Geograficzne Systemy Informacyjne - wiadomości wstępne


Tomasz BartuśLicencje studenckie ArcGIS Desktop

 1. Administratorem ArcGIS na WGGiOŚ jest dr inż. Andrzej Świąder
 2. Link do pobrania wersji instalacyjnej ArcGIS Desktop znajduje się tutaj.
 3. Do uruchomienia licencji studenckich oprogramowania ArcGIS Desktop potrzebny jest plik wsadowy licencji - jeden wspólny dla wszystkich studentów naszego wydziału. Można go uzyskać od prowadzącego zajęcia lub bezpośrednio od administratora ArcGIS na WGGiOŚ.
 4. Autoryzacja licencji odbywa się z poziomu programu ArcGIS Administrator. Instrukcja autoryzacji licencji jest dostępna tutaj.
 5. W ramach zakupionej licencji, studenci mają również dostęp do kursów e-learning z Wirtualnego Kampusu ESRI. Aby rozpocząć kurs, należy:
  • Założyć konto ESRI Global Account (http://www.esri.com/EducationEdition).
  • wybrać interesujące kursy (jednorazowo maks. 2) z listy dostępnej pod adresem: http://training.esri.com/gateway/index.cfm?fa=search.results&CourseTypeID=1 (kategoria 'Web Course')
  • wysłać na adres administratora ArcGIS nazwy kursów (np. 3D Analysis of Surfaces and Features Using ArcGIS 10)
  • otrzymane kody, wpisać (po zalogowaniu na swoje konto ESRI Global) w zakładce 'My Training'/'My Virtual Campus Training' w polu 'Start a New Web Course'
  • Aby otrzymać dostęp do kolejnych kursów, proszę każdorazowo o przesłanie certyfikatu ukończenia kursów wcześniej wybranych.
 
 

Informacje wstępne

 
 
 
 

Dane

 
 
Dane (arch.: 23MB, po rozpak.: 73MB)
 
 
 

Ćwiczenia

 
 

1. Wstęp do GIS

 
 
 
 
Wykład 1: Wstęp do GIS
 
Ćwiczenie 1: Wstęp do ArcGIS: Wycieczka po San Diego
 
Wykład 2: Aplikacja ArcGIS
Ćwiczenie 2: Szacowanie szkód wywołanych klęskami żywiołowymi
 
Wykład 3: Rozwiązywanie zadań przy użyciu GIS
Ćwiczenie 3: Wybór lokalizacji dla centrum młodzieżowego
 
 
 

2. Symbolizacja map

 
 
 
 
Wykład 4: Symbole i adnotacje
Ćwiczenie 4: Symbolizacja i etykietowanie obiektów na mapach
 
Wykład 5: Symbole bazujące na atrybutach
Ćwiczenie 5
 
Wykład 6: Metody klasyfikacji danych
Ćwiczenie 6: Klasyfikacja
 
Wykład 7: Mapy gęstości i proporcji
Ćwiczenie 7
 
 
 

3. Układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne

 
 
 
 
Wykład 8: Układy współrzędnych geograficznych
Ćwiczenie 8: Położenie kabla transatlantyckiego. Modyfikacje układów współrzędnych
 
Wykład 9: Odwzorowania kartograficzne
Ćwiczenie 9: Położenie kabla transatlantyckiego. Właściwości odwzorowań kartograficznych
 
 
 

4. Organizacja danych geograficznych

 
 
 
 
Wykład 10: Modele danych geograficznych
Ćwiczenie 10: Ocena zagrożenia powodziowego. Analiza danych geograficznych
 
Wykład 11: Geobazy
Ćwiczenie 11: Ocena zagrożenia powodziowego. Tworzenie przestrzennej bazy danych
 
 
 

5. Tworzenie i edycja danych

 
 
 
 
Wykład 12: Tworzenie i edycja danych GIS
Ćwiczenie 12: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja śladów budynków
 
Wykład 13: Topologia
Ćwiczenie 13: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja obiektów z zachowaniem topologii
 
Wykład 14: Edycja atrybutów obiektów
Ćwiczenie 14: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja atrybutów
 
Wykład 15: Tworzenie nowych obiektów
Ćwiczenie 16: Tworzenie nowych klas i ich atrybutów
 
 
 

6. Analizy GIS

 
 
 
 
Wykład 16: Procedura analiz GIS
Ćwiczenie 17: Definiowanie problemu i wybór danych do analiz
 
Wykład 17: Zapytania atrybutowe i przestrzenne, łączenie tabel
Ćwiczenie 18: Analiza GIS
 
Wykład 18: Prezentacja wyników analiz
Ćwiczenie 19: Przygotowanie map do prezentacji
 
Ćwiczenie 20: Tworzenie raportów
 
 
 

7. Geoprzetwarzanie i modelowanie

 
 
 
 
Wykład 19: Geoprzetwarzanie
Ćwiczenie 21: Ocena zniszczeń pożarowych
 
Wykład 20: Modele i modelowanie
Ćwiczenie 22: Tworzenie i obsługa prostych modeli
 
Ćwiczenie 23: Praca z istniejącymi modelami
 
 
 

8. Tworzenie profesjonalnych map

 
 
 
 
Wykład 21: Elementy mapy, praca w widoku układu
Ćwiczenie 24: Mapa zasobów drewna obszarów National Forest Tongass
 
Wykład 22: Tworzenie profesjonalnych map
Ćwiczenie 25: Profesjonalna mapa "Siedliska nietoperzy w południowo-zachodniej części Ameryki Północnej"