Termometr cyfrowy z wykorzystaniem czujnika DS18B20


Tomasz Bartuś2016-09-04
Termometr cyfrowy z wykorzystaniem czujnika DS18B20

Wstęp

Przedstawiam tu projekt bardzo prostego termometru cyfrowego opartego o element BS18B20.

Lista części

  1. platforma prototypowa Arduino (tu Leonardo),
  2. czujnik temperatury DS18B20,
  3. wyświetlacz LCD 16 × 2,
  4. rezystor 4,7k,
  5. potencjometr 10k,
  6. płytka prototypowa,
  7. przewody.

Schemat ideowy

Termometr
Fig. 1. Schemat ideowy układu termometru cyfrowego
Termometr
Fig. 2. Zmontowany układ termometru cyfrowego

Kod

Jeśli powyższa ramka nie wyświetla kodu kliknij tutaj.

 
 

Doktorat

Spis treści
Rozdzialy
Abstrakt [pl]
Abstract [eng]