Udział w umowach z przemysłem, projektach, grantach itp


Tomasz BartuśKotlarczyk, J. (kier.), Joniec, A., Bartuś, T., 1999. Cyfrowa Mapa Geologiczna Karpat na S od Rzeszowa. Numerical Geological Map of the Karpaty Mts. the South from Rzeszów. Kraków, [GIF 91.4KB].

Bartuś, T., Projekt portalu internetowego w oparciu o technologie baz danych i programowanie PHP: System zapisów studentów Wydz. GGiOŚ AGH na fakultety swobodne. [www].

Słomka, T. (kier.), Mucha, J., Mastej, W., Bartuś, T., Dolik, M., Słomka, E., Leśniak, T., 2002. Geostatystyczna analiza głównych parametrów jakościowych węgla brunatnego pola Bełchatów. Kraków, Nr umowy: 02/88/2002.

Bartuś T., 2003. Statystyczne Modele Zmienności Parametrów Złożowych w KWB Bełchatów. Kraków, Nr umowy: 10.10.140.924.

Słomka, T. (kier.), Mucha, J., Mastej, W., Bartuś, T., Słomka, E., Leśniak, T., 2003. Metodyka szacowania zasobów i jakości złoża węgla brunatnego Bełchatów (pole Bełchatów i pole Szczerców) przy zastosowaniu geostatystycznej procedury krigingu. Kraków, Nr umowy: 8/99/2003.

Lamberger, M. (kier.), Słomka, T., Stefaniuk, M., Stefaniuk-Ilcewicz, D., Joniec, A., Leśniak, T., Bartuś, T., Borowiec, M., Czuj-Górniak, M. i inni, 2002. Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju. Recording and cataloguing of natural geological hazard (especially landslides and other geodynamical phenomena) in Poland. Projekt badawczy zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska, sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2002-2005, Kraków, Nr umowy: 25.9.140.956.

Słomka, T. (kier.), Kicińska-Świderska, A., Doktor, M., Joniec, A. i inni, Kraków. Katalog geologicznych stanowisk dokumentacyjnych i obiektów geoturystycznych. Catalogue of the documentation stands and geoturistic objects. Projekt badawczy zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska, sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Nr umowy: 655/2004/Wn-06/FG-go-tx/D (25.9.140.248).

Stefaniuk, M. (kier.), Górecki, W., Miecznik, J., Leśniak, A., Słomka, T., Wojdyła, M., Klityński, W., Mastej, W., Bartuś, T., Reicher, B., Maćkowski, T., Putynkowski, G., 2011. Opracowanie nowatorskich metod wykrywania złóż węglowodorów oraz rozpoznawania struktury i zmienności złóż w trakcie ich eksploatacji za pomocą głębokich i średniozasięgowych badań elektromagnetycznych. Elaboration of innovatory methods of detection of hydrocarbon deposits and recognizing of deposits structure and its alternation during exploitation with use of deep and medium range electromagnetic surveys. Finansowanie: projekt badawczo-rozwojowy MniSW nr 13102, (w ramach Inicjatywy Technologicznej I), 2007-2011, Kraków, Nr umowy: 162/R/T02/2007/IT1 (17.17.140.621).

Słomka, T. (kier.), Bartuś, T. (zast. kier.), Bębenek, S., Doktor, M., Golonka, J., Łodziński, M., Mastej, W., Mayer, W., Słomka, E., Stefaniuk, M., Waśkowska-Oliwa, A., Mrowczyk, P., Madeja, G. (Akadcemia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska), Cwojdziński, S., Ihnatowicz, A., Koźma, J., Pacuła, J., Stachowiak, A. (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Dolnośląski), Muszer, J., Wojewoda, J. (Uniwersytet Wrocławski), 2010. Geostrada Sudecka - Studium geologiczno-krajobrazowe z inwentaryzacją obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej. Realizacja na zamówienie Ministra Środowiska, finansowanie ze środków NFOŚiGW, 2008-2010, Kraków, Nr umowy: 490/2008/Wn-06/FG-bp-tx/D z dnia 31.12.2008 (25.9.140.726).

Słomka, T. (kier.), Golonka, J., Doktor, M., Stefaniuk, M., Mastej, W., Mayer, W., Joniec, A., Słomka, E., Bartuś, T., Łodziński, M., Stadnik, R., Waśkowska, A., Strzeboński, P., Bębenek, S., Welc, E., Krobicki, M., Miśkiewicz, K., Czuj-Górniak, M., 2010-2012. Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomnikow i rezerwatów przyrody nieożywionej. The Catalogue of Geoturist Sites. Realizacja na zamówienie Ministra Środowiska, finansowanie ze środków NFOŚiGW, 2010−2012, Kraków, Nr umowy: 523/2010/Wn-50/FG-GO-TX/D (25.9.140.921).

Mastej, W., Bartuś, T, 2024. Supervised classification of morphodiversity using artificial neural networks on the example of the Pieniny Mts (Poland). Catena 242. 108086
Bartuś, T, Mastej, W., 2023. Morphodiversity as a Tool in Geoconservation: A Case Study in a Mountain Area (Pieniny Mts, Poland). Sustainability 15(14). 11357
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Doktorat

Spis treści
Rozdzialy
Abstrakt [pl]
Abstract [eng]