Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
27 wrzesień 2020
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
55. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego

11 grudnia 2014 roku odbyła się jubileuszowa, 55. Konferencja Kół Naukowych Pionu Górniczego . Obrady zostały zaplanowane w dwudziestu tematycznych sekcjach. W tym corocznym święcie studenckiego ruchu naukowego Pionu Górniczego AGH po raz kolejny wzięła udział pokaźna liczba studentów. Podczas obrad przedstawiono łącznie 268 referatów, w tym 216 referatów studentów AGH oraz 52 referaty gości zagranicznych. W sesji brało udział 324 studentów naszej uczelni oraz 52 gości zagranicznych, w tym 48 studentów z Sankt Petersburg State Mininig Institute. Uczestnictwo studentów z Rosji stało się już tradycją, rokrocznie od wielu już lat mamy zaszczyt i przyjemność gościć ich podczas obchodów Dnia Górnika. W sesji uczestniczyli studenci z 32 kół naukowych. Tradycją stało się już, że przed konferencją publikowane są abstrakty prezentowanych przez studentów referatów. Pierwotną formę papierową od kilku lat zastąpiła forma elektroniczna.

Laureaci konferencji podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH - fot. Zbigniew Sulima

Laureaci konferencji podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH

Tegoroczne obrady po raz kolejny potwierdziły, że studencki ruch naukowy z roku na rok przeżywa rozkwit, stale zwiększając liczbę oraz jakość prezentowanych referatów. Podczas konferencji można było zaobserwować jeszcze jeden sukces działalności kół naukowych – po raz kolejny już, prezentowane były rezultaty realizacji szóstej edycji Grantów Rektora – inicjatywy studenckich kół naukowych obydwu pionów funkcjonujących w naszej uczelni. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu władz rektorskich po raz kolejny udało się zrealizować kilkanaście projektów studenckich w bardzo zróżnicowanej tematyce. Inicjatywa ta spotkała się z pozytywnym przyjęciem ze strony kół naukowych, jest kontynuowana w roku bieżącym. Dzięki temu projektowi wiele kół naukowych odnalazło w sobie wielkie rezerwy w możliwości realizacji ciekawych, pożytecznych dla społeczności studenckiej inicjatyw. Wiele z nich to projekty konstrukcyjno-badawcze. Podczas Seminarium Kół Naukowych (październik 2014) prezentowane były rezultaty tych działań.

Obserwując i uczestnicząc w wybranych sekcjach tematycznych mogę z całkowitą pewnością stwierdzić, że również i w tym roku Konferencja Kół Naukowych była ogromnym sukcesem, zarówno organizacyjnym, ale przede wszystkim naukowym. W tym miejscu składam serdeczne podziękowania przede wszystkim studentom – autorom referatów, bez których nie byłoby możliwości zrealizowania tego przedsięwzięcia. Nie zapominam również o opiekunach kół naukowych oraz opiekunach naukowych poszczególnych referatów – dziękuję Wam szanowne koleżanki i koledzy – jestem przekonany, że Wasz trud i czas poświęcony studentom przyniesie wymierne efekty w najbliższej przyszłości, zaowocuje jeszcze lepszym rozwojem najlepszych studentów naszej uczelni – a takich przecież skupiają koła naukowe.

Tradycyjnie już referaty laureatów poszczególnych sekcji prezentowane będą w postaci drukowanej, wydawanej przez Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH.

Laureatom poszczególnych sekcji zostały przyznane jednorazowe stypendia Rektora AGH.

Wyrażam głębokie przekonanie, że kolejna, 56 edycja Konferencji Kół Naukowych Pionu Górniczego będzie podsumowaniem kolejnego udanego roku dla studenckiego ruchu naukowego.

dr inż. Mieczysław Ślósarz
Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego


Barbórka 2014

Laureaci 55. Konferencji Kół Naukowych
Pionu Górniczego – 2014

Górnictwo podziemne Paweł Wesołowski;

Górnictwo odkrywkowe Krzysztof Podracki;

Geologia Karol Faehnrich Róża Bartolewska;

Geodezja Paweł Wiącek;

Geofizyka Tomasz Gonet;

Geoturystyka Mateusz Rozmus;

Budownictwo i Geoinżynieria Michał Kurzeja;

Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja Marek Kramarczyk;

Geoinformatyka Marta Sobstyl;

Wiertnictwo, Nafta i Gaz Cezary Rybicki, Piotr Szabat;

Inżynieria Mineralna Klaudia Tupek;

Mechanizacja i Energetyka Milena Plutecka;

Ekoinżynieria Monika Koper, Monika Król, Anna Wolińska,
Dominika Wiewióra, Paulina Łazarczyk;

Akustyka Techniczna Michał Urbańczyk;

Inżynieria Dźwięku Marta Krzak, Emilia Czyżewska;

Zarządzanie i Marketing Agnieszka Matuszewska;

Rachunkowość i Finanse Michał Gierlach, Paweł Gryboś,
Maciej Kaczówka;

Humanistyczna Damian Gałuszka;

Zarządzanie Jakością Powietrza Anna Porzycka;

Elektroakustyka Mateusz Widomski.