Geograficzne Systemy Informacyjne - wiadomości wstępne


Tomasz BartuśLicencje studenckie ArcGIS Desktop

 1. Administratorem ArcGIS (Desktop i Pro) na WGGiOŚ jest dr inż. Andrzej Świąder
 2. Link do pobrania wersji instalacyjnej ArcGIS Desktop znajduje się tutaj.
 3. Oprogramowanie ArcGIS Pro można pobrać na swoje domowe komputery logując się na swoje konto ArcGIS Online (do domeny Agh-Ust). Wchodzimy do ustawień swojego konta > Moje ustawienia > Licencje > Produkty licencjonowane > ArcGIS Pro.
 4. Do uruchomienia licencji studenckich oprogramowania ArcGIS Desktop potrzebny jest plik wsadowy licencji - jeden wspólny dla wszystkich studentów naszego wydziału. Można go uzyskać od prowadzącego zajęcia lub bezpośrednio od administratora ArcGIS na WGGiOŚ.
 5. Autoryzacja licencji odbywa się z poziomu programu ArcGIS Administrator. Instrukcja autoryzacji licencji jest dostępna tutaj.
 6. W ramach zakupionej licencji, studenci mają również dostęp do kursów e-learning z Wirtualnego Kampusu ESRI. Aby rozpocząć kurs, należy:
  • Założyć konto ESRI Global Account (http://www.esri.com/EducationEdition).
  • wybrać interesujące kursy (jednorazowo maks. 2) z listy dostępnej pod adresem: http://training.esri.com/gateway/index.cfm?fa=search.results&CourseTypeID=1 (kategoria 'Web Course')
  • wysłać na adres administratora ArcGIS nazwy kursów (np. 3D Analysis of Surfaces and Features Using ArcGIS 10)
  • otrzymane kody, wpisać (po zalogowaniu na swoje konto ESRI Global) w zakładce 'My Training'/'My Virtual Campus Training' w polu 'Start a New Web Course'
  • Aby otrzymać dostęp do kolejnych kursów, proszę każdorazowo o przesłanie certyfikatu ukończenia kursów wcześniej wybranych.
 
 

Informacje wstępne

Dane

ArcGIS Desktop: 23MB (73MB)
ArcGIS Pro: 94MB (1,07GB)
 

1. Wstęp do GIS

Wykład 1: Wstęp do GIS
 
Ćwiczenie 1: Wycieczka po San Diego. Wstęp do ArcGIS
 
Wykład 2: Aplikacja ArcGIS
Ćwiczenie 2: Szacowanie szkód wywołanych przez tornado. Od metainformacji do wyników analizy
 
Wykład 3: Rozwiązywanie zadań przy użyciu GIS
Ćwiczenie 3: Wybór lokalizacji dla centrum młodzieżowego. Zapytania atrybutowe i przestrzenne
 

2. Symbolizacja map

Wykład 4: Symbole i adnotacje
Ćwiczenie 4: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Symbolizacja i etykietowanie obiektów na mapach
 
Wykład 5: Symbole bazujące na atrybutach
Ćwiczenie 5: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Symbole oparte na atrybutach
 
Wykład 6: Metody klasyfikacji danych
Ćwiczenie 6: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Klasyfikacja danych
 
Wykład 7: Mapy gęstości i proporcji
Ćwiczenie 7: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Mapy gęstości i normalizacja danych
 

3. Układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne

Wykład 8: Układy współrzędnych geograficznych
Ćwiczenie 8: Położenie kabla transatlantyckiego. Modyfikacje układów współrzędnych
 
Wykład 9: Odwzorowania kartograficzne
Ćwiczenie 9: Położenie kabla transatlantyckiego. Właściwości odwzorowań kartograficznych
 

4. Organizacja danych geograficznych

Wykład 10: Modele danych geograficznych
Ćwiczenie 10: Ocena zagrożenia powodziowego. Analiza danych geograficznych
 
Wykład 11: Geobazy
Ćwiczenie 11: Ocena zagrożenia powodziowego. Tworzenie przestrzennej bazy danych
 
Ćwiczenie 12: Salzburg. Geobaza wspierająca branżę turystyczną
 
 

5. Tworzenie i edycja danych

Wykład 12: Tworzenie i edycja danych GIS
Ćwiczenie 13: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja śladów budynków
 
Wykład 13: Topologia
Ćwiczenie 14: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja obiektów z zachowaniem topologii
 
Wykład 14: Edycja atrybutów obiektów
 
Ćwiczenie 15: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja atrybutów
 
Wykład 15: Tworzenie nowych obiektów
 
Ćwiczenie 16: Park miejski. Tworzenie nowych klas obiektów i ich atrybutów
 

6. Analizy GIS

Wykład 16: Procedura analiz GIS
 
Ćwiczenie 17: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Definiowanie problemu i wybór danych do analiz
 
Wykład 17: Zapytania atrybutowe i przestrzenne, łączenie tabel
 
Ćwiczenie 18: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Analiza GIS
 
Wykład 18: Prezentacja wyników analiz
 
Ćwiczenie 19: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Przygotowanie mapy prezentacyjnej
 
Ćwiczenie 20: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Tworzenie raportów
 

7. Geoprzetwarzanie i modelowanie

Wykład 19: Geoprzetwarzanie
 
Ćwiczenie 21: Ocena zniszczeń pożarowych. Geoprzetwarzanie
 
Wykład 20: Modele i modelowanie
 
Ćwiczenie 22: Ocena zniszczeń pożarowych. Tworzenie i obsługa prostych modeli
 
Ćwiczenie 23: Przetarg na zakup drewna. Praca z istniejącymi modelami
 

8. Tworzenie profesjonalnych map

Wykład 21: Elementy mapy, praca w widoku układu
 
Ćwiczenie 24: Przetarg na zakup drewna. Praca z układami
 
Wykład 22: Tworzenie profesjonalnych map
 
Ćwiczenie 25: Siedliska nietoperzy w południowo zachodniej części Ameryki Północnej. Tworzenie profesjonalnych map"