]]>

Udział w projektach GIS

    

 1. Kotlarczyk, J. (kier.), Joniec, A., Bartu¶, T., 1999. Cyfrowa Mapa Geologiczna Karpat na S od Rzeszowa. Numerical Geological Map of the Karpaty Mts. the South from Rzeszów. Kraków,

  Mapa geologiczna Karpat na S od Rzeszowa

 2. Projekt GIS: "Ojcowski Park Narodowy" (2009)
 3. Słomka, T. (kier.), Bartuś, T. (zast. kier.), Bębenek, S., Doktor, M., Golonka, J., Łodziński, M., Mastej, W., Mayer, W., Słomka, E., Stefaniuk, M., Waśkowska-Oliwa, A., Mrowczyk, P., Madeja, G. (Akadcemia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ¦rodowiska), Cwojdziński, S., Ihnatowicz, A., Koźma, J., Pacuła, J., Stachowiak, A. (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Dolnośl±ski), Muszer, J., Wojewoda, J. (Uniwersytet Wrocławski), 2010. Geostrada Sudecka - Studium geologiczno-krajobrazowe z inwentaryzacj± obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej. Realizacja na zamówienie Ministra ¦rodowiska, finansowanie ze środków NFO¦iGW, 2008-2010, Kraków, Nr umowy: 490/2008/Wn-06/FG-bp-tx/D z dnia 31.12.2008 (25.9.140.726). w ramach projektu opracowano:
  • Bartu¶, T. (Red.), Słomka, T., Bartu¶, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Wa¶kowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapa geologiczno-turystyczna Geostrady Sudeckiej w skali 1:25 000. Geotourist map of the Sudetic Geostrada Trail at 1:25 000 scale. Ministerstwo ¦rodowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ¦rodowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony ¦rodowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapa na 55 ark.
  • Bartu¶, T. (Red.), Słomka, T., Bartu¶, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Wa¶kowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapa obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego Geostrady Sudeckiej na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:25 000. Geological and mining heritage map of the Sudetic Geostrada Trail on a base topographic map at 1:25 000 scale. Ministerstwo ¦rodowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ¦rodowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony ¦rodowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapa na 55 ark.
  • Bartu¶, T. (Red.), Słomka, T., Bartu¶, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Wa¶kowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapy lokalizacyjne geostanowisk Geostrady Sudeckiej w skali 1:10 000. Geosites localization maps of the Sudetic Geostrada Trail at 1: 10 000 scale. Ministerstwo ¦rodowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ¦rodowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony ¦rodowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapy na 43 ark.
 
 

Doktorat

Spis tre¶ci,
Rozdzialy,
Abstrakt [pl.],
Abstract [eng.],