Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
27 wrzesień 2020
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Sekcja Humanistyczna

55. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH

11 grudnia odbyła się kolejna, już 55. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH. W ramach konferencji studentki i studenci 32 kół należących do Pionu Górniczego AGH oraz członkowie jednego koła naukowego spoza naszej uczelni wygłosili 268 referatów. Prócz uczestników z Polski, prelegentami byli goście z St. Petersburg State Mining Institute. Jako że problematyka wystąpień była bardzo zróżnicowana, obrady przebiegały aż w dwudziestu sekcjach tematycznych.

Sekcja Humanistyczna 55. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego rozpoczęła obrady o godzinie 9:30 w budynku Wydziału Humanistycznego AGH przy ul. Gramatyka 8a. Uroczystej inauguracji dokonał Dziekan WH AGH prof. Janusz Mucha, który w kilku słowach zachęcił uczestników konferencji do udziału w koleżeńskich zmaganiach o najlepszą prezentację sekcji. Główną stawką w grze było jednorazowe stypendium rektora AGH, a ponadto możliwość wydania tekstu wystąpienia w specjalnie przygotowanej na tę okazję publikacji.

Członkowie jury: dr D. Żuchowska-Skiba, dr A. Małecka, prof. J. Dębicki oraz dr B. Zmudziński - fot. Wojciech Kobylański

Członkowie jury: dr D. Żuchowska-Skiba, dr A. Małecka, prof. J. Dębicki oraz dr B. Zmudziński

Za organizację i przebieg tegorocznej Sekcji Humanistycznej odpowiedzialni byli prof. Jacek Gądecki – opiekun Koła Naukowego Studentów Socjologii, prof. Zbigniew Pasek – opiekun Kulturoznawczego Koła Naukowego, dr Bogusław Zmudziński – opiekun Filmoznawczego Koła Naukowego oraz mgr inż. Jarosław Królewski – opiekun Koła Naukowego ITBerries. W skład konkursowego jury, na czele z Prodziekan ds. współpracy – dr Anną Małecką, wchodzili: prof. Jacek Dębicki, dr Jowita Guja, dr Dorota Żuchowska-Skiba oraz mgr Tomasz Piróg.

W pierwszym wygłoszonym referacie przedstawiciel Filmoznawczego Koła Naukowego AGH Konrad Dębowski dowodził, że japońskie filmy z Godzillą w roli głównej nie „(…) są jedynie śmiesznymi opowieściami o gumowym dinozaurze, który niszczy tekturowe miasta w trakcie walk z innymi gigantycznymi gumowymi stworami”. W zamierzeniu twórców, seria filmów o Godzilli stanowić miała próbę rozliczenia się Japończyków z traumatycznymi przeżyciami II wojny światowej, dotychczas głęboko tkwiącymi w narodowej świadomości i tożsamości, a także z doświadczeniami będącymi skutkiem zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki.

Po dwóch prelekcjach, które wygłosili Anna Filimowska, Przewodnicząca KKN AGH, oraz Łukasz Gałczyński, Przewodniczący KNSS AGH, poświęconych postrzeganiu współczesnej kobiecości i męskości w przekazach reklamowych i muzyce popularnej, nadszedł czas na wystąpienie Damiana Gałuszki, reprezentanta KNSS AGH. Referat dotyczył kształtowania się relacji między dzieckiem a rodzicem w nawiązaniu do problematyki gier komputerowych. Otóż według niego (co w referacie zostało poparte wynikami autorskich badań) większość rodziców nie ma pojęcia o tym, w co tak naprawdę grają ich pociechy w czasie wolnym. Ponadto rodzice w niewielkim stopniu interesują się źródłem pochodzenia posiadanych gier, jak również tym, czy treści przekazywane w grach video są odpowiednie dla wieku grających w nie dzieci. W podsumowaniu autor stwierdził, iż współcześnie to dzieci coraz częściej stają się „gatekeeperami” w mediasferze, ponieważ lepiej od swoich rodziców orientują się w obszarze elektronicznej rozrywki i multimediów.

