Obsługa wyświetlacza OLED 0.91 cali, 128×32 pikseli


Tomasz Bartuś2018-07-01
Wyświetlacz OLED

Hardware

Opisywany wyświetlacz OLED (Fig. 1) ma przekątną ekranu 0,91" i rozdzielczość: 128 × 32px. Układ został wyposażony w stabilizator napięcia, dlatego może być zasilany napięciem 3,3V lub 5V. Moduł wykorzystuje sterownik SSD1306, a do przesyłania danych używa magistrali I2C. Wyświetlacz ma bardzo dobre parametry użytkowe. Kąt widzenia jest większy niż 160 stopni. Układ cechuje się bardzo niskim poborem prądu (0,04 W).

Moduł wyświetlacza OLED 0,91 cala
Fig. 1. Moduł wyświetlacza OLED 0,91"

Wyprowadzenia modułu:

  1. SDA - linia danych,
  2. SCK - linia zegarowa,
  3. VCC - zasilanie modułu (3,3 lub 5V),
  4. GND - masa

Schemat ideowy

Schemat aplikacji układu wyświetlacza OLED 0,91 cala
Fig. 2. Schemat aplikacji układu wyświetlacza OLED 0,91"
Tab. 1. Tabela połączeń
Nr pinu wyświetlaczaSygnał wyświetlacza LCDPiny Arduino Leonardo
1VCC+5V
2GNDGND
3SDASDA
4SCLSCL

Lista części

  1. platforma Arduino (tu Leonardo),
  2. płytka prototypowa,
  3. moduł wyświetlacza OLED 0,91" 128 × 32,
  4. przewody/mostki,

Zasada działania

Obsługa wyświetlacza wymaga zainstalowania bliblioteki u8g2. Po zainstalowaniu biblioteki, warto uruchomić przykładowy skrypt "GraphicsTest" prezentujący graficzne możliwości wyświetlacza. W szkicu można podejrzeć sposoby w jakie generowane są rysunki złożone z pojedynczych pikseli, linie, prostokąty, okręgi i inne. Wszystkie dostepne opcje zostały opisane w Wiki biblioteki.

Kod

#include <Arduino.h>
#include <SPI.h>
#include <U8g2lib.h>

U8G2_SSD1306_128X32_UNIVISION_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA);   // pin remapping with ESP8266 HW I2C

void setup(void) {
  u8g2.begin();
}

void loop(void) {
  u8g2.firstPage();
  do {
    u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB14_tr);
    u8g2.drawStr(0,15,"Tomasz Bartus");
  } while ( u8g2.nextPage() );
  delay(1000);
}

 
 

Doktorat

Spis treści
Rozdzialy
Abstrakt [pl]
Abstract [eng]