Historia sieci

Od kilku już lat obserwujemy oszałamiający rozwój sieci komputerowych, a w szczególności największej z nich, znanej pod nazwa INTERNET. Jest to obecnie największa siec rozległa, obejmującą swym zasięgiem cały świat. Jest wykorzystywana przez świat nauki, organizacje rządowe, przemysł, biznes i osoby prywatne.

Ta ogólnoświatowa siec komputerowa łączy ze sobą sieci komputerowe i pojedyncze komputery, które komunikują się za pomocą wspólnego protokołu, o nazwie TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Poprzednikiem sieci Internet była siec ARPANET utworzona 30 lat temu w ramach projektu Departamentu Obrony USA. Przez pierwsze 15 lat siec ta rozrastała się dosyć powoli, obejmując swym zasięgiem przede wszystkim instytucje prowadzące badania naukowe na potrzeby wojska. W 1986 roku, w celu rozszerzenia zakresu sieci i upowszechnienia jej w większej ilości ośrodków badawczych, Narodowa Fundacja Nauki USA (ang. National Science Foundation) utworzyła NSFNET. Już w następnym roku do tej sieci było podłączonych ponad 10000 komputerów. Internet przestał być przedsięwzięciem rządowym, a stal się elementem międzynarodowej współpracy, obejmującej akademickie oraz rządowe instytucje i organizacje badawcze, prywatne organizacje przemysłowe, itp. W 1990 roku siec ARPANET przestała istnieć, a w sieci Internet pracowało już kilkaset tysięcy komputerów. W 1992 roku pracowało już ponad milion komputerów, w 1993 przeszło 2 miliony. Obecnie szacuje się liczbę komputerów na 10 mln, a liczbę użytkowników sieci Internet na ponad 50 mln.

Do Polski Internet zawitał w 1991 roku, prawie równocześnie z podłączeniem polskiego środowiska naukowego i akademickiego do sieci EARN. Zaczęło się od sieci typowo akademickiej. Od maja 1991 roku sieci akademickie i naukowe funkcjonują pod nazwa Naukowa i Akademicka Siec Komputerowa NASK. Rozwój i utrzymanie sieci następuje w ramach środków przydzielanych przez Komitet Badań Naukowych.

 • 1966 pierwsze eksperymenty z komutacja pakietów w ARPA
 • 1969 uruchomienie pierwszych węzłów sieci Arpanet
 • 1972 wynalazek poczty elektronicznej
 • 1973 dołączenie pierwszego komputera spoza USA
 • 1975 zarząd sieci Arpanet przejęty przez Defense Comm. Agency
 • 1980 pierwsze eksperymenty z protokołami TCP/IP
 • 1981 co 20 dni dołączany jest nowy komputer
 • 1983 koniec przechodzienia na TCP/IP
 • 1986 utworzenie sieci szkieletowej NSFnet
 • 1988 przyłączenie CERN do Internetu
 • 1990 likwidacja sieci Arpanet
 • 1991 wprowadzenie usługi gopher
 • 1991 powstanie WWW
 • 1992 wprowadzenie przeglądarki Mosaic dla X
 • 1991 powstanie gophera
 • 1995 prywatyzacja szkieletu sieci Internet
 • 1996 uruchomienie sieci szkieletowej USA opartej na OC-3

Historia WWW [http://www.winter.pl/historia.html]

 • 1965 Ted Nelson ukuł słowo "hipertekst"
 • 1989 propozycja architektury WWW
 • 1990 X-XII Tim Berners-Lee uruchamia prototyp WWW na maszynie NeXT
 • 1991 Nicola Pellow tworzy przeglądarką pracującą w trybie tekstowym
 • 1991 Tim Berners-Lee i Bernard Pollerman tworzą pierwszy interfejs do zewnętrznej bazy danych (książki telefonicznej)
 • 1992 powstają przeglądarki na inne platformy: X Windows: Erwise, Midas, VoilaWWW, MS-Windows: Cello
 • 1993 powstają pierwsze serwery systemu Gopher
 • 1993 powstaje Mosaic dla X Windows
 • 1994 Navisoft tworzy grafczny edytor WWW
 • 1994 powstaje World Wide Web Consortium

 
 

Wykłady:

 
 

1. Sieci komputerowe

 
 
1.1 Pojęcia podstawowe
 
1.2. Internet - historia i współczesność
 
1.3. Rodzaje sieci
 

2. HTML 5.0

 
 
2.1. HTML - konwencje
 
2.2. Kod minimalny dokumentów .html
 
2.3. Znaki diakrytyczne i metainformacje
 
2.4. Podstawowe tagi
 
2.5. Formatowania tekstu
 
2.6. Obrazy
 
2.7. Odnośniki
 
2.8. Listy
 
2.9. Tabele
 

3. CSS

 
 
3.1. CSS - konwencje
 
3.2. Kolory
 
3.3. Tła
 
3.4. Model pudełkowy
 
3.5. Krawędzie
 
3.6. Marginesy
 
3.7. Dopełnienia
 
3.8. Wysokość i szerokość
 
3.9. Tekst
 
3.10. Czcionki
 
3.11. Opływanie
 
3.12. Technika zagnieżdżonych bloków, Display
 

4. Dodatki

 
 
4.1. Publikacja stron www
 
4.2. Grafika
 
4.3. Walidacja dokumentów
 
4.4. Linux (1)
 

Ćwiczenia:

Zakładanie kont


Tabele:

1  2  3  4  5  6
 

Ramki:

1  2  3  4  5  6  7
 
 

CSS: