Recenzje prac dyplomowych


Tomasz BartuśSiedlik, P., 19.01.2006. Ocena możliwości wykorzystania GIS w interpretacji danych grawimetrycznych na przykładzie O.G. Wieliczka. promotor: dr hab. inż Janusz Madej Prof AGH. (ZG), Kraków,

Bogacz, K., Różkowicz, R., 12.04.2006. Typowanie miejsc składowisk odpadów z wykorzystaniem GIS w wybranym obszarze powiatu brzeskiego. promotor: dr hab. inż. Tadeusz Słomka Prof AGH. (ZGPOS), Kraków,

Potoczek, A., 06.09.2006. Prezentacja multimedialna trasy geoturystycznej w rejonie kopalni Olkusz-Pomożany. promotor: dr inż. Wojciech Mastej (ZGPOS), Kraków,

Pac, A., 07.12.2006. Prezentacja multimedialna trasy geoturystycznej w okolicy Krosna. promotor: dr inż. Wojciech Mastej (ZGPOS), Kraków,

Koniarz, P., Mazanek, J., .12.2006. Typowanie miejsc składowisk odpadów z wykorzystaniem GIS w wybranym obszarze powiatu bocheńskiego. promotor: dr inż. Wojciech Mastej. (ZGPOS), Kraków,

Suszek, W., 14.07.2023. Projekt gry geoturystycznej w Dolinie Będkowskiej. promotor: dr inż. Piotr Strzeboński (KGOiG), Kraków,

Filipek, B., 20.07.2023. Potencjał geoturystyczny miasta Szczawnica i możliwość jego wykorzystania. promotor: dr Elżbieta Gałka (KGOiG), Kraków,

Gudz, R., 20.07.2023. Potencjał geoturystyczny wzgórza Solnik w Krakowie. promotor: dr inż. Monika Pilarz (KGOiG), Kraków,

Bartuś, T, Mastej, W., 2023. Morphodiversity as a Tool in Geoconservation: A Case Study in a Mountain Area (Pieniny Mts, Poland). Sustainability 15(14). 11357
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Doktorat

Spis treści
Rozdzialy
Abstrakt [pl]
Abstract [eng]