ameryki Północnej"