Recenzje prac dyplomowych


Tomasz BartuśSiedlik, P., 19.01.2006. Ocena możliwości wykorzystania GIS w interpretacji danych grawimetrycznych na przykładzie O.G. Wieliczka. promotor: dr hab. inż Janusz Madej Prof AGH. (ZG), Kraków,

Bogacz, K., Różkowicz, R., 12.04.2006. Typowanie miejsc składowisk odpadów z wykorzystaniem GIS w wybranym obszarze powiatu brzeskiego. promotor: dr hab. inż. Tadeusz Słomka Prof AGH. (ZGPOS), Kraków,

Potoczek, A., 06.09.2006. Prezentacja multimedialna trasy geoturystycznej w rejonie kopalni Olkusz-Pomożany. promotor: dr inż. Wojciech Mastej (ZGPOS), Kraków,

Pac, A., 07.12.2006. Prezentacja multimedialna trasy geoturystycznej w okolicy Krosna. promotor: dr inż. Wojciech Mastej (ZGPOS), Kraków,

Koniarz, P., Mazanek, J., .12.2006. Typowanie miejsc składowisk odpadów z wykorzystaniem GIS w wybranym obszarze powiatu bocheńskiego. promotor: dr inż. Wojciech Mastej. (ZGPOS), Kraków,

Suszek, W., 14.07.2023. Projekt gry geoturystycznej w Dolinie Będkowskiej. promotor: dr inż. Piotr Strzeboński (KGOiG), Kraków,

Filipek, B., 20.07.2023. Potencjał geoturystyczny miasta Szczawnica i możliwość jego wykorzystania. promotor: dr Elżbieta Gałka (KGOiG), Kraków,

Gudz, R., 20.07.2023. Potencjał geoturystyczny wzgórza Solnik w Krakowie. promotor: dr inż. Monika Pilarz (KGOiG), Kraków,

Mastej, W., Bartuś, T, 2024. Supervised classification of morphodiversity using artificial neural networks on the example of the Pieniny Mts (Poland). Catena 242. 108086
Bartuś, T, Mastej, W., 2023. Morphodiversity as a Tool in Geoconservation: A Case Study in a Mountain Area (Pieniny Mts, Poland). Sustainability 15(14). 11357
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Doktorat

Spis treści
Rozdzialy
Abstrakt [pl]
Abstract [eng]