Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
27 wrzesień 2020
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Nowości Wydawnictw AGH

wybrane pozycje – pełna oferta: www.wydawnictwa.agh.edu.pl

Grzegorz Sieklucki, Barbara Bisztyga, Antoni Zdrojewski, Tadeusz Orzechowski, Rajmund Sykulski
Modele i zasady sterowania napędami elektrycznymi

Książka ujmuje kompleksowo problematykę napędu elektrycznego i jego sterowania, łącząc w jednej pracy wiele interdyscyplinarnych zagadnień rozpatrywanych najczęściej w literaturze przedmiotu oddzielnie.

Opracowanie podzielono na dwanaście rozdziałów poświęconych odrębnym kwestiom z zakresu podstaw automatyki napędu elektrycznego. Są to: charakterystyka mechaniczna maszyn roboczych; rodzaje połączeń silnika elektrycznego z maszynami roboczymi; równania ruchu napędu; dobór mocy silników elektrycznych i ich obciążalność oraz znormalizowane rodzaje silników; wytwarzanie momentu elektromagnetycznego; modele matematyczne napędów elektrycznych; układy zasilania silników; układy pomiarowe w napędzie elektrycznym; otwarte układy sterowania dla napędów elektrycznych; wielostrefowa regulacja prędkości kątowej; regulacja kaskadowa napędami elektrycznymi; wybór rozwiązania technicznego najlepszego pod względem ekonomicznym.

Oryginalnym podejściem, zastosowanym w niektórych rozdziałach, jest porównanie modeli, zasad i struktur sterowania napędami z silnikami o różnych konstrukcjach.

Monografia przeznaczona jest dla każdego nowoczesnego inżyniera elektryka bez względu na specjalność.

oprac. Joanna Ciągała

(na podstawie wstępu oraz recenzji prof. Krzysztofa Zawirskiego)