Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
27 wrzesień 2020
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Polsko-niemiecka monografia

Polecamy Państwa uwadze monografię pt. Geotechniczne i środowiskowe aspekty rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech (Wydawnictwa AGH 2014). Publikacja przygotowana została przez zespół polskich i niemieckich przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw górniczych i rekultywacyjnych pod redakcją: Marka Cały (AGH w Krakowie), Friedrich’a von Bismarck’a, (Biuro Federalno-Krajowe ds. Rekultywacji Obszarów Poeksploatacyjnych Węgla Brunatnego, Komisja Sterująco-Budżetowa, Niemcy) oraz Michael’a Illing’a (LMBV – Łużycka i Środkowoniemiecka Spółka Zarządzania Górnictwem z o.o., Niemcy).

Monografia obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z przywracaniem użyteczności obszarom pogórniczym, zwracając szczególną uwagę na aspekty geotechniczne oraz wyprzedzające myślenie o docelowej funkcji tych obszarów. Na przykładach z Polski i Niemiec omówiono zdarzenia osuwiskowe i metody identyfikacji tego typu problemów (obliczenia numeryczne 2D i 3D) oraz stosowane rozwiąznia (np. prace w technologii mikrowybów, zagęszczanie dynamiczne etc.). Interesujące podejście do dziedzictwa górniczego pokazano w rozdziale o karnawalizacji, której zadaniem jest przesłonięcie postrzeganych jako nieatrakcyjne obiektów przemysłowych przez budowanie frywolnych, groteskowych inscenizacji. Pokazano ponowne włączanie terenów pogórniczych do systemów przyrodniczych, wykorzystując zarówno siłę naturalnej sukcesji, nowoczesne medoty skanowania laserowego i uregulowania prawne. Znaczące dla powodzenia rewitalizacji mają opisane w kilku rozdziałach aspekty planistyczne i finansowe, a także sposób organizacji tych przedsięwzięć, rozumiany jako tworzenie partnerstw, w tym publiczno-prywatnych.

Recenzenci w osobach: profesor Rolf Kuhn (b. Dyrektor wykonawczy Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land 2000–2010) oraz profesor Ryszard Uberman (IGSMiE PAN) podkreślili nowatorstwo wielu prezentowanych rozdziałów, aktualność poruszanych tematów, ich przydatność praktyczną, a także opieranie się na już wdrożonych pracach.

Treści rozdziałów monografii są bogato ilustrowane rysunkami, fotografiami, wykresami, a także tabelami zawierającymi wyniki przeprowadzonych badań i dane statystyczne. Monografia liczy 450 stron i przygotowana jest w polskiej i niemieckiej wersji językowej. Spis treści jest następujący:

1. Wprowadzenie.

2. Uwarunkowania geotechniczne rekultywacji terenów w Środkowo-Niemieckim Zagłębiu.

3. Aktualne wyzwania w zakresie geotechnicznego zabezpieczania zwałowisk wewnętrznych podatnych na upłynnienie.

4. Analiza osuwiska w odkrywce Piaseczno Kopalni Siarki Machów. Likwidacja zagrożeń i strategia rekultywacji.

5. Rekultywacja terenów poosuwiskowych na przykładzie osuwiska Świniec w Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

6. Rewitalizacja terenów pogórniczych z uwzględnieniem niemieckiego i europejskiego prawa ochrony środowiska.

7. Planowanie przestrzenne w obszarach eksploatacji kopalin w Polsce i w Niemczech.

8. Metoda sukcesji w działalności rekultywacyjnej.

9. Struktura 2D i 3D roślinności na obszarach rekultywowanych w oparciu o analizy chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego.

10. Planowanie rewitalizacji obiektów poprzemysłowych jako element działalności górniczej na przykładzie Kopalni Piasku Podsadzkowego Obora.

11. Rekultywacja terenów pogórniczych w polskim górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego.

12. Nowe formy wykorzystania terenów pogórniczych.

13. Rewitalizacja i czas.

14. Karnawalizacja architektoniczna jako instrument intencjonalnej deformacji wizerunku dziedzictwa górniczego.

15. Finansowanie prac rekultywacyjnych w Niemczech.

16. Rewitalizacja obszarów po działalności wydobywczej w formule publiczno-prywatnej współpracy na przykładzie żwirowni w Radłowie.

17. Podsumowanie.

Zachęcamy do lektury! Zainteresowanych zakupem monografii uprzejmie prosimy o kontakt: Anna Ostręga – e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 12 617 21 84.