Układ komparatora LM393


Tomasz Bartuś2018-09-25

Komparator LM393

Wstęp

Komparatory to układy elektroniczne porównujące ze sobą dwa napięcia podawane na wejścia. W zależności od stosunku tych napięć do siebie, wyjście układu pozostaje rozwarte lub jest zwierane do masy. Układy komparatorów są produkowane w różnych obudowach, które, w zależności od typu zawierają 2 lub 4 niezależne układy komparatowrów. Jednym z najbardziej popularnych układów tego typu jest LM393.

Zasada działania

LM393 jest układem 8-pinowym, w którym znajdziemy 2 komparatory (1 i 2). Każdy z nich ma po dwa wejścia: odwracające - In(-) i nieodwracające In(+) oraz po jednym wyjściu Output 1 i Output 2 (Fig. 1). Dodatkowo do układu musimy podłączyć zasilanie (pin 8) oraz masę (pin 4). Układ LM393 może być zasilany szerokim zakresem napięć 2-36V.

Komparator LM393
Fig. 1. Wyprowadzenia układu LM393

Do testów wykorzystamy jeden komparator (nr 1). Jego wejście odwracające znajduje się w pinie 2 (In1(-)), wejście nieodwracające w pinie 3 (In1(+)), a wyjście komparatora w pinie 1 (Output1). Jeżeli do pinów wejściowych komparatora podłączymy odpowiednio dwa napięcia UIn1(-) i UIn1(+) to działanie układu będzie zgodne z Tab. 1.

Tab. 1. Działanie układu LM393
stosunek napięć na wejściach Output 1
UIn1(-) > UIn1(+) przewodzi
UIn1(+) > UIn1(-) nie przewodzi

Schemat

Zmontujmy układ z Fig. 2

Komparator LM393
Fig. 2. Schemat montażowy do testowania układu komparatpra LM393

Lista części

  1. LM393,
  2. moduł zasilacza płytek prototypowych,
  3. dioda LED,
  4. potencjometr 10kΩ,
  5. rezystor 1kΩ,
  6. płytka prototypowa,
  7. przewody/mostki,

Do zasilania układu wykorzystamy zasilacz płytek prototypowych. Dostarcza on dwa napięcia 5V oraz 3,3V. Napięcie 5V podłączono do górnej magistrali zasilającej płytki prototypowej, a napięcie 3,3 do magistrali dolnej (Fig. 2). Potencjometr 10kΩ podłączony do napięcia 5V tworzy dzielnik napięcia. Regulując go na wyjściu otrzymujemy napięcie regulowane w zakresie 0-5V. Napiecie to prowadzimy do wejścia In1(+) (pin 3) komparatora. Do drugiego wejścia komparatora In1(-) (pin 2) bezpośrednio z dolnej magistrali zasilającej podłączamy napięcie 3,3V. Do wyjścia Output 1 podłaczymy diodę LED. Najpierw do magistrali zasilającej 5V podłączymy rezystor 1kΩ, a do niego anodę diody LED. Katodę podłączamy bezpośrednio do wyjścia Output 1. Jeżeli napięcie UIn1(+) będzie większe od 3,3V, dioda LED pozostanie zgaszona. Jeżeli napięcie to zmaleje poniżej 3,3V, wyjście układu komparatora zacznie przewodzić i dioda LED zaświeci się.

Wykorzystane materiały

Nota katalogowa LM393.
 
 

Doktorat

Spis treści
Rozdzialy
Abstrakt [pl]
Abstract [eng]