Promotorstwo prac inżynierskich


Tomasz BartuśSerafin, P., Wybrane obiekty geoturystyczne południwo-zachodniej części Zagłębia Dąbrowskiego. 07.07.2010. kier.: GiG, specjalność: GIT.

Wojnar, K., Dokumentacja i ocena możliwości zagospodarowania geoturystycznego Szczelińca w Górach Stołowych. 10.01.2011. kier.: Ochrona Środowiska,

Ruła, K., Dokumentacja i ocena możliwości zagospodarowania geoturystycznego jaskiń w rejonie Lądka Zdroju. 10.01.2011. kier.: Ochrona Środowiska,

Karpierz, M., Dokumentacja i ocena możliwości zagospodarowania geoturystycznego odsłonięć Granitoidów Kudowy w rejonie drogi Stu Zakrętów w Górach Stołowych. 11.02.2011. kier. Ochrona Środowiska,

Sienko, A., Geody ze złoża melafirów na górze Gardzień w depresji śródsudeckiej. 11.01.2012. kier. Ochrona Środowiska,

Parafinczuk, A., Ocena geoturystycznego zagospodarowania byłej kopalni rud uranu Kopaliny w Kletnie. 11.01.2012. kier. Ochrona Środowiska,

Zając, K., Zmienność zawartości wybranych pierwiastków śladowych w glebach użytkowanych rolniczo w województwie podkarpackim w latach 1995-2010. 27.01.2014. kier. Ochrona Środowiska,

Kuncicka, M., Metody wizualizacji danych geologicznych i geomorfologicznych w oprogramowaniu ArcGIS.. 21.01.2016. kier.: Górnictwo i Geologia, Recenzent: dr hab. inż. M. Stefaniuk.

XXX, X., Róznorodność hydrologiczna zachodniej części Beskidu Małego. 2015. kier.: Górnictwo i Geologia, Recenzent:.

Mastej, W., Bartuś, T, 2024. Supervised classification of morphodiversity using artificial neural networks on the example of the Pieniny Mts (Poland). Catena 242. 108086
Bartuś, T, Mastej, W., 2023. Morphodiversity as a Tool in Geoconservation: A Case Study in a Mountain Area (Pieniny Mts, Poland). Sustainability 15(14). 11357
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Doktorat

Spis treści
Rozdzialy
Abstrakt [pl]
Abstract [eng]