]]>

Promotorstwo prac magisterskich

    

Kocańda, M., Centralny rejestr prac magisterskich na Wydziale GGiO¦. 24.01.2007. kier.: GG,, specjalno¶ć: GIN.

Pietrzykowska, P., Zastosowanie Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) do inwentaryzacji i promocji zasobów przyrody nieożywionej na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego. 17.06.2009. kierunek: GG,, specjalno¶ć: GIT.

Ku¶, T., Szlachtowski region wydobycia kruszców - prezentacja multimedialna. 24.11.2009. kier.: GG,, specjalno¶ć: GIN.

Wilk, Z., Geoturystyczne aspekty w udostępnionych jaskiniach Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. 28.10.2010. kier.: GG, specjalno¶ć: GIT.

Bł±dek, M., Baza danych obiektów geoturystycznych Polski. 02.10.2012. kier.: IN, spec: IN.

Wołos, M., Aplikacja do archiwizacji i obsługi bazy danych obiektów geoturystycznych Polski. 28.06.2012. kier.: IN, spec: IN.

Kozłowska, A., Abiotyczne elementy krajobrazu Parku Narodowego Glacier (USA) - film przyrodniczy. 14.07.2017. kier. Turystyka i rekreacja, specjalno¶ć: Geoturystyka, Recenzent: dr hab. A. Wa¶kowska.

G±siorowski, W., Historyczne miejsca eksploatacji ropy naftowej w polskich Karpatach zewnętrznych na E od Dunajca - film dokumentalny. .2015. kier. Turystyka i rekreacja, specjalno¶ć: Geoturystyka, Recenzent:.

 
 

Doktorat

Spis tre¶ci,
Rozdzialy,
Abstrakt [pl.],
Abstract [eng.],