Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
27 wrzesień 2020
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Od Redaktora

Styczniowe wydanie Biuletynu tradycyjnie od lat jest poświęcane Barbórce. Tegoroczne obchody górniczego święta rozpoczęto jak zwykle uroczystym przemarszem, który drugi raz z rzędu rozpoczął się na ulicy Krupniczej przed Collegium Maximum . Społeczność górnicza przemaszerowała do Rynku i, okrążając go, dotarła do ulicy Szewskiej, Plant, a następnie do Kolegiaty św. Anny, gdzie mszę świętą odprawił ks. Biskup Jan Zając. Centralne uroczystości odbyły się 12 grudnia 2014. Władze AGH i Wydziału GiG spotkały się w przedstawicielami przemysłu górniczego. Odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu AGH, poświęcone uroczystościom górniczym, zakończone tradycyjnym skokiem przez skórę i przyjęciem do górniczego stanu nowych adeptów. Punktem zamykającym obchody górniczego święta była biesiada.

fot. Zbigniew Sulima

Ostatnie dni pokazały, że górnictwo boryka się z dużymi problemami. Jak to możliwe nie wiem, wiem jednak, że górnictwo jest naszej Ojczyźnie niezbędne! Nie mam pojęcia, jak moglibyśmy funkcjonować bez wydobycia naszego największego skarbu narodowego, jakim jest węgiel?

Tym bardziej miło nam jest zaprezentować branżę górniczą, która również nie obywa się bez fluktuacji, ale która funkcjonuje bardzo dobrze, dostarczając pokaźną ilość paliwa energetycznego i innych surowców niezbędnych do funkcjonowania każdej zdrowej gospodarki narodowej – branżą tą jest górnictwo odkrywkowe. Duży wkład w ten jakże ważny przemysł wkłada Katedra Górnictwa Odkrywkowego działająca na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Katedra w zeszłym roku obchodziła jubileusz 50-lecia swojego istnienia. Jubileusz obchodzony był podczas III edycji Szkoły Górnictwa Odkrywkowego – Biuletyn AGH nr 82/2014 str. 16–17. Zapraszamy do zapoznania się historią, dniem dzisiejszym i przyszłością polskiego górnictwa odkrywkowego, jak i z działalnością KGO – teksty str. 6–25.

W Bibliotece Głównej można oglądać niecodzienną wystawę pod tytułem „Święty Jan Paweł II w pamięci krakowskich kolekcjonerów”. Zgromadzono na niej wiele unikatowych filatelistycznych, ale nie tylko, zbiorów poświęconych postaci naszego Wielkiego Rodaka. Wystawę można oglądać do 20 lutego 2015 roku – tekst str. 30–31.

Święta Dzieciom to doroczna studencka akcja charytatywna. Studenci, wolontariusze z naszej uczelni zbierają przez trzy dni w grudniu datki na rzecz potrzebujących. W tym roku w zbiórkę zaangażowali się silnie nie tylko studenci; swojego wkładu udzieliły władze rektorskie w osobie prof. Anny Siwik, jak również wielu pracowników naukowych AGH – szczegóły w tekście na str. 43–44.

Kolejna wystawa, którą polecamy to ekspozycja w Muzeum AGH po tytułem „Najnowsze wzornictwo podkarpackich hut szkła – FORMA 2014”. Do 20 marca 2015 roku można podziwiać piękne wyroby polskich twórców, naprawdę warto! (tekst str. 52).

Zbigniew Sulima

Na okładce: Koło urabiające koparki wieloczerpakowej – fot. Zbigniew Kasztelewicz

Koło urabiające koparki wieloczerpakowej – fot. Zbigniew Kasztelewicz