Udział w projektach GIS


Tomasz Bartuś  1. Kotlarczyk, J. (kier.), Joniec, A., Bartuś, T., 1999. Cyfrowa Mapa Geologiczna Karpat na S od Rzeszowa. Numerical Geological Map of the Karpaty Mts. the South from Rzeszów. Kraków,

  2. Mapa geologiczna Karpat na S od Rzeszowa

  3. Projekt GIS: "Ojcowski Park Narodowy" (2009)
  4. Słomka, T. (kier.), Bartuś, T. (zast. kier.), Bębenek, S., Doktor, M., Golonka, J., Łodziński, M., Mastej, W., Mayer, W., Słomka, E., Stefaniuk, M., Waśkowska-Oliwa, A., Mrowczyk, P., Madeja, G. (Akadcemia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska), Cwojdziński, S., Ihnatowicz, A., Koźma, J., Pacuła, J., Stachowiak, A. (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Dolnośląski), Muszer, J., Wojewoda, J. (Uniwersytet Wrocławski), 2010. Geostrada Sudecka - Studium geologiczno-krajobrazowe z inwentaryzacją obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej. Realizacja na zamówienie Ministra Środowiska, finansowanie ze środków NFOŚiGW, 2008-2010, Kraków, Nr umowy: 490/2008/Wn-06/FG-bp-tx/D z dnia 31.12.2008 (25.9.140.726). w ramach projektu opracowano:
    • Bartuś, T. (red.), Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapa geologiczno-turystyczna Geostrady Sudeckiej w skali 1:25 000. Geotourist map of the Sudetic Geostrada Trail at 1:25 000 scale. Ministerstwo Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapa na 55 ark.
    • Bartuś, T. (red.), Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapa obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego Geostrady Sudeckiej na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:25 000. Geological and mining heritage map of the Sudetic Geostrada Trail on a base topographic map at 1:25 000 scale. Ministerstwo Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapa na 55 ark.
    • Bartuś, T. (red.), Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapy lokalizacyjne geostanowisk Geostrady Sudeckiej w skali 1:10 000. Geosites localization maps of the Sudetic Geostrada Trail at 1: 10 000 scale. Ministerstwo Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapy na 43 ark.
Bartuś, T, Mastej, W., 2023. Morphodiversity as a Tool in Geoconservation: A Case Study in a Mountain Area (Pieniny Mts, Poland). Sustainability 15(14). 11357
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Doktorat

Spis treści
Rozdzialy
Abstrakt [pl]
Abstract [eng]