Promotorstwo prac licencjackich


Tomasz BartuśStudziński, R., Wykorzystanie Web-GIS w turystyce. 14.09.2012. kier. Turystyka i rekreacja, Recenzent: Prof. dr hab. inż. J. Golonka.

Juraszek, M., Zastosowanie Keyhole Markup Language w turystyce. 24.10.2012. kier. Turystyka i rekreacja, Recenzent: Prof. dr hab. inż. J. Golonka.

Dawid, W., Aplikacje wspomagające turystykę na platformach mobilnych Android - stan obecny i wyzwania na przyszłość. 24.10.2012. kier. Turystyka i rekreacja, Recenzent: Prof. dr hab. inż. J. Golonka.

Kościelny, M., Zastosowanie systemów GIS w turystyce. 30.10.2013. kier. Turystyka i rekreacja, Recenzent: Prof. dr hab. inż. J. Golonka.

Bajer, K., Atrakcje turystyczne gminy Wiśniowa i okolic − promocja gminy. 09.07.2014. kier. Turystyka i rekreacja, Recenzent: Prof. dr hab. inż. J. Golonka.

Drzazga, K., Cyfrowa mapa obozu koncentracyjnego KL Płaszów. 09.09.2014. kier. Turystyka i rekreacja, Recenzent: Prof. dr hab. inż. J. Rajchel.

Tomkiewicz, M., Język znaczników KML oraz program Google Earth w zastosowaniu turystycznym. 12.03.2015. kier. Turystyka i rekreacja, Recenzent: dr hab. M. Doktor Prof. AGH.

Haczykowski, P., Wybrane obiekty geologiczne i motywy ich wykorzystania w turystyce, na przykładzie gminy Józefów. 25.06.2015. kier. Turystyka i rekreacja, Recenzent: dr hab. M. Doktor Prof. AGH.

Chorąży, M., Enoturystyka w Polsce na przykładzie wybranych winnic Małopolski. 9.07.2015. kier. Turystyka i rekreacja, Recenzent: Prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel.

Szuba, D., Jaskinia Werzchowska Górna jako jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych na Jurze Krakowsko-Wieluńskiej. 8.09.2014. kier. Turystyka i rekreacja, Recenzent:.

Lasoń, K., Propozycja adaptacji i rewitalizacji Pałacu Potockich w Krzeszowicach na cele dydaktyczne, kulturowe i wypoczynkowe.. 30.06.2017. kier.: Turystyka i Rekreacja, Recenzent: dr E. Gałka.

Krzemień M., Metodyka projektowania map turystycznych obszarów przekształconych antropogenicznie na przykładzie powiatu.

Kiklica J., Wykorzystanie technik fotograficznych i narzędzi multimedialnych w promocji turystycznej na przykładzie Krakowa. 20.07.2020. kier. Turystyka i rekreacja, Recenzent: dr hab. P. Różycki Prof. AGH.

Prusaczyk P., Geomorforóżnorodność Rowu Krzeszowickiego i okolic. 20.07.2020. kier. Turystyka i rekreacja, Recenzent: dr hab. P. Różycki Prof. AGH.

Stakhovska O., Atrakcyjność turystyczna jaskiń Mylnej, Mroźnej i Raptawickiej w Tatrach. 7.07.2021. kier. Turystyka i rekreacja, Recenzent: dr hab. P. Różycki Prof. AGH.

Lopko A., Właściwości wskaźników georóżnorodności na przykładzie centralnej części Rowu Krzeszowickiego. 08.07.2022. kier. Geoturystyka, Recenzent: dr hab. A. Waśkowska Prof. AGH.

Szypuła P., Atrakcyjność Masywu Trzech Koron dla turystyki pieszej. 09.09.2022. kier. Geoturystyka, Recenzent: dr E. Gałka.

Mastej, W., Bartuś, T, 2024. Supervised classification of morphodiversity using artificial neural networks on the example of the Pieniny Mts (Poland). Catena 242. 108086
Bartuś, T, Mastej, W., 2023. Morphodiversity as a Tool in Geoconservation: A Case Study in a Mountain Area (Pieniny Mts, Poland). Sustainability 15(14). 11357
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Doktorat

Spis treści
Rozdzialy
Abstrakt [pl]
Abstract [eng]