Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
27 wrzesień 2020
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Podpisane umowy

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

24 listopada 2014 roku odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla.

IChPW jest instytutem badawczym, w którym prowadzone są priorytetowe dla gospodarki badania nad efektywnym wykorzystaniem paliw kopalnych, odnawialnych i alternatywnych. Obszar kompetencji instytutu koncentruje się na ich termochemicznym przetwórstwie w procesach zgazowania, pirolizy i spalania.

Strony ustaliły, że współpraca pomiędzy nimi realizowana będzie m.in. poprzez inicjowanie prac badawczo-rozwojowych ze wspólnego obszaru zainteresowań AGH i IChPW, uruchamianie i realizowanie projektów służących rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz konsultacje naukowe pomiędzy pracownikami AGH i IChPW.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez dr. inż. Aleksandra Sobolewskiego – Dyrektora IChPW oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy porozumienia: ze strony AGH – prof. Wojciech Nowak; ze strony IChPW – dr hab. inż. Jarosław Zuwała, prof. nadzw.


Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

28 listopada 2014 roku odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach a AGH.

GIG jest instytutem, który w okresie ponad 65-letniej działalności osiągnął czołową pozycję w kraju i za granicą, kształtując postęp nauki w zakresie takich dyscyplin jak górnictwo i geologia inżynierska oraz inżynieria środowiska, a także innych specjalności związanych bezpośrednio lub pośrednio z tymi dyscyplinami, w szczególności nowych kierunków pozyskania i wykorzystania paliwa węglowego. Działalność Instytutu koncentruje się na rozwiązywaniu problematyki związanej z przemysłem wydobywczym surowców mineralnych, szczególnie z górnictwem podziemnym węgla i rud metali.

Współpraca pomiędzy stronami realizowana będzie m.in. poprzez inicjowanie prac badawczo-rozwojowych ze wspólnego obszaru zainteresowań AGH i GIG oraz uruchamianie i realizowanie projektów służących rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez prof. Józefa Dubińskiego – Naczelnego Dyrektora GIG i prof. Krystynę Czaplicką-Kolarz – Zastępcę Naczelnego Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy porozumienia: ze strony AGH – prof. Wojciech Nowak; ze strony GIG – prof. Krystyna Czaplicka-Kolarz


Tubądzin Management Group sp. z o.o., Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

17 grudnia 2014 roku AGH podpisała porozumienie o współpracy z Tubądzin Management Group sp. z o.o. i Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi jest publiczną uczelnią kształcącą elity artystyczne, upowszechniającą sztukę, projektowanie oraz wiedzę i doświadczenia z nimi związane.

Grupa Tubądzin posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w produkcji płytek i dekoracji ceramicznych. Firma zapewnia szeroki asortyment, który daje ogromne możliwości kształtowania łazienek, kuchni i innych obiektów architektury oraz od lat, dzięki twórczemu łączeniu świata mody, architektury i sztuki, wytycza wzornicze trendy w branży.

Celem porozumienia jest nawiązanie długoterminowego współdziałania pomiędzy stronami w zakresie badań nad metodami zdobienia ceramiki, rozwoju badań w nad nowymi technologiami materiałowymi oraz projektowania nowoczesnego wzornictwa w szeroko pojętej ceramice.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez prof. Jolantę Rudzką-Habisiak – Rektor ASP w Łodzi, Andrzeja Wodzyńskiego – właściciela Ceramiki Tubądzin i Mirosława Jędrzejczyka – Prezesa Zarządu Ceramiki Tubądzin oraz prof. Tadeusza Słomkę – Rektora AGH i prof. Jerzego Lisa – Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Koordynatorzy porozumienia: ze strony AGH – prof. dr hab. inż. Jerzy Lis; ze strony ASP – dr hab. Mariusz Włodarczyk, prof. ASP; ze strony Ceramiki Tubądzin – Krzysztof Urban.


Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

15 grudnia 2014 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy AGH a Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji.

Strony zadeklarowały współpracę w opracowywaniu i rozpowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych mających zastosowania w technologiach zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną, energetyczną i komunikacyjną inteligentnych miast i społeczności (Smart cities).

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Stefana Kamińskiego – Prezesa Zarządu KIGEiT i dr. inż. Jarosława Tworóga – Wiceprezesa Zarządu KIGEiT oraz prof. Tadeusza Słomkę – Rektora i prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy porozumienia: ze strony AGH – dr Sławomir Kopeć; ze strony KIGEiT – dr inż. Jarosław Tworóg.


Wietnamska Grupa Przemysłu Węglowego i Surowców Mineralnych

15 grudnia 2014 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy z Wietnamską Grupą Przemysłu Węglowego i Surowców Mineralnych.

Strony zadeklarowały zamiar i wolę współdziałania w zakresie współpracy naukowo-badawczej dotyczącej zagadnień górnictwa oraz zrównoważonej gospodarki surowcami mineralnymi, kształcenia kadr górniczych oraz działalności publikacyjnej w czasopismach górniczych wydawanych w Polsce i w Wietnamie.

Porozumienie o współpracy podpisał dr. inż. Nguyen Anh Tuan – Zastępca Dyrektora Generalnego oraz prof. Tomasz Szmuc – Prorektor ds. Współpracy.


Reoil sp. z o.o.

15 grudnia 2014 roku został podpisany „List Intencyjny” pomiędzy Reoil sp. z o.o. a AGH.

Strony wyraziły wolę wykorzystania posiadanego potencjału naukowego, organizacyjnego i technicznego w celu prowadzenia współpracy na rzecz rozwoju obu stron, w szczególności w zakresie prowadzenia wspólnych prac rozwojowych i badań naukowych nad wykorzystaniem wysokoenergetycznych odpadów produkcyjnych i realizacji projektów dotyczących wprowadzenia na rynek nowych technologii i produktów branży paliwowej.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Pawła Mikuśkiewicza – Prezesa Zarządu Reoil sp. z o.o. oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy porozumienia: ze strony Reoil sp. z o.o. – Michał Mikuśkiewicz; ze strony AGH – dr inż. Wiesław Andrzej Żmuda.


Zakłady Mechaniczne „Tarnów” SA

1 grudnia 2014 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy AGH a Zakładami Mechanicznymi „Tarnów” SA.

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” SA są, od przeszło 60 lat, liczącym się producentem uzbrojenia przeznaczonego na rynek krajowy (dla Sił Zbrojnych RP), jak również na rynek zagraniczny oraz kluczowym dostawcą systemów broni przeciwlotniczej, karabinów maszynowych, karabinów wyborowych.

Podpisanie umowy przez K. Jagiełło i prof. T. Szmuca - fot. Zbigniew Sulima

Podpisanie umowy przez K. Jagiełło i prof. T. Szmuca

Zawarcie porozumienia ma na celu nawiązanie długoterminowego współdziałania pomiędzy stronami, które zadeklarowały zamiar współpracy w zakresie przeprowadzania badań i analiz, rozwoju kompetencji personalnych, realizacji wspólnych projektów rozwojowych oraz promowania wspólnie podejmowanych działań.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Krzysztofa Jagiełło – Prezesa Zarządu ZMT oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy porozumienia: ze strony AGH – prof. dr hab. inż. Stefan Szczepanik; ze strony ZMT – Tomasz Kieć.

Agnieszka Wójcik
Centrum Transferu Technologii