Udział w projektach GIS


Tomasz Bartuś  1. Kotlarczyk, J. (kier.), Joniec, A., Bartuś, T., 1999. Cyfrowa Mapa Geologiczna Karpat na S od Rzeszowa. Numerical Geological Map of the Karpaty Mts. the South from Rzeszów. Kraków,

  2. Mapa geologiczna Karpat na S od Rzeszowa

  3. Projekt GIS: "Ojcowski Park Narodowy" (2009)
  4. Słomka, T. (kier.), Bartuś, T. (zast. kier.), Bębenek, S., Doktor, M., Golonka, J., Łodziński, M., Mastej, W., Mayer, W., Słomka, E., Stefaniuk, M., Waśkowska-Oliwa, A., Mrowczyk, P., Madeja, G. (Akadcemia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska), Cwojdziński, S., Ihnatowicz, A., Koźma, J., Pacuła, J., Stachowiak, A. (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Dolnośląski), Muszer, J., Wojewoda, J. (Uniwersytet Wrocławski), 2010. Geostrada Sudecka - Studium geologiczno-krajobrazowe z inwentaryzacją obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej. Realizacja na zamówienie Ministra Środowiska, finansowanie ze środków NFOŚiGW, 2008-2010, Kraków, Nr umowy: 490/2008/Wn-06/FG-bp-tx/D z dnia 31.12.2008 (25.9.140.726). w ramach projektu opracowano:
    • Bartuś, T. (red.), Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapa geologiczno-turystyczna Geostrady Sudeckiej w skali 1:25 000. Geotourist map of the Sudetic Geostrada Trail at 1:25 000 scale. Ministerstwo Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapa na 55 ark.
    • Bartuś, T. (red.), Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapa obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego Geostrady Sudeckiej na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:25 000. Geological and mining heritage map of the Sudetic Geostrada Trail on a base topographic map at 1:25 000 scale. Ministerstwo Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapa na 55 ark.
    • Bartuś, T. (red.), Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapy lokalizacyjne geostanowisk Geostrady Sudeckiej w skali 1:10 000. Geosites localization maps of the Sudetic Geostrada Trail at 1: 10 000 scale. Ministerstwo Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapy na 43 ark.
Mastej, W., Bartuś, T, 2024. Supervised classification of morphodiversity using artificial neural networks on the example of the Pieniny Mts (Poland). Catena 242. 108086
Bartuś, T, Mastej, W., 2023. Morphodiversity as a Tool in Geoconservation: A Case Study in a Mountain Area (Pieniny Mts, Poland). Sustainability 15(14). 11357
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Doktorat

Spis treści
Rozdzialy
Abstrakt [pl]
Abstract [eng]