Tworzenie bibliotek nowych elementów elektronicznych w programie Fritzing


Tomasz Bartuś2021-03-22
Jak utworzyć nowy element w programie Fritzing

Wstęp

Podczas prac nad projektami, gdy tworzymy w programie Fritzing wizualizacje przedstawiające nasze urządzenia elektroniczne często stajemy przed problemem braku bibliotek przedstawiających elementy elektroniczne i moduły. Musimy wtedy samodzielnie utworzyć brakującą bibliotekę. Zanim zabierzemy się do pracy w takich wypadkach zawsze jednak warto przeszukać różne repozytoria i strony internetowe (np. w repozytorium Google). W wielu przypadkach uda się nam znaleźć pliki .fpz bibliotekami, co zaoszczędzi nam trochę pracy.

Standardowe elementy elektroniczne takie jak układy scalone, rezystory, kondensatory czy piny łatwo jest utworzyć przy pomocy generatora części w oprogramowaniu Fritzing (Fig. 1).

B
Fig. 1. Tworzenie nowej części poprzez modyfikację właściwości istniejącego elementu

Edytor elementów w Fritzing

Najłatwiejszym i najszybszym sposobem na utworzenie nowego elementu elektronicznego bądź modułu jest użycie obrazów .jpeg lub .png. Należy jednak pamiętać o tym, że powiększanie takich obrazów może spowodować ich pikselizację. Jeśli zamierzamy udostępnieniać swoje niestandardowe części w ramach społeczności użytkowników Fritzing, do utworzenia grafik części w formacie .svg zaleca się użycie edytorów grafiki wektorowej (np. darmowego Inscape, czy komercyjnych Corel Draw lub Ilustrator). W ramach tego tutoriala wykorzystamy oprogramowanie Inkscape.

Struktury plików graficznych elementów elektronicznych jakie będziemy musieli utworzyć są ściśle zdefiniowane. Aby zaoszczędzić czas potrzebny na ich tworzenie warto pobrać ze strony Fritzing archiwum z szablonami. Archiwum FontsAndTemplates.zip zawiera trzy pliki graficzne o rozszerzeniach .svg:

 • BreadboardViewGraphic_Template.svg
 • SchematicViewGraphic_Template.svg
 • PCBViewGraphic_Template.svg

Oprogramowanie Fritzing umożliwia edycję istniejących elementów lub tworzenie nowych części w edytorze nowych elementów. Można go uruchomić na kilka sposobów:

 • klikając prawym przyciskiem myszy na elemencie dodanym do szkicu i następnie wybierając opcję "Edit";
 • wybranie "Edit" z menu Element;
 • klikając prawym przyciskiem myszy na elemencie w katalogu elementów (Parts Bin) i następnie wybierając opcję "Edit";
 • korzystając z menu kontekstowego w katalogu elementów (Parts Bin).

Edytor nowych elementów umożliwia zdefiniowanie następujących sekcji edytowanego elementu (Fig. 2):

 • Breadboard - widok na płytce prototypowej
 • Schematic - widok schematyczny (wykorzystywany na schematach elektronicznych)
 • PCB - widok od strony druku
 • Icon - widok elementu w katalogu elementów
 • Metadata - informacje o elemencie
 • Connectors - definicje wejść i wyjść elementu

B
Fig. 2. Menu elementu w edytorze nowych elementów w programie Fritzing

Dla nas najważniejsze będą sekcje definiujące wyglądy elementu / modułu (tzn. Breadboard, Schematic, PCB i Icon). Do utworzenia plików graficznych, dla każdej z nich wykorzystamy jeden z wyżej wymienionych plików szablonów. Na początku naszej pracy warto w sekcji Connectors zdefiniować liczbę i funkcje wszystkich istniejących pinów elementu. Plik .fpz nowego elementu należy zapisać pod nową unikalną nazwą.

Tworzenie nowych elementnów w Inkscape

Sposób postępowania w przypadku każdego z plików .svg jest taki sam. Musimy w programie Inkscape otworzyć wybrany plik szablonu, a następnie zmodyfikować go zgodnie z własnymi oczekiwaniami przy zachowaniu zgodności ze standardami graficznymi Fritzing. Podczas tworzenia elementów nie powinniśmy tworzyć nowych warstw i używać efektów takich jak np. gradienty. Wszystkie narysowane obiekty aranżujemy na jednej warstwie rysunkowej. Aby uzyskać prawidłowe wymiary zewnętrzne i wiarygodne informacje na temat specyfikacji części, należy korzystać z suwmiarki albo not katalogowych, w których je zwymiarowano. W notach katalogowych znajdziemy również symbole, które można użyć do przedstawienia części w widoku schematycznym. Zakresy plików każdego z widoków zawsze ograniczamy do zewnętrznego rozmiaru narysowanego elementu. Usuwamy z plików wszelkie artefakty. Jeżeli nie korzystamy z szablonów, pamiętajmy aby przed zakończeniem pracy z każdą z grafik, wszystkie narysowane obiekty zgrupować w jednej grupie (dla sekcji PCB w kilku grupach) i następnie nadać jej / im nazwy stosowne do przeznaczenia pliku (odpowiednio: "breadboard" (dla sekcji Breadboard), "schematic" (dla sekcji Schematic), "copper0", "copper1", "silkscreen" (dla sekcji PCB) lub "icon" (dla sekcji Icon)). Utworzone pliki graficzne zachowujemy w formacie .svg dla porządku nadając plikom znaczące nazwy np:

 • Li-jonPowerIndicatorBB.svg
 • Li-jonPowerIndicatorSCH.svg
 • Li-jonPowerIndicatorPCB.svg

Wykorzystane materiały

Fritzing - Creating custom parts
Make Your Own Fritzing Parts
https://fritzing.org/pcb-custom-shape https://hackaday.io/project/91895-sinclair-scientific-calculator-emulator/log/144392-how-to-design-a-custom-pcb-shape-for-fritzing-no-more-sharp-corners https://forum.fritzing.org/t/pcb-component-layer-names/8885/2

 

 
 

Doktorat

Spis treści
Rozdzialy
Abstrakt [pl]
Abstract [eng]