Słuchacze i uczestnicy tegorocznej Sekcji Humanistycznej - fot. Wojciech Kobylański

Słuchacze i uczestnicy tegorocznej Sekcji Humanistycznej

Prezentacja przedstawiona przez Milenę Gromysz z FKN AGH pozwoliła słuchaczom na chwilę przenieść się myślami do czasów dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to największe triumfy na scenie muzyki polskiej święciła Hanka Ordonówna – postać o ciekawej historii, niebywałym uroku i charakterze, która swoją twórczością oraz niepowtarzalnym sposobem bycia zaskarbiła sobie sympatię Polek i Polaków. Natomiast referat Małgorzaty Gurazdy, członkini KNSS AGH, przybliżył zebranym studentom i studentkom sposoby postrzegania kwestii dziewictwa konsekrowanego przez osoby świeckie i konsekrowane na terenie Archidiecezji Krakowskiej.

Następnie przyszła kolej na prelekcję Moniki Naleźnik, przedstawicielki KN ITBerries. Autorka opowiedziała o technikach wprowadzania się w stan świadomego snu. Dodatkowo zapoznała uczestników z badaniami naukowymi dotyczącymi referowanej problematyki. Po niej swoją prezentację zademonstrowała Kamila Początko, przedstawicielka KNSS AGH, która ukazała taniec jako jeden ze środków wykorzystywanych w procesie resocjalizacji.

Następnie Agata Rejowska, która reprezentowała KKN AGH, wygłosiła zaskakujący referat o elementach nowej duchowości w jeździectwie naturalnym. Wśród nich wymieniła m.in. kontestację racjonalizmu, mechaniczną wizję świata i eksploatywne podejście do natury, holistyczne widzenie rzeczywistości, zwrot ku wartościom tradycyjnie postrzeganym jako kobiece, jak również korzystanie z niekonwencjonalnych metod leczniczych, np. medycyny alternatywnej.

Następna prelegentka, Paulina Simonides z KNSS AGH, pokazała, jak osoby homoseksualne w Polsce podchodzą do kwestii tworzenia własnego ogniska domowego oraz w jaki sposób pojmują rodzinę. Prezentując wyniki własnych badań starała się odpowiedzieć na pytanie, czy homoseksualiści uznają rodzinę za niezbędny element własnego życia.

Zwieńczeniem całego wydarzenia stał się referat Rafała Sowińskiego z KKN AGH, traktujący o piwie jako elemencie ludzkiego „świata przeżyć”. W wystąpieniu Sowiński skupił się przede wszystkim na przybliżeniu dwóch podstawowych dyskursów piwa panujących w polskim marketingu. Pierwsze z dominujących stanowisk kreuje piwo jako napitek wyprodukowany z naturalnych składników, zaś drugie podejście umiejscawia piwo w kontekście tzw. „wielkomiejskiej rozrywki”. W konkluzji autor zdekonstruował marketingowe mity najpopularniejszych piw polskiej produkcji masowej, które reklamowane są przy pomocy haseł niemających często nic wspólnego z rzeczywistością.

Jury rozpoczęło obrady. Przewodnicząca jury dr Anna Małecka, w imieniu wszystkich członków Komisji Konkursowej ogłosiła listę laureatów sekcji.

Trzecie miejsce zajął Rafał Sowiński i ciesząca się ogólnym zainteresowaniem odbiorców prelekcja dot. piwa; drugie miejsce przyznano Agacie Rejowskiej i jej zdumiewającej prezentacji, zestawiającej jeździectwo naturalne z nową duchowością. Zwycięzcą tegorocznej Sekcji Humanistycznej 55. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH został Damian Gałuszka, który rzetelnie i profesjonalnie zajął się problematyką relacji dzieci i ich rodziców w kontekście gier komputerowych.

Finalistom konkursu, zgodnie z zapowiedziami, przekazano nagrody pieniężne oraz, podobnie jak pozostałym uczestnikom wydarzenia, dyplomy pamiątkowe wraz z płytami CD z programem tegorocznej konferencji. Kilka godzin później, na specjalnym zebraniu, laureaci otrzymali również oficjalne wyróżnienia i pochwały od władz rektorskich AGH.

W ten oto sposób zakończyło się jedno z najważniejszych dla studentów naszego wydziału wydarzeń, które co roku stanowi świetną okazję do tego, aby młodzi uczeni mogli pochwalić się na forum publicznym swoimi naukowymi zainteresowaniami i osiągnięciami.

Łukasz Gałczyński
Student III roku socjologii Wydziału Humanistycznego AGH