BANER
HOME CV HOBBY BLOG DYDAKTYKA DOKTORAT EFEKTY OFERTA LINKI AGH
ćwiczenia

Wyniki:
- kolokwium ze skał OSADOWYCH (studia stacjonarne):
Gr. 5 (28.05.),
- kolokwium z karpackich zajęć terenowych z geologii ogólnej:
OS6 & OS7 (31.05.),
Ir_OS6_OS&_karp wszystkie,

STOPKA
Linki geologiczne

Geologia ogólna:
KAMIENIE - Petrologiczny serwis intenetowy;
GEOLOGIA OGÓLNA - Serwis studenta wydziału GGiOŚ AGH;

STOPKA
Pajacyk - KLIKNIJ!
Dydaktyka

- Tworzenie stron www,
- Geologia ogólna,
- Statystyka i Metody matematyczne i informatyczne w geologii,
- Bazy danych,
- Techniki multimedialne w promocji i informacji turystycznej,


- Porady Geomedia Professional & Geomedia Grid,


Studencki humor kolokwialny,

STOPKA

Valid XHTML 1.0 Transitional

Minerały główne skał osadowych: minerały węglanowe
Wersja do druku
WĘGLANY
Węglany są bardzo ważną i liczna grupą minerałów. Często towarzyszą złożom rudnym lub same stanowią źródło ważnych metali. Anion CO3)- tworzy w węglanach połączenia z kationami metali takich jak magnez, żelazo, wapń, cynk, mangan, ołów, miedź, a niekiedy także z anionami dopełniającymi - (OH)-,
(Cl)- . Najważniejszymi przedstawicielami węglanów są: kalcyt, dolomit, syderyt i magnezyt
KALCYT CaCO3
CECHY MAKROSKOPOWE:
Postać występowania: kalcyt krystalizuje w układzie trygonalnym.
Pokrój kryształów: kryształy dobrze wykształcone, nieraz znacznych rozmiarów, odznaczające się bogactwem postaci.
Barwa: najczęściej bezbarwny, biały, szary, brunatny lub rozmaicie zabarwiomy przez domieszki chemiczne i mineralne.
Połysk: szklisty.
Rysa: biała.
Twardość: 3,0 - wzorcowa w skali Mohsa.
Łupliwość: doskonała.
Gęstość: 2,6 - 2,8 g . cm-1.
Inne właściwości: silnie burzy z 10% HCl.
WYSTĘPOWANIE
Kalcyt jest ważnym minerałem skałotwórczym. Tworzy on bardzo urozmaicone formy skupień. Oprócz skupień ziarnistych, zbitych i włóknistych występują formy naciekowe - stalaktyty i stalagmity. Minerał ten jest głównym składnikiem osadowych skał wapiennych, pochodzenia zarówno organicznego jak i chemicznego. Obecny jest w złożach żyłowych pochodzenia hydrotermalnego. W grupie skał metamorficznych stanowi podstawowy składnik marmurów. W glebach kalcyt odgrywa również bardzo istotną rolę, wpływając na szereg ich właściwości (przede wszystkim przedziwdziała zakwaszaniu gleb, działa również strukturotwórczo). W warunkach klimatu humidowego kalcyt jest łatwo wypłukiwany w głąb profilu glebowego, ze względu na łatwą rozpuszczalność w roztworze kwasu węglowego. W klimacie aridowym dochodzi do nagromadzenia dużych jego ilości w górnych poziomach profilu glebowego.
DOLOMIT Ca,Mg(CO3)2
CECHY MAKROSKOPOWE:
Postać występowania: dolomit krystalizuje w układzie trygonalnym.
Pokrój kryształów: kryształy romboerdyczne.
Barwa: biała, szara, żółtawa, brunatna aż do prawie czarnej, w zależności od domieszek.
Połysk: szklisty lu perłowy.
Rysa: biała.
Twardość: 3,5 - 4,0.
Łupliwość: doskonała.
Gęstość: 2,85 - 2,95 g . cm-1.
Inne właściwości: burzy z 10% HCl po sproszkowaniu lub po podgrzaniu kwasu.
WYSTĘPOWANIE
Dolomit jest solą podwójną MgCO3 . CaCO3, prawie zawsze zawierającą domieszki żelaza, czasem również cynku, niklu i kobaltu. Jest on głównym składnikiem skał o tej samej nazwie tj. dolomitów, a także marmurów dolomitowych. Znany jest ponadto z żyłowych utworów hydrotermalnych.
SYDERYT FeCO3
CECHY MAKROSKOPOWE:
Postać występowania: syderyt krystalizuje w układzie trygonalnym.
Pokrój kryształów: rzadko tworzy kryształy romboerdyczne, niewielkie.
Barwa: w stanie świeżym żółtawoszara, w stanie zwietrzałym - brunatna.
Połysk: szklisty lub perłowy.
Rysa: biaława.
Twardość: 3,5 - 4,5.
Łupliwość: doskonała.
Gęstość: 3,7 - 3,9 g . cm-1.
Inne właściwości: po sproszkowaniu silnie burzy z kwasem solnym.
WYSTĘPOWANIE
Syderyt jest ważną rudą żelaza, o zawartości tego pierwiastka około 48,3%. Występuje w skupieniach drobnokrystalicznych, zbitych. Jest obecny w skałach osadowych, w pęcherzach pogazowych skał wulkanicznych, żyłach pochodzenia hydrotermalnego. Może także tworzyć konkrecje i pokłady w utworach pochodzenia sedymentacyjnego i torfach.
MAGNEZYT MgCO3
CECHY MAKROSKOPOWE:
Postać występowania: magnezyt krystalizuje w układzie trygonalnym.
Pokrój kryształów: rzadko tworzy kryształy.
Barwa: bywa bezbarwny, biały, czasem brunatny lub czerwonawy, w dależności od domieszek (głównie żelaza).
Połysk: szklisty.
Rysa: biała.
Twardość: 4,0 - 4,5.
Łupliwość: doskonała.
Gęstość: 3,0 g . cm-1.
Inne cechy: po sproszkowaniu silnie burzy z kwasem solnym.
WYSTĘPOWANIE
Magnezyt występuje w skałach osadowych, dolomitach, a także w postaci żył w zwietrzałych skałach serpentynitowych. Magnezyt wypalony służy do wyrobu materiałów ogniotrwałych, specjalnych cementów i izolatorów elektrycznych, znajduje również zastosowanie w przemyśle papierniczym.
Wersja do druku
Materiały z geologii
Program ćwiczeń z geologii ogólnej,
litearatura do ćwiczeń z geologii ogólnej,
Wiek Ziemi,
Tabela stratygraficzna (prosta),
Tabela stratygraficzna (rozbudowana),
Cechy makroskopowe minerałów,
Skały magmowe:
Klasyfikacja skał (tabelka) dokument pdf
Rodzaje skał (prezentacja) dokument pdf
Główne minerały:
kwarc,
plagioklazy,
skalenie potasowe,
skaleniowce,
łyszczyki,
krzemiany wstęgowe (amfibole),
krzemiany łańcuchowe (pirokseny),
krzemiany_wyspowe (oliwiny, granaty, topaz),
WSZYSTKIE,

przegląd minerałów,
przegląd skał,
Skały osadowe:
Główne minerały:
minerały krzemionkowe,
węglany,
sole,
siarczany,
minerały ilaste,
fosforany,
tlenki i wodorotlenki żelaza,
WSZYSTKIE,

przegląd minerałów,
przegląd skał,
Minerały skał oasdowych dokument pdf
Skały okruchowe dokument pdf
Struktury sedymentacyjne skał okruchowych dokument pdf
Skały węglanowe dokument pdf
Skały krzemionkowe dokument pdf
Skały alitowe, fosforanowe dokument pdf

Skały metamorficzne:
Materiały cz. I dokument word
Materiały cz. II dokument word
Materiały cz. I - prezentacja ppt (sfx)
przegląd skał,

Materiały dodatkowe:
* Skaly krystaliczne o skladzie zblizonym do granitoidow
STOPKA