Promotorstwo prac magisterskich


Tomasz BartuśKocańda, M., Centralny rejestr prac magisterskich na Wydziale GGiOŚ. 24.01.2007. kier.: GG,, specjalność: GIN.

Pietrzykowska, P., Zastosowanie Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) do inwentaryzacji i promocji zasobów przyrody nieożywionej na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego. 17.06.2009. kierunek: GG,, specjalność: GIT.

Kuś, T., Szlachtowski region wydobycia kruszców - prezentacja multimedialna. 24.11.2009. kier.: GG,, specjalność: GIN.

Wilk, Z., Geoturystyczne aspekty w udostępnionych jaskiniach Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. 28.10.2010. kier.: GG, specjalność: GIT.

Błądek, M., Baza danych obiektów geoturystycznych Polski. 02.10.2012. kier.: IN, spec: IN.

Wołos, M., Aplikacja do archiwizacji i obsługi bazy danych obiektów geoturystycznych Polski. 28.06.2012. kier.: IN, spec: IN.

Kozłowska, A., Abiotyczne elementy krajobrazu Parku Narodowego Glacier (USA) - film przyrodniczy. 14.07.2017. kier. Turystyka i rekreacja, specjalność: Geoturystyka, Recenzent: dr hab. A. Waśkowska.

Gąsiorowski, W., Historyczne miejsca eksploatacji ropy naftowej w polskich Karpatach zewnętrznych na E od Dunajca - film dokumentalny. .2015. kier. Turystyka i rekreacja, specjalność: Geoturystyka, Recenzent:.

Sroka, M., Metodyka tworzenia map geoturystycznych obszarów chronionych z wykorzystaniem systemów GIS na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego. 26.02.2021. kier. Turystyka i rekreacja, specjalność: Geoturystyka, Recenzent: dr hab. P. Różycki.

Wierzba K., Morforóżnorodność Gór Stołowych.. 21.09.2021. kier. Turystyka i rekreacja, Recenzent: dr hab. P. Różycki Prof. AGH.

Bartuś, T, Mastej, W., 2023. Morphodiversity as a Tool in Geoconservation: A Case Study in a Mountain Area (Pieniny Mts, Poland). Sustainability 15(14). 11357
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Doktorat

Spis treści
Rozdzialy
Abstrakt [pl]
Abstract [eng